Svartvitt fotografi från väntsal på vårdinstitution

Döden har flyttat hemifrån

Det blir allt vanligare att leva längre, men döden hanteras av vården och vi distanserar oss från den. Döden har blivit "övermedikaliserad" menar forskare i en ny rapport. Hur kan vår sista tid bli en värdefull del av livet?

Flera internationella forskare har skrivit rapporten On the Value of Death: bringing death back into life, som publicerades tidigare i år och som diskuteras i ett radioinslag i Sveriges radio tillsammans med en svensk expert på palliativ vård.

Hur människor dör har förändrats radikalt under senare år. Döden inträffar allt senare i livet och för många blir slutskedet ofta långvarigt. Döden har flyttat från familj och hem till hälso- och sjukvårdens domäner. Covid-19-pandemin har inneburit att döden fått en framträdande plats i den dagliga medierapporteringen. Vi läser, ser och känner privat till människor som vistats eller dött på sjukhus, ofta ensamma men inför maskerad personal, oförmögna att kommunicera med en fysiskt närvarande familj. Denna situation har ytterligare underblåst rädslan för döden och förstärkt idén om hälso- och sjukvårdstjänster som dödens vårdnadshavare.

–  Det är viktigt att den sista delen av livet är just en del av livet! Många i samhället förknippar palliativ vård med döden, och tänker att inget finns att göra. Det är tvärtemot hur vi i den palliativa vården tänker och gör, där vi vill möjliggöra ett liv så länge som möjligt, säger Joakim Öhlén, expert på palliativ vård, i ett inslag i från Sveriges Radio.

Lyssna på radioinslaget

Sveriges Radio Vetenskapsradion ”Vår sista tid i livet kan inte bara handla om döden” (20 min, 31 maj)

Läs rapporten

Libby Sallnow, University college London Hospitals och Vrije Universiteit m fl (2022) ”On the value of death: bringing death back into life”. Publicerad i Lancet Commission.

Fler lästips

Queer äldreomsorg – en mänsklig rättighet

Även individer med vård, omsorg och stöd har rätt att uttrycka känslor och dela nära relationer.

Spretig antologi om AgeCaps forskning

Ett 60-tal AgeCap-forskare beskriver i 16 kapitel sin ingång till begreppet capability. Susanne Iwarsson uppfattar boken som ett barn av sin tid, den…

Kidnappad av åldrandet?

Ett frustrerat rop om värdighet från en anhörigbetraktare till äldreomsorgen. Lennarth Johansson rekommenderar Ylva Floremans essä som läsning till både studenter och beslutsfattare.