Forskning: Moraliska problem med välfärdsteknik till äldre

Det kan låta praktiskt och smart att en äldre person har gps-larm, kameraövervakning om nätterna och en telefon som påminner om att ta läkemedel. Men enligt en ny avhandling från Linnéuniversitetet finns det både etiska och moraliska problem som är kopplade till den här sortens teknik.

De senaste åren har kommunernas satsningar på välfärdsteknik ökat markant. Själva tekniken är tänkt att ge ökad trygghet och delaktighet. Några exempel på välfärdsteknik är digitala trygghetslarm, appar i mobiltelefonen för att kontakta sjukvårdspersonal och gps-larm.

Nu visar en avhandling från Linnéuniversitetet att även om det finns tydliga mål med välfärdsteknik, finns det viktiga aspekter som det målet missar, till exempel att främja hälsan. Det i sig blir problematiskt, anser avhandlingens författare Maria Nilsson.

– Det betyder att det är den äldre personens egna ansvar att vara fysiskt aktiv och hålla sig frisk. Den äldre ska, med hjälp av välfärdsteknik, kunna ta hand om sig själv för att bo kvar hemma och därmed minska vårdbehovet. Detta blir problematiskt då det riskerar att marginalisera äldre med större behov av vård, hjälp och stöd, samt deras anhöriga, säger hon i ett pressmeddelande.

Resultaten pekar också på att det finns en ekonomisk ojämlikhet när det gäller välfärdsteknik. Vissa äldre har helt enkelt inte råd att till exempel köpa en smarttelefon, något som de politiker som Maria Nilsson intervjuade för sin avhandling inte hade reflekterat över.

Dessutom saknas anhöriga till stor del i policydokument kring välfärdsteknik.

– Anhöriga står för majoriteten av all vård, hjälp eller stöd som utförs i Sverige, men i policydokumenten är de i princip osynliga. Det finns ingen välfärdsteknik som ser de anhörigas roll som en aktiv del i omvårdnaden och omsorgen eller hälsan av äldre, säger Maria Nilsson.

Hon är kritisk till hur självständighet ses som det övergripande målet vid införandet av välfärdsteknik.

– Jag önskar att politiker och beslutsfattare kunde höja blicken och fundera över vilka etiska och moraliska problem det finns kopplat till tekniken. De behöver problematisera användandet i stället för att se det som den enda lösningen.

Maria Nilsson föreslår att man undersöker teknik och insatser som främjar relationer och ömsesidighet, till exempel genom att bygga digitala platser där möten mellan människor kan ske.

Läs avhandlingen

Maria Nilsson (2023). Unpacking the welfare technology solution discourse: An analysis of society’s perceptions of formal and informal care of older people. Linnéuniversitetet.

Delarbeten

I. Maria Nilsson, Stefan Andersson, Lennart Magnusson och Elizabeth Hanson (2021). Ambient assisted living technology-mediated interventions for older people and their informal carers in the context of healthy ageing: A scoping review. Publicerad i Health science reports.

II. Maria Nilsson, Stefan Andersson, Lennart Magnusson och Elizabeth Hanson (2022). Keeping the older population and their informal carers healthy and independent using digital technology: A discourse analysis of local policy. Publicerad i Ageing & society.

Relaterat

Vuxen son sitter på knä vid säng och håller äldre mans hand.

Vårdgivare behöver skräddarsytt stöd

De stödinsatser som anhöriga vårdgivare erbjuds tycks inte förbättra deras hälsa, vilket förvånar forskare som nu uppmanar till skräddarsydda metoder och stöd för…

Så går det för den digitala satsningen i omsorgen

Vård- och omsorgsanalys har utvärderat satsningen på välfärdsteknik i äldreomsorgen, som regeringen och Sveriges kommuner och regioner sjösatt.

Teknikforskare vill göra skillnad för äldre

Under 1980-talet hade Britt Östlund inte som mål att bli forskare. Men diskussionerna kring de nya Jas-flygplanen och insikten att teknikutvecklingen ofta fick…

Fler nyheter

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha…