Hälften av studiedeltagarna fick hjälp av ett specialiserat geriatriskt team. Foto: Pixabay

Hemrehabilitering för höftfraktur kan ge kortare vårdtid

En ny avhandling visar att vårdtiden på sjukhus för äldre personer kan kortas med upp till sex dagar efter en höftfraktur om de även får hemrehabilitering. Gångförmåga och självständighet återställs i lika stor utsträckning som hos de som vårdas på sjukhus en längre tid.

205 äldre personer, 70 år och äldre, med en nytillkommen höftfraktur har deltagit i en avhandling som undersökt hur väl teambaserad hemrehabilitering fungerar.

Resultaten visar att det leder till en sex dagar kortare vårdtid i genomsnitt och att återhämtningen nästan höll samma nivå som de som vårdades en längre tid på sjukhus.

– Ett glädjande resultat var att de som rehabiliteras i hemmet återfick gångförmåga och självständighet i vardagliga aktiviteter, även om mer forsknings behövs för att bekräfta resultaten framför allt för äldre med demenssjukdom, säger Åsa Karlsson, doktorand vid Umeå universitet, som har skrivit avhandlingen.

Deltagarna bodde i eget boende eller på ett äldreboende och ungefär hälften hade en demenssjukdom. Efter studiens slut intervjuades 20 av deltagarna om sina upplevelser av habiliteringen och sin återhämtning under året efter frakturen.

De svarade att hemrehabiliteringen var ett uppskattat alternativ och att hemmiljön gjorde att de kände sig friskare och blev mer aktiva. Däremot sa de att det var viktigt med rehabilitering under en lång tid efter frakturen för att uppnå en så bra återhämtning som möjligt och att den inte kunde ersättas med självträning.

– Deltagarnas upplevelser visar att det är viktigt att erbjuda olika alternativ som kan anpassas till individens behov och skede i rehabiliteringen. Äldre personer med höftfraktur behöver tillgång till teamrehabilitering och möjlighet till handledd träning i större omfattning än vad som erbjuds i dag, säger Åsa Karlsson.

Fakta
STUDIEUPPLÄGG

De 205 deltagarna i studien lottades till att antingen få all rehabilitering på en geriatrisk avdelning enligt ett vårdprogram för höftfraktur eller att vårdtiden påskyndades och rehabiliteringen slutfördes i hemmet med stöd av ett geriatriskt team med olika professioner.

Insatserna i hemmet anpassades utifrån deltagarnas behov och mål och pågick i maximalt tio veckor.

Relaterat

60 miljoner till nya forskarskolor med fokus på nära vård

Nyligen beviljade Vetenskapsrådet medel till två nya forskarskolor med fokus på nära vård. Forskarskolorna är samarbeten mellan åtta lärosäten och kommer bland annat…

Avsnitt 20: Hörselnedsättning – och året som varit

I årets sista avsnitt av Äldre i Centrum-podden samlar redaktionen ihop en krönika över 2022 som har innehållit en hel del gåfotboll och…

Efterfrågad kunskap ger hjälp till självhjälp

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fyller 36 år i år. De genomför praktiknära forskning och utredningar utifrån olika verksamheters frågor och behov av kunskap,…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…