Färre återinläggningar med bättre läkemedelsinformation

Med hjälp av tydlig information om läkemedel kan man förebygga att äldre patienter blir inlagda på sjukhus igen efter en sjukhusvistelse. Det visar en avhandling som Maria Glans lagt fram vid Lunds universitet.

Uppemot en femtedel av alla patienter 65 år eller äldre som blir utskrivna från sjukhus läggs in igen inom 30 dagar. Nu visar en avhandling från Lunds universitet att läkemedelsinformation som är tydlig kan minska riskerna för läkemedelsrelaterade problem och förebygga att äldre patienter blir inlagda igen. 

– När patienten byter läkare och vårdinrättning, exempelvis från sjukhus till kommun eller inom sjukhus, behöver alla i vårdkedjan veta att rätt läkemedel ordineras och varför, säger Maria Glans, som skrivit avhandlingen och i grunden är en klinisk farmaceut, i ett pressmeddelande. 

Inom ramen för sin avhandling har hon bland annat intervjuat läkare på sjukhus i Kristianstad och Hässleholm, om hur det går till när patienter blir utskrivna. Hon drar slutsatsen att det finns flera faktorer som kan bidra till att läkemedelsinformationen förbättras. Det kan handla om att involvera en klinisk farmaceut, som är en person som arbetar med läkemedelsavstämningar och genomgångar. 

– Kliniska farmaceuter behöver finnas med i vårdteamen. Vi kan hjälpa till med att säkerställa korrekt läkemedelslista under vårdtiden och vid hemgång, säger Maria Glans. 

Hon tror även att det är viktigt att alla i vårdkedjan känner sig trygga med och kan använda olika it-system. Dessutom ökar risken för återinläggning om patienten bor ensam i eget boende eller har hemtjänst. 

– Vi behöver även förbättra samverkan med primärvården och kommunen. Då kan man säkerställa att patienterna får ett bra omhändertagande efter utskrivning från sjukhuset. 

Maria Glans hoppas att hennes forskning kan leda till förbättrad vård av äldre med en eller flera sjukdomar. Det finns många utmaningar, men hon tror att många går att lösa genom att förbättra informationsflödet. 

– Varför har det här läkemedlet satts in eller ut och vems ansvar är det att följa upp behandlingen? Den informationen behövs. Om vi tydliggör ordinationer av läkemedel för nästa steg i vårdkedjan förbättrar vi patientsäkerheten. Att vi har tydliga rutiner och följer dem är därför viktigt.

Läs avhandlingen

Maria Glans (2023). Readmission to hospital within 30 days of discharge – in older adults. Lunds universitet. 

Delarbeten

I. M Glans, A Kragh Ekstam, U Jakobsson, Å Bondesson och P Midlöv (2020). Risk factors for hospital readmission in older adults within 30 days of discharge – a comparative retrospective study. Bmc geriatrics.

II. M Glans, A Kragh Ekstam, U Jakobsson, Å Bondesson och P Midlöv (2021). Medication-related hospital readmissions within 30 days of discharge – A retrospective study of risk factors in older adults. Plos one.

III. M Glans, P Midlöv, A Kragh Ekstam, Å Bondesson och A Brorsson (2022). Obstacles and opportunities in information transfer regarding medications at discharge – A focus group study with hospital physicians. Drug, healthcare and patient safety.

IV. M Glans, TGH Kempen, U Jakobsson, A Kragh Ekstam, Å Bondesson och P Midlöv [Inskickad]. Identifying older adults at increased risk of medication-related readmission to hospital within 30 days of discharge – development and validation of a risk assessment tool.

Relaterat

Fyra faktorer bakom ett hälsosamt åldrande

Vilka faktorer i 60-årsåldern kan påverka vem som lever och mår bra i 80-årsåldern? Enligt en avhandling från Luleå tekniska universitet finns det fyra saker som har betydelse för välmåendet och välbefinnandet högt upp i åldrarna.

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar. Det visar en studie från Göteborgs universitet som bygger på data från 1 500 patienter.

Från sjuksköterska till professor

Joakim Öhlén är verksam inom vården i olika roller sedan länge. Under dessa 30 år har han personligen sett hur den palliativa vården har förbättrats och kunskapen om den har ökat. Men det finns tecken på att vi fortfarande har…

Fler nyheter

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs universitet med 70-åringar visar att många äldre inte misstänker att de kan ha grön starr, trots symptom.

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella varelser. Forskare efterlyser en öppen dialog kring åldrande och sexualitet som kan leda till en kompetenshöjning inom…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha bättre effekt än både styrketräning och kondition.