Mat som slängs i soppåse
Foto: Mostphotos

En tredjedel av maten på äldreboenden slängs

Undernäring är vanligt bland äldre personer och därför är det viktigt att maten på äldreboenden blir uppäten. Nu visar en kartläggning från Livsmedelsverket att ungefär en tredjedel av lunchmaten på äldreboenden blir matsvinn.

För tredje gången sedan 2019 har Livsmedelsverket kartlagt matsvinnet inom äldreomsorgen. Nu har 60 av landets 290 kommuner rapporterat in sina matsvinnsmätningar från 2022. I genomsnitt slänger äldreomsorgen cirka 108 gram per person vid lunchen, vilket är uppemot en tredjedel av måltiden.

Förutom att matsvinnet är en onödig belastning på klimat och miljö, är det också en riskfaktor för undernäring bland äldre personer på boenden eftersom mängden är noggrant beräknad för de äldres behov av energi och näring.

– Maten som slängs borde ha ätits upp. På äldreboenden är många sköra och undernäring är vanligt. Därför är det allvarligt att matsvinnet är så stort, säger Emelie Eriksson på Livsmedelsverkets kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg, i ett pressmeddelande.

Jämfört med en av Livsmedelsverkets tidigare kartläggningar av matsvinnet från 2020 har flera kommuner rapporterat in sina mätningar för äldreboenden i 2022 års omgång. Men det är fortfarande få jämfört med data för skolan och förskolan, där tre gånger så många rapporterade in matsvinnsdata.

Ett skäl kan vara att omsorgsverksamheterna har svårt att prioritera arbetet med matsvinnet, trots att det skulle kunna vara ett viktigt verktyg för att förhindra undernäring. Emelie Eriksson tror att äldre personers delaktighet i beslut kring mat och måltid och en trivsam matmiljö, är viktiga för att komma till bukt med matsvinnet.

– Måltider som utgår från individens önskemål och behov, där det finns en komplexitet kring vad den äldre vill äta och när, har visat sig kunna bidra till både nöjdare gäster, att mer mat äts upp och därmed minskat matsvinn, säger hon.

Läs rapporten om kartläggningen

Relaterat

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

Glöm inte att äldre hbtq-personer finns

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande.…

Fler nyheter

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…

Samverkan är ett måste för att anhöriga ska orka

–För att vi som anhöriga skulle orka var det helt avgörande att de flesta instanserna kring vår son samverkade, när han insjuknade i…

Äldre i Centrum #4/23: kultur

I årets sista nummer berättar vi om hur kultur påverkar hälsan hos äldre och vård- och omsorgspersonal. Läs bland annat om musik som…