Bild: Mostphotos

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man svar stämmer inte alla gånger. Det fick forskarna på Göteborgs universitet erfara när de undersökte sambandet mellan urinläckage efter operation av prostatacancer och kirurger med mindre erfarenhet.

Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer som drabbar män. Varje år diagnostiseras ungefär 10 000 personer i Sverige och många av dem blir opererade ifall tumören inte har spridit sig vidare. Då tas prostatakörteln bort och det vanligaste sättet att utföra operationen på är med robotassisterad titthålsteknik.

Problem med läckande urin, även lång tid efter operationen, är ett stort bekymmer för många män som genomgått en prostataoperation. Tidigare forskning har visat att ju äldre personen är som opereras, och om han dessutom har andra sjukdomar, desto större är risken att drabbas av urininkontinens. Eftersom det är så vanligt med prostataoperationer ville forskare på  även ta reda på om det finns ett samband mellan att en kirurg har lång erfarenhet av att utföra ingreppet radikal prostatektomi och att kunna förebygga urinläckage. För andra kirurgiska ingrepp har forskning visat att färre komplikationer brukar uppstå i efterhand om kirurgen tidigare har utfört många likadana operationer.

Studien som är baserad på uppgifter ur det Nationella prostatacancerregistret är utförd av Rebecka Arnsrud Godtman vid Göteborgs universitet och specialistläkare på Prostatacancercentrum och Sahlgrenska universitetssjukhuset i samarbete med forskare vid sex andra sjukhus i Sverige. En enkät skickades ut ett år efter operation till ett stort antal män som under åren 2017–2019 genomgått robotassisterad radikal prostatektomi. Ungefär hälften svarade på enkäten och medelåldern var 66 år. De fick bland annat svara på om de fortfarande hade problem med urinläckage. Eftersom erfarna kirurger kan tänkas ta sig an fler svåra fall justerade forskarna för tumörens allvarlighetsgrad, storlek och mannens allmänna hälsa och ålder.

Resultatet visade att 14 procent av männen fortfarande hade problem med urinläckage. Men till forskarnas stora förvåning fanns det inget samband mellan att slippa urinläckage och att en erfaren kirurg opererat. Det hade ingen betydelse om kirurgen var mindre van vid att utföra ingreppet eller hade lång erfarenhet. Men resultatet styrker i alla fall tidigare forskning som visat att både hög ålder och samsjuklighet innebär ökad risk för urinläckage efter operationen.

Läs studien i sin helhet

Rebecka Arnsrud Godtman, Erik Persson, Oskar Bergengren med flera (2022). Surgeon volume and patient-reported urinary incontinence after radical prostatectomy. Population-based register study in Sweden. Publicerad i Scandinavian Journal of Urology.

Relaterat

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Välfärdsteknik för äldres hälsa

I framtiden kommer hemmen vara bättre anpassade att åldras i tack vare utvecklingen inom hälso- och välfärdsteknik. Nordiska forskarnätverket redogör under NKG 2024…

Koll på tiden skapar trygghet

En elektronisk klocka och kalender kan leda till minskad oro för personer med demenssjukdom. Det kan även vara möjligt att ställa diagnos tidigare…

Fler nyheter

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

Goda insatser för att behålla självständighet i åldrandet

SBU har utvärderat en forskningsöversikt över insatser för att bibehålla självständighet och hemmaboende hos äldre personer. De konstaterar att studien är välgjord och…

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…