Bild: Mostphotos

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man svar stämmer inte alla gånger. Det fick forskarna på Göteborgs universitet erfara när de undersökte sambandet mellan urinläckage efter operation av prostatacancer och kirurger med mindre erfarenhet.

Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer som drabbar män. Varje år diagnostiseras ungefär 10 000 personer i Sverige och många av dem blir opererade ifall tumören inte har spridit sig vidare. Då tas prostatakörteln bort och det vanligaste sättet att utföra operationen på är med robotassisterad titthålsteknik.

Problem med läckande urin, även lång tid efter operationen, är ett stort bekymmer för många män som genomgått en prostataoperation. Tidigare forskning har visat att ju äldre personen är som opereras, och om han dessutom har andra sjukdomar, desto större är risken att drabbas av urininkontinens. Eftersom det är så vanligt med prostataoperationer ville forskare på  även ta reda på om det finns ett samband mellan att en kirurg har lång erfarenhet av att utföra ingreppet radikal prostatektomi och att kunna förebygga urinläckage. För andra kirurgiska ingrepp har forskning visat att färre komplikationer brukar uppstå i efterhand om kirurgen tidigare har utfört många likadana operationer.

Studien som är baserad på uppgifter ur det Nationella prostatacancerregistret är utförd av Rebecka Arnsrud Godtman vid Göteborgs universitet och specialistläkare på Prostatacancercentrum och Sahlgrenska universitetssjukhuset i samarbete med forskare vid sex andra sjukhus i Sverige. En enkät skickades ut ett år efter operation till ett stort antal män som under åren 2017–2019 genomgått robotassisterad radikal prostatektomi. Ungefär hälften svarade på enkäten och medelåldern var 66 år. De fick bland annat svara på om de fortfarande hade problem med urinläckage. Eftersom erfarna kirurger kan tänkas ta sig an fler svåra fall justerade forskarna för tumörens allvarlighetsgrad, storlek och mannens allmänna hälsa och ålder.

Resultatet visade att 14 procent av männen fortfarande hade problem med urinläckage. Men till forskarnas stora förvåning fanns det inget samband mellan att slippa urinläckage och att en erfaren kirurg opererat. Det hade ingen betydelse om kirurgen var mindre van vid att utföra ingreppet eller hade lång erfarenhet. Men resultatet styrker i alla fall tidigare forskning som visat att både hög ålder och samsjuklighet innebär ökad risk för urinläckage efter operationen.

Läs studien i sin helhet

Rebecka Arnsrud Godtman, Erik Persson, Oskar Bergengren med flera (2022). Surgeon volume and patient-reported urinary incontinence after radical prostatectomy. Population-based register study in Sweden. Publicerad i Scandinavian Journal of Urology.

Relaterat

Forskning: Moraliska problem med välfärdsteknik till äldre

Det kan låta praktiskt och smart att en äldre person har gps-larm, kameraövervakning om nätterna och en telefon som påminner om att ta…

Så går det för den digitala satsningen i omsorgen

Vård- och omsorgsanalys har utvärderat satsningen på välfärdsteknik i äldreomsorgen, som regeringen och Sveriges kommuner och regioner sjösatt.

Teknikforskare vill göra skillnad för äldre

Under 1980-talet hade Britt Östlund inte som mål att bli forskare. Men diskussionerna kring de nya Jas-flygplanen och insikten att teknikutvecklingen ofta fick…

Fler nyheter

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha…