Foto: Photobac/Mostphotos

E-hälsotjänster oftare en utmaning för äldre personer

I en ny avhandling har Anna Sjöström vid Umeå universitet undersökt hur primärvårdspatienter använder internet och e-hälsotjänster.

I en ny avhandling har Anna Sjöström vid Umeå universitet undersökt hur primärvårdspatienter använder internet och e-hälsotjänster.

Anna Sjöström vid institutionen för omvårdnad på Umeå universitet, har skrivit en avhandling om hur patienter i primärvården hämtar hälsoinformation på nätet, och hur bra de är på att använda e-hälsotjänster, som digitala vårdbesök, hälsoappar, journal och recept online, samt hälsoinformation på internet.

Några av avhandlingens resultat visar att äldre personer oftare har lägre motivation och sämre förmåga att använda e-hälsotjänster.

– Inte oväntat var utmaningarna som störst bland äldre deltagare, och det är även denna grupp som i första hand vänder sig till sjukvården vid hälsofunderingar, medan yngre personer först använder sig av internet, säger Anna Sjöström i en nyhet på Umeå universitets hemsida.

Anna Sjöström påtalar att det finns ett behov av att få med de tilltänkta användarna när man ska utveckla e-hälsotjänster, och att de behöver kunna anpassas efter deras behov.

Läs avhandlingen

Anna Sjöström (2024). E-health literacy and internet use for health information: a study in Swedish primary healthcare. Doktorsavhandling, Umeå universitet.

Avhandlingens publicerade artiklar
Sjöström AE, Hörnsten Å, Hajdarevic S, Emmoth A och Isaksson U (2019). Primary health care nurses’ experiences of
consultations with internet-informed patients: qualitative study. JMIR Nursing.

Sjöström AE, Hajdarevic S, Hörnsten Å, Öberg U och Isaksson U (2021). Experiences of online covid-19 information acquisition among persons with type 2 diabetes and varying e-health literacy. International journal of environmental research and public health.

Sjöström AE, Hajdarevic S, Hörnsten Å, Kristjánsdóttir Ó, Castor C och Isaksson U (2023). The Swedish version of the E-health literacy questionnaire: translation, cultural adaptation, and validation study. Journal of medical internet research.

Relaterat

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Välfärdsteknik för äldres hälsa

I framtiden kommer hemmen vara bättre anpassade att åldras i tack vare utvecklingen inom hälso- och välfärdsteknik. Nordiska forskarnätverket redogör under NKG 2024…

Koll på tiden skapar trygghet

En elektronisk klocka och kalender kan leda till minskad oro för personer med demenssjukdom. Det kan även vara möjligt att ställa diagnos tidigare…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…