Fyra faktorer bakom ett hälsosamt åldrande

Vilka faktorer i 60-årsåldern kan påverka vem som lever och mår bra i 80-årsåldern? Enligt en avhandling från Luleå tekniska universitet finns det fyra saker som har betydelse för välmåendet och välbefinnandet högt upp i åldrarna.

1999 deltog 1 500 personer i en hälsoundersökning som en del av det stora forskningsprojektet Monica, som är ett mångårigt samarbete kring hjärt-kärlsjukdom mellan Region Norrbotten, Region Västerbotten och Umeå universitet. 

Nu har den nydisputerade Albin Dahlin Almevall lagt fram sin avhandling som följer upp Monica-projektet. Han har undersökt vilka faktorer från 60-årsåldern som kan kopplas till om deltagarna fortfarande lever och hur de mår i dag. 

Resultaten visar att det finns fyra faktorer som är viktiga för överlevnad och hälsosamt åldrande. Det viktigaste är att man inte röker, många av rökarna levde inte vid uppföljningen. Näst mest betydande är om man hade en markör för hjärtproblem följt av midjemått och fysisk aktivitet. 

– Vi kan inte veta att det är ett orsakssamband mellan dessa faktorer och hälsa i hög ålder, men det finns vissa som kan kopplas till ett hälsosamt åldrande. Det är intressant att många av dem är sådant man själv kan påverka, säger Albin Dahlin Almevall i ett pressmeddelande. 

Inom ramen för sin avhandling genomförde han också djupintervjuer med 52 av deltagarna från Monica-projektet om vad i vardagen som ger de välbefinnande nu i 80-årsåldern. De mest återkommande svaren handlade om att ha ett socialt sammanhang, god hälsa och funktionsnivå i vardagen, engagemang, känsla av frihet och att känna sig hemma. 

– Hemmet är en stor del av livet. Paradoxalt nog blir hemmet allt mer centralt med åldern, men samtidigt blir det för många svårare att klara sig hemma utan stöd. De som känner att stödet gör att man blir en belastning mår sämre. Välbefinnandet är större om stödet är en del av en social kontext, säger Albin Dahlin Almevall. 

Enligt hans studier är det viktigt att äldre själva får vara delaktiga i beslut som gäller stöd i hemmet eller när det är dags att flytta. 

– Att äldre själva får fatta beslut som rör en så viktig del av livet som hemmet, är det totalt avgörande för deras välbefinnande. De som tvingats flytta eller känt sig pressade att göra det, mår sämre.

Fakta
Monica-projektet

Monica står för Monitoring of trends and determinants in cardiovascular disease och projektet startade 1985, och omfattade då 39 center i 26 länder, däribland Västerbotten och Norrbotten i Sverige.

Sammanlagt har projektet genomfört sju befolkningsundersökningar med 12 000 slumpmässigt utvalda individer.

Läs avhandlingen i sin helhet

Albin Dahlin Almevall (2023). Healthy ageing and well-being in old age. Luleå tekniska universitet.

Delarbeten

I. Albin Dahlin Almevall, Karin Zingmark, Sofi Nordmark och Ann-Sofie Forslund (2021). Accepting the inevitable: A mixed method approach with assessment and perceptions of well-being in very old persons within the northern Sweden Silver-Monica study. Publicerad i Archives of gerontology and geriatrics.

II. Albin Almevall, Sofi Nordmark, Johan Niklasson och Karin Zingmark (2022). Experiences of home as an aspect of well-being in people over 80 years: A mixed method study. Publicerad i Journal of advanced nursing.

III. Albin Dahlin Almevall, Patrik Wennberg, Karin Zingmark och Jerry Öhlin (2022). Associations between everyday physical activity and morale in older adults. Publicerad i Geriatric nursing.

Relaterat

Tandhygienisterna är bäst på att upptäcka muntorrhet

En ny studie har undersökt hur muntorrhet, som är vanligt förekommande hos många seniorer, uppmärksammas inom den allmänna tandvården. Det visade sig att tandhygienister är något bättre på att upptäcka och förebygga muntorrhet i jämförelse med tandläkarna.

Två kvinnor sitter nära varandra i en soffa. De tittar på varandra och ler.

Bristande medvetenhet kring sexualitet på äldreboende

Kanske borde vi prata mer om sexuella behov och rättigheter inom äldreomsorgen. En ny vetenskaplig artikel har sammanställt forskningen om personal och hyresgästers attityder till sex på äldreboenden.

Lungcancer ökar bland äldre kvinnor

Trots att antalet som röker har minskat kraftigt i Sverige, minskar inte antalet fall av lungcancer i befolkningen lika mycket som väntat. Bland äldre kvinnor har antalet snarare ökat. Det visar en ny studie från Umeå universitet.

Fler nyheter

Stora skillnader i kompensation för nyblivna pensionärer

65-åringar som valde att gå i pension 2022 fick i genomsnitt 79 procent av slutlönen i pension. Men skillnaden mellan olika inkomstgrupper är mycket stor och kompensationsgraden för den allmänna pensionen har minskat sedan 2008. Det visar en ny rapport…

Högutbildade får mer prostatacancervård

Prostatacancervården i Sverige är ojämlik på flera sätt. Män med högre utbildning och högre inkomst får mer vård och behandling för prostatacancervård. Dessutom är deras risk att dö av sjukdomen lägre, jämfört med andra. Det visar en studie från fyra…

Ny studie om att få och hantera en parkinsondiagnos

För många är det en omtumlande upplevelse att få diagnosen Parkinsons sjukdom. Nu har forskare från Högskolan Kristianstad undersökt hur patienterna och deras liv påverkas av beskedet.