Foto: Susan Robinson/Mostphotos

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att forskningen kanske överdriver de goda effekterna.

Marcel Ballin vid Umeå universitet har disputerat med avhandlingen Fysisk aktivitet, visceralt fett och kardiovaskulär sjukdom hos äldre personer – samband och effekter. Som titeln antyder har han på olika sätt undersökt de positiva effekterna av fysisk aktivitet för äldre personer. Och beroende på metod skiljer sig resultaten åt.

Två av avhandlingens delstudier var så kallade observationsstudier, där 3 000 70-åriga Umeåbor genomgått undersökningar av fysisk aktivitet och bukfett. De följdes sedan upp i hälsoregister, för att se vilka som drabbats av stroke och hjärtinfarkt, eller avlidit. Här kunde man se att all aktivitet var bra, ju mer intensiv, ju bättre.

Ytterligare en studie i avhandlingen var en litteraturstudie med just kontrollerade studier om effekten av träning på hjärt-kärlsjukdom och död, med sammanlagt över 50 000 deltagare. Det intressanta här var att den typen av forskning inte kunde visa att träningen nämnvärt minskade risken för hjärt-kärlsjukdom eller förtida död.

Så hur ska de här motstridiga resultaten tolkas?

– Effekten av fysisk aktivitet är förmodligen inte fullt så stor som den ofta antas vara. De observationsstudier man utgår från kännetecknas av vissa felkällor, som är svåra att korrigera för fullt ut. Följden är att man i sådana studier riskerar att överskatta den fysiska aktivitetens betydelse för att förebygga hjärtkärlsjukdom och förlänga livet, säger Marcel Ballin.

Ett problem när man låter personer genomgå träningsprogram för att sedan undersöka dem, kan vara att de kanske redan från början tränar, så att programmet inte gör så stor skillnad. I stora observationsstudier, då man alltså följer upp personer i hälsoregister, skulle det kunna vara så att det finns andra skillnader mellan de som är mer aktiva och de som är mindre aktiva. Kanske är den som redan är sjuk mindre aktiv från början till exempel.

När Marcel Ballin sammanställer sina resultat ser det ut som om de goda effekterna av fysisk aktivitet är mindre än vad forskningen brukar anta.

– Det är rimligt att eftersträva mer nyansering när vi kommunicerar kring förväntade effekter av fysisk aktivitet med avseende på hjärtkärlsjukdom och livslängd. Med det sagt är det naturligtvis av många andra skäl ändå bra och viktigt att underlätta för människor att vara regelbundet fysiskt aktiva, säger Marcel Ballin.

Läs även Marcel Ballins tidigare debattartikel om vad vi kommunicerar om hälsofrämjande insatser.

Relaterat

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Mening och delaktighet ger ett gott åldrande

Vi svenskar har mer gemensamt med franska demonstranter än vi anar. De har samma drömmar som vi om att få leva smärtfritt och…

Närbild kvinna och man, båda nakna och 70+, håller ömt om varandra.

Sex i tredje och fjärde åldern

Synen på äldres sexualitet har gått från exkluderande och snuskig till att vara ett tecken på gott åldrande. Den sexuella frigörelsen har satt…

Fler nyheter

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha…

Ensam äldre kvinna vid ett köksbord

Avhandling undersöker varför vård uteblir

Antalet äldre personer ökar i Sverige, vilket också innebär att vårdbehovet gör det. I sin avhandling undersöker Ingrid Andersson vilken vård som inte…