Bild: Mostphotos

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man svar stämmer inte alla gånger. Det fick forskarna på Göteborgs universitet erfara när de undersökte sambandet mellan urinläckage efter operation av prostatacancer och kirurger med mindre erfarenhet.

Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer som drabbar män. Varje år diagnostiseras ungefär 10 000 personer i Sverige och många av dem blir opererade ifall tumören inte har spridit sig vidare. Då tas prostatakörteln bort och det vanligaste sättet att utföra operationen på är med robotassisterad titthålsteknik.

Problem med läckande urin, även lång tid efter operationen, är ett stort bekymmer för många män som genomgått en prostataoperation. Tidigare forskning har visat att ju äldre personen är som opereras, och om han dessutom har andra sjukdomar, desto större är risken att drabbas av urininkontinens. Eftersom det är så vanligt med prostataoperationer ville forskare på  även ta reda på om det finns ett samband mellan att en kirurg har lång erfarenhet av att utföra ingreppet radikal prostatektomi och att kunna förebygga urinläckage. För andra kirurgiska ingrepp har forskning visat att färre komplikationer brukar uppstå i efterhand om kirurgen tidigare har utfört många likadana operationer.

Studien som är baserad på uppgifter ur det Nationella prostatacancerregistret är utförd av Rebecka Arnsrud Godtman vid Göteborgs universitet och specialistläkare på Prostatacancercentrum och Sahlgrenska universitetssjukhuset i samarbete med forskare vid sex andra sjukhus i Sverige. En enkät skickades ut ett år efter operation till ett stort antal män som under åren 2017–2019 genomgått robotassisterad radikal prostatektomi. Ungefär hälften svarade på enkäten och medelåldern var 66 år. De fick bland annat svara på om de fortfarande hade problem med urinläckage. Eftersom erfarna kirurger kan tänkas ta sig an fler svåra fall justerade forskarna för tumörens allvarlighetsgrad, storlek och mannens allmänna hälsa och ålder.

Resultatet visade att 14 procent av männen fortfarande hade problem med urinläckage. Men till forskarnas stora förvåning fanns det inget samband mellan att slippa urinläckage och att en erfaren kirurg opererat. Det hade ingen betydelse om kirurgen var mindre van vid att utföra ingreppet eller hade lång erfarenhet. Men resultatet styrker i alla fall tidigare forskning som visat att både hög ålder och samsjuklighet innebär ökad risk för urinläckage efter operationen.

Läs studien i sin helhet

Rebecka Arnsrud Godtman, Erik Persson, Oskar Bergengren med flera (2022). Surgeon volume and patient-reported urinary incontinence after radical prostatectomy. Population-based register study in Sweden. Publicerad i Scandinavian Journal of Urology.

Relaterat

Äldre exkluderas från teknikuvecklingen

Många företag påstår att de involverar äldre i utvecklingsarbetet för att få fram mer anpassad teknik. Det kan dock betyda många saker och…

Teknik ska minska fallolyckor bland äldre

Vi behöver finna nya vägar för att effektivt förebygga och hantera fallolyckor bland äldre personer. Forskare vid Luleå tekniska universitet har tagit fram…

Dockan Anne ger säkrare omsorg

På Kliniskt träningscentrum i Högdalen får personal från kommunal äldreomsorg möjlighet att testa ny teknologi och öva praktiskt på avancerade dockor. Här ställer…

Fler nyheter

Tema Fallprevention i Äldre i Centrum #1/2023

Fallpreventivt arbete är temat för #1/23. Sex artiklar om bland annat balansträning och styrketräning, att Sverige måste påbörja ett landsomfattande fallpreventivt arbete samt…

Äldre kvinnor stärker varumärket

Reklambranschen har länge satsat på ungdom i sina annonser. Men det kan vara ett misstag, visar ny forskning från Handelshögskolan i Stockholm.

Projekt undersöker koppling mellan sömnapné och demens

Sömnapné drabbar ungefär en tredjedel av personer i åldrarna 30 till 60. Nu ska forskare från Akademiska sjukhuset på Uppsala universitet undersöka om…