Foto: Photobac/Mostphotos

E-hälsotjänster oftare en utmaning för äldre personer

I en ny avhandling har Anna Sjöström vid Umeå universitet undersökt hur primärvårdspatienter använder internet och e-hälsotjänster.

I en ny avhandling har Anna Sjöström vid Umeå universitet undersökt hur primärvårdspatienter använder internet och e-hälsotjänster.

Anna Sjöström vid institutionen för omvårdnad på Umeå universitet, har skrivit en avhandling om hur patienter i primärvården hämtar hälsoinformation på nätet, och hur bra de är på att använda e-hälsotjänster, som digitala vårdbesök, hälsoappar, journal och recept online, samt hälsoinformation på internet.

Några av avhandlingens resultat visar att äldre personer oftare har lägre motivation och sämre förmåga att använda e-hälsotjänster.

– Inte oväntat var utmaningarna som störst bland äldre deltagare, och det är även denna grupp som i första hand vänder sig till sjukvården vid hälsofunderingar, medan yngre personer först använder sig av internet, säger Anna Sjöström i en nyhet på Umeå universitets hemsida.

Anna Sjöström påtalar att det finns ett behov av att få med de tilltänkta användarna när man ska utveckla e-hälsotjänster, och att de behöver kunna anpassas efter deras behov.

Läs avhandlingen

Anna Sjöström (2024). E-health literacy and internet use for health information: a study in Swedish primary healthcare. Doktorsavhandling, Umeå universitet.

Avhandlingens publicerade artiklar
Sjöström AE, Hörnsten Å, Hajdarevic S, Emmoth A och Isaksson U (2019). Primary health care nurses’ experiences of
consultations with internet-informed patients: qualitative study. JMIR Nursing.

Sjöström AE, Hajdarevic S, Hörnsten Å, Öberg U och Isaksson U (2021). Experiences of online covid-19 information acquisition among persons with type 2 diabetes and varying e-health literacy. International journal of environmental research and public health.

Sjöström AE, Hajdarevic S, Hörnsten Å, Kristjánsdóttir Ó, Castor C och Isaksson U (2023). The Swedish version of the E-health literacy questionnaire: translation, cultural adaptation, and validation study. Journal of medical internet research.

Relaterat

Så förändrades våra digitala vanor under pandemin

Coronapandemin blev en samhällelig kris, som ökade behovet av att kommunicera då många blev isolerade i sina hem. I en ny artikel har…

Rörelseforskning på labb i världsklass

Lunds universitet har startat ett experimentellt hälsovetenskapligt labb och samtidigt skapat en ny forskningsinriktning. Målet är att uppnå ett hälsosamt åldrande genom samverkan.

Äldre kan bo kvar hemma längre med smart teknik

Många äldre skadar sig i hemmet. Den som bor ensam har störst risk att råka ut för en olycka. Forskare på Högskolan i…

Fler nyheter

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att…

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…