Bild: Mostphotos

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man svar stämmer inte alla gånger. Det fick forskarna på Göteborgs universitet erfara när de undersökte sambandet mellan urinläckage efter operation av prostatacancer och kirurger med mindre erfarenhet.

Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer som drabbar män. Varje år diagnostiseras ungefär 10 000 personer i Sverige och många av dem blir opererade ifall tumören inte har spridit sig vidare. Då tas prostatakörteln bort och det vanligaste sättet att utföra operationen på är med robotassisterad titthålsteknik.

Problem med läckande urin, även lång tid efter operationen, är ett stort bekymmer för många män som genomgått en prostataoperation. Tidigare forskning har visat att ju äldre personen är som opereras, och om han dessutom har andra sjukdomar, desto större är risken att drabbas av urininkontinens. Eftersom det är så vanligt med prostataoperationer ville forskare på  även ta reda på om det finns ett samband mellan att en kirurg har lång erfarenhet av att utföra ingreppet radikal prostatektomi och att kunna förebygga urinläckage. För andra kirurgiska ingrepp har forskning visat att färre komplikationer brukar uppstå i efterhand om kirurgen tidigare har utfört många likadana operationer.

Studien som är baserad på uppgifter ur det Nationella prostatacancerregistret är utförd av Rebecka Arnsrud Godtman vid Göteborgs universitet och specialistläkare på Prostatacancercentrum och Sahlgrenska universitetssjukhuset i samarbete med forskare vid sex andra sjukhus i Sverige. En enkät skickades ut ett år efter operation till ett stort antal män som under åren 2017–2019 genomgått robotassisterad radikal prostatektomi. Ungefär hälften svarade på enkäten och medelåldern var 66 år. De fick bland annat svara på om de fortfarande hade problem med urinläckage. Eftersom erfarna kirurger kan tänkas ta sig an fler svåra fall justerade forskarna för tumörens allvarlighetsgrad, storlek och mannens allmänna hälsa och ålder.

Resultatet visade att 14 procent av männen fortfarande hade problem med urinläckage. Men till forskarnas stora förvåning fanns det inget samband mellan att slippa urinläckage och att en erfaren kirurg opererat. Det hade ingen betydelse om kirurgen var mindre van vid att utföra ingreppet eller hade lång erfarenhet. Men resultatet styrker i alla fall tidigare forskning som visat att både hög ålder och samsjuklighet innebär ökad risk för urinläckage efter operationen.

Läs studien i sin helhet

Rebecka Arnsrud Godtman, Erik Persson, Oskar Bergengren med flera (2022). Surgeon volume and patient-reported urinary incontinence after radical prostatectomy. Population-based register study in Sweden. Publicerad i Scandinavian Journal of Urology.

Relaterat

Ingen effekt av sömnrobotar

När forskare från Karlstad och Linköping studerade robotars inverkan på sömnen hos äldre personer hittade de få effekter. Mer forskning behövs, konstaterar de.

Fortes logotyp

Miljonregn över äldreforskningen

Forte publicerade nyligen en lista på de forskningsprojekt som får finansiering under den öppna utlysningen 2022. Totalt gick nästan 80 miljoner kronor till…

Gammal person som håller i en smartphone

Forskare undersöker den digitala kompetensen bland äldre

Minst 400 000 personer i åldrarna 65–85 år står utanför det digitala samhället. Nu ska forskaren Caroline Fischl identifiera vilka digitala aktiviteter som…

Fler nyheter

Detaljbild från avhandlingens omslag

Avhandling om boendemiljön för personer med parkinson

Nilla Andersson vid Lunds universitet har disputerat på en avhandling om boendefrågor för personer med Parkinsons sjukdom.

Kvinna som går med rullator

Större otrygghet bland äldre med hjälpmedel

Större otrygghet i hemmet och sämre bemötande av hemtjänstpersonal. Det upplever äldre med hjälpmedel, jämfört med dem som inte är hjälpmedelsanvändare. Det visar…

trött äldre kvinna sitter på säng

Äldres hälsa påverkas av klimatförändringarna

Allt fler områden i världen drabbas av höga temperaturer. Problemen är störst i länder med varmt klimat, men även sköra äldre personer i…