Funktionstest finner fall- och frakturrisk

Två fysiska funktionstest kan ge ledtrådar om frakturrisken för äldre kvinnor. Det visar en ny avhandling, som också kopplar en viss typ av antidepressiva läkemedel till sämre fysisk funktionsförmåga. 

Frakturer på grund av benskörhet medför förutom lidande för de drabbade också stora vårdkostnader. Specialistläkaren Berit Larsson på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har i sin avhandling  undersökt möjligheterna att hos äldre kvinnor förutsäga både benskörhet och frakturer. Delstudierna baseras på uppgifter i Sahlgrenska university hospital prospective evaluation of risk for bone fractures, SUPERB, där drygt 3 000 75–80-åriga kvinnor undersöktes under åren 2013–2016 och därefter följdes i hälsodataregister.

Med testmetoderna OLST och TUG kartlade Berit Larsson riskerna för fraktur utifrån fysisk funktionsförmåga. OLST-testet (på engelska One leg standing time) klockar hur länge personen kan stå på ett ben, och TUG (Timed up and go) mäter tiden det tar att resa sig från sittande position, gå tre meter, vända och sedan sätta sig igen.

Hos en kvinna som inte kunde stå på ett ben i tio sekunder (låg OLST) var risken för höftfraktur inom fyra år tre gånger högre än hos en kvinna som kunde stå på ett ben i 10–15 sekunder. Vid hög TUG (över tolv sekunder) var sannolikheten för höftfraktur också förhöjd med närmare tre gånger.

Värdena på OLST och TUG hade även medräknat riskfaktorer som ålder, tidigare frakturer och kortisonbehandling tydlig koppling till frakturrisken.  Berit Larsson anser därför att man bör överväga dem som ett komplement till den redan etablerade screeningmetoden FRAX.

– Läkare inom exempelvis primärvård skulle kunna använda de fysiska funktionstesterna som en del i bedömningen. Det är också viktigt att sjukvården på olika sätt ges möjlighet att genomföra de åtgärder som via forskning visat sig vara effektiva, och att detta blir tillgängligt för alla som behöver, säger hon i ett pressmeddelande.

Berit Larsson undersökte även fysisk funktionsförmåga och skelettegenskaper med utgångspunkt i de vanliga läkemedelsgrupperna statiner (blodfettssänkande) respektive selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, som ordineras mot depression. Statinerna var kopplade till bättre egenskaper skelettdelars yttre hårda hölje, medan SSRI kunde kopplas till lägre greppstyrka och gånghastighet, samt sämre fysisk funktion gällande uppresningar från en stol och dessutom ökad fallrisk.

Relaterat

Fikastund med patienter kan bidra till personcentrering

En viktig pusselbit för att skapa personcentrering och meningsskapande i vården kan vara att fånga patientberättelser i triviala situationer, såsom om man tar en fika med den äldre patienten. Det visar en avhandling från Karolinska institutet.

Foto på publik i Aula Medica

Äntligen en egen dag för SNAC-K

Befolkningsstudien SNAC-K bjöd in sina deltagare till en halvdag för att möta medarbetare och höra forskare berätta om nya rön från datamaterialet som de själva bidragit till. Fler än 300 besökare kom och gjorde det till en lyckad dag.

Porträtt på Lars Lannfelt

Lars Lannfelt får pris för alzheimerforskning

Lars Lannfelt, professor emeritus i geratrik vid Uppsala universitet, är en av Sveriges ledande alzheimerforskare. Nu får han en utmärkelse från Stiftelsen Forska!Sverige för sina banbrytande insatser i att behandla Alzheimers sjukdom.

Fler nyheter

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar en rapport från Socialstyrelsen att det fortfarande är stora skillnader när det gäller hur lång tid det…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde situationen. Det visar Elisabeth Carlstedt i en ny studie.

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att det går att att upptäcka tecken på depression hos äldre med hjälp av frågeformulär.

AVHANDLING OCH DELSTUDIER

Berit Larssons avhandling heter Predictors of bone fragility in older women. Associations in older women between risk medications and measurements of physical function, bone microstructure and fracture risk. De ingående desltudierna är:

I. Larsson B, Mellström D, Johansson L, Nilsson A G, Lorentzon M, Sundh D (2018). Normal bone microstructure and density but worse physical function in older women treated with selective serotonin reuptake inhibitors, a cross-sectional population-based study. Calcified tissue international.

II. Larsson B A M, Sundh D, Mellström D, Axelsson K F, Nilsson A G, Lorentzon M (2019). Association between cortical bone microstructure and statin use in older women. Journal of clinical endocrinology and metabolism.

III. Larsson B A M, Johansson L, Johansson H, Axelsson K F, Harvey N, Vandenput L, Magnusson P, McCloskey E, Liu E, Kanis JA, Sundh D, Lorentzon M (2021). The timed up and go test predicts fracture risk in older women independently of clinical risk factors and bone mineral density. Osteoporosis international.

IV. Larsson B A M, Johansson L, Johansson H, Axelsson K F, Harvey N, Vandenput L, McCloskey E, Liu E, Sundh D, Kanis J A, Lorentzon M (2021). One leg standing time predicts fracture risk in older women independent of clinical risk factors and BMD. Osteoporosis international.