Generaldirektör Olivia Wigzell och socialminister Lena Hallengren

Förslag på ny äldreomsorgslag överlämnad till regeringen

Socialtjänstlagen ger inte tillräckligt stöd för äldreomsorgens verksamheter och därför gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny särskild äldreomsorgslag. I förslaget som nu presenteras står bland annat den ska ha ett förebyggande perspektiv, vara hälsofrämjande och stödja funktionsförmåga.

– Vi föreslår en äldreomsorgslag som förtydligar uppdraget och innehållet och förutsättningarna för en likvärdig och god kvalitet inom äldreomsorgen, sa Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen och även särskild utredare, på regeringens pressträff i veckan.

I förslaget till en ny äldreomsorgslag står bland annat den ska ha ett förebyggande perspektiv, vara hälsofrämjande och stödja funktionsförmåga. Idag regleras äldreomsorgen i socialtjänstlagen, men det finns stora skillnader mellan hur kommunerna tolkar lagen och skriver egna riktlinjer.

– Det var pandemin som satte ljuset på de strukturella bristerna, även om de funnits under lång tid.  Vi föreslår en äldreomsorgslag som förtydligar uppdraget och innehållet och förutsättningarna för en likvärdig och god kvalitet inom äldreomsorgen, sa Olivia Wigzell.

– Vi ser att delar av äldreomsorgen tyvärr inte håller tillräckligt hög kvalitet. Äldreomsorgen behöver en starkare nationell styrning, sa socialminister Lena Hallengren under pressträffen.

Utredningen 

  • har tagit fram en struktur för en nationell kvalitetsordning som bland annat innefattar en meningsfull tillvaro, individanpassning och tillgänglighet.
  • föreslår åtgärder för att stärka hälso- och sjukvården i kommunerna. Det ska till exempel vara möjligt att få en medicinsk bedömning av läkare dygnet runt och möjligt att vid behov få en medicinsk bedömning av sjuksköterska dygnet runt i kommunens primärvård.
  • föreslår att det ska finnas en ledningsansvarig för kommunens primärvård, och att det i regionen ska finnas en ledningsansvarig för planering och samordning av hälso- och sjukvårdsinsatser i kommunens primärvård.

Regeringen kommer nu att skicka utredningen på remiss.

Fler lästips

Lättillgängligt om demens baserat på vetenskap

I sin nya bok ger Hedvig Söderlund välformulerade och forskningsbaserade svar på frågor, som hjälper anhöriga vid misstankar om att någon i deras…

Tillit och trygghet utmärker ett gott ledarskap

När blir en ledare skicklig i att leda? Det finns gott om ledarskapslitteratur som vill besvara den frågan. Boken Ledarskap i vård och…

Äldres delaktighet saknas i dagens demokrati

Gerdt Sundström har läst två antologier om styrning och delaktighet i välfärdssamhället, som till viss del berör villkoren för den äldre befolkningen. De…