Färre återinläggningar med bättre läkemedelsinformation

Med hjälp av tydlig information om läkemedel kan man förebygga att äldre patienter blir inlagda på sjukhus igen efter en sjukhusvistelse. Det visar en avhandling som Maria Glans lagt fram vid Lunds universitet.

Uppemot en femtedel av alla patienter 65 år eller äldre som blir utskrivna från sjukhus läggs in igen inom 30 dagar. Nu visar en avhandling från Lunds universitet att läkemedelsinformation som är tydlig kan minska riskerna för läkemedelsrelaterade problem och förebygga att äldre patienter blir inlagda igen. 

– När patienten byter läkare och vårdinrättning, exempelvis från sjukhus till kommun eller inom sjukhus, behöver alla i vårdkedjan veta att rätt läkemedel ordineras och varför, säger Maria Glans, som skrivit avhandlingen och i grunden är en klinisk farmaceut, i ett pressmeddelande. 

Inom ramen för sin avhandling har hon bland annat intervjuat läkare på sjukhus i Kristianstad och Hässleholm, om hur det går till när patienter blir utskrivna. Hon drar slutsatsen att det finns flera faktorer som kan bidra till att läkemedelsinformationen förbättras. Det kan handla om att involvera en klinisk farmaceut, som är en person som arbetar med läkemedelsavstämningar och genomgångar. 

– Kliniska farmaceuter behöver finnas med i vårdteamen. Vi kan hjälpa till med att säkerställa korrekt läkemedelslista under vårdtiden och vid hemgång, säger Maria Glans. 

Hon tror även att det är viktigt att alla i vårdkedjan känner sig trygga med och kan använda olika it-system. Dessutom ökar risken för återinläggning om patienten bor ensam i eget boende eller har hemtjänst. 

– Vi behöver även förbättra samverkan med primärvården och kommunen. Då kan man säkerställa att patienterna får ett bra omhändertagande efter utskrivning från sjukhuset. 

Maria Glans hoppas att hennes forskning kan leda till förbättrad vård av äldre med en eller flera sjukdomar. Det finns många utmaningar, men hon tror att många går att lösa genom att förbättra informationsflödet. 

– Varför har det här läkemedlet satts in eller ut och vems ansvar är det att följa upp behandlingen? Den informationen behövs. Om vi tydliggör ordinationer av läkemedel för nästa steg i vårdkedjan förbättrar vi patientsäkerheten. Att vi har tydliga rutiner och följer dem är därför viktigt.

Läs avhandlingen

Maria Glans (2023). Readmission to hospital within 30 days of discharge – in older adults. Lunds universitet. 

Delarbeten

I. M Glans, A Kragh Ekstam, U Jakobsson, Å Bondesson och P Midlöv (2020). Risk factors for hospital readmission in older adults within 30 days of discharge – a comparative retrospective study. Bmc geriatrics.

II. M Glans, A Kragh Ekstam, U Jakobsson, Å Bondesson och P Midlöv (2021). Medication-related hospital readmissions within 30 days of discharge – A retrospective study of risk factors in older adults. Plos one.

III. M Glans, P Midlöv, A Kragh Ekstam, Å Bondesson och A Brorsson (2022). Obstacles and opportunities in information transfer regarding medications at discharge – A focus group study with hospital physicians. Drug, healthcare and patient safety.

IV. M Glans, TGH Kempen, U Jakobsson, A Kragh Ekstam, Å Bondesson och P Midlöv [Inskickad]. Identifying older adults at increased risk of medication-related readmission to hospital within 30 days of discharge – development and validation of a risk assessment tool.

Relaterat

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En av dem är Mattias Andréasson som forskar om Parkinsons sjukdom genom att studera nervtrådar i huden.

Högutbildade får mer prostatacancervård

Prostatacancervården i Sverige är ojämlik på flera sätt. Män med högre utbildning och högre inkomst får mer vård och behandling för prostatacancervård. Dessutom är deras risk att dö av sjukdomen lägre, jämfört med andra. Det visar en studie från fyra…

Över 15 miljoner kronor till forskning om prostatacancer

Svensk forskning om prostatacancer har under de senaste åren medfört viktiga rön om bland annat screening. Nu får forskningen om cancerformen en finansiell skjuts i formen av 15 miljoner kronor från Prostatacancerförbundet.

Fler nyheter

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en digital utbildning i kombination ökar vårdpersonalens kunskap om äldres munhälsa – men det viktigaste är att personalen…

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar tre länsstyrelser resultaten från ett projekt som ska höja kunskapen om risker och möjliga åtgärder.