Fyra faktorer bakom ett hälsosamt åldrande

Vilka faktorer i 60-årsåldern kan påverka vem som lever och mår bra i 80-årsåldern? Enligt en avhandling från Luleå tekniska universitet finns det fyra saker som har betydelse för välmåendet och välbefinnandet högt upp i åldrarna.

1999 deltog 1 500 personer i en hälsoundersökning som en del av det stora forskningsprojektet Monica, som är ett mångårigt samarbete kring hjärt-kärlsjukdom mellan Region Norrbotten, Region Västerbotten och Umeå universitet. 

Nu har den nydisputerade Albin Dahlin Almevall lagt fram sin avhandling som följer upp Monica-projektet. Han har undersökt vilka faktorer från 60-årsåldern som kan kopplas till om deltagarna fortfarande lever och hur de mår i dag. 

Resultaten visar att det finns fyra faktorer som är viktiga för överlevnad och hälsosamt åldrande. Det viktigaste är att man inte röker, många av rökarna levde inte vid uppföljningen. Näst mest betydande är om man hade en markör för hjärtproblem följt av midjemått och fysisk aktivitet. 

– Vi kan inte veta att det är ett orsakssamband mellan dessa faktorer och hälsa i hög ålder, men det finns vissa som kan kopplas till ett hälsosamt åldrande. Det är intressant att många av dem är sådant man själv kan påverka, säger Albin Dahlin Almevall i ett pressmeddelande. 

Inom ramen för sin avhandling genomförde han också djupintervjuer med 52 av deltagarna från Monica-projektet om vad i vardagen som ger de välbefinnande nu i 80-årsåldern. De mest återkommande svaren handlade om att ha ett socialt sammanhang, god hälsa och funktionsnivå i vardagen, engagemang, känsla av frihet och att känna sig hemma. 

– Hemmet är en stor del av livet. Paradoxalt nog blir hemmet allt mer centralt med åldern, men samtidigt blir det för många svårare att klara sig hemma utan stöd. De som känner att stödet gör att man blir en belastning mår sämre. Välbefinnandet är större om stödet är en del av en social kontext, säger Albin Dahlin Almevall. 

Enligt hans studier är det viktigt att äldre själva får vara delaktiga i beslut som gäller stöd i hemmet eller när det är dags att flytta. 

– Att äldre själva får fatta beslut som rör en så viktig del av livet som hemmet, är det totalt avgörande för deras välbefinnande. De som tvingats flytta eller känt sig pressade att göra det, mår sämre.

Fakta
Monica-projektet

Monica står för Monitoring of trends and determinants in cardiovascular disease och projektet startade 1985, och omfattade då 39 center i 26 länder, däribland Västerbotten och Norrbotten i Sverige.

Sammanlagt har projektet genomfört sju befolkningsundersökningar med 12 000 slumpmässigt utvalda individer.

Läs avhandlingen i sin helhet

Albin Dahlin Almevall (2023). Healthy ageing and well-being in old age. Luleå tekniska universitet.

Delarbeten

I. Albin Dahlin Almevall, Karin Zingmark, Sofi Nordmark och Ann-Sofie Forslund (2021). Accepting the inevitable: A mixed method approach with assessment and perceptions of well-being in very old persons within the northern Sweden Silver-Monica study. Publicerad i Archives of gerontology and geriatrics.

II. Albin Almevall, Sofi Nordmark, Johan Niklasson och Karin Zingmark (2022). Experiences of home as an aspect of well-being in people over 80 years: A mixed method study. Publicerad i Journal of advanced nursing.

III. Albin Dahlin Almevall, Patrik Wennberg, Karin Zingmark och Jerry Öhlin (2022). Associations between everyday physical activity and morale in older adults. Publicerad i Geriatric nursing.

Relaterat

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs universitet med 70-åringar visar att många äldre inte misstänker att de kan ha grön starr, trots symptom.

Mening och delaktighet ger ett gott åldrande

Vi svenskar har mer gemensamt med franska demonstranter än vi anar. De har samma drömmar som vi om att få leva smärtfritt och självständigt på ålderns höst.

Närbild kvinna och man, båda nakna och 70+, håller ömt om varandra.

Sex i tredje och fjärde åldern

Synen på äldres sexualitet har gått från exkluderande och snuskig till att vara ett tecken på gott åldrande. Den sexuella frigörelsen har satt avtryck som påverkar både forskning och populärkultur.

Fler nyheter

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella varelser. Forskare efterlyser en öppen dialog kring åldrande och sexualitet som kan leda till en kompetenshöjning inom…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha bättre effekt än både styrketräning och kondition.

Ensam äldre kvinna vid ett köksbord

Avhandling undersöker varför vård uteblir

Antalet äldre personer ökar i Sverige, vilket också innebär att vårdbehovet gör det. I sin avhandling undersöker Ingrid Andersson vilken vård som inte blir utförd inom kommunal vård och omsorg.