Hälften av studiedeltagarna fick hjälp av ett specialiserat geriatriskt team. Foto: Pixabay

Hemrehabilitering för höftfraktur kan ge kortare vårdtid

En ny avhandling visar att vårdtiden på sjukhus för äldre personer kan kortas med upp till sex dagar efter en höftfraktur om de även får hemrehabilitering. Gångförmåga och självständighet återställs i lika stor utsträckning som hos de som vårdas på sjukhus en längre tid.

205 äldre personer, 70 år och äldre, med en nytillkommen höftfraktur har deltagit i en avhandling som undersökt hur väl teambaserad hemrehabilitering fungerar.

Resultaten visar att det leder till en sex dagar kortare vårdtid i genomsnitt och att återhämtningen nästan höll samma nivå som de som vårdades en längre tid på sjukhus.

– Ett glädjande resultat var att de som rehabiliteras i hemmet återfick gångförmåga och självständighet i vardagliga aktiviteter, även om mer forsknings behövs för att bekräfta resultaten framför allt för äldre med demenssjukdom, säger Åsa Karlsson, doktorand vid Umeå universitet, som har skrivit avhandlingen.

Deltagarna bodde i eget boende eller på ett äldreboende och ungefär hälften hade en demenssjukdom. Efter studiens slut intervjuades 20 av deltagarna om sina upplevelser av habiliteringen och sin återhämtning under året efter frakturen.

De svarade att hemrehabiliteringen var ett uppskattat alternativ och att hemmiljön gjorde att de kände sig friskare och blev mer aktiva. Däremot sa de att det var viktigt med rehabilitering under en lång tid efter frakturen för att uppnå en så bra återhämtning som möjligt och att den inte kunde ersättas med självträning.

– Deltagarnas upplevelser visar att det är viktigt att erbjuda olika alternativ som kan anpassas till individens behov och skede i rehabiliteringen. Äldre personer med höftfraktur behöver tillgång till teamrehabilitering och möjlighet till handledd träning i större omfattning än vad som erbjuds i dag, säger Åsa Karlsson.

Fakta
STUDIEUPPLÄGG

De 205 deltagarna i studien lottades till att antingen få all rehabilitering på en geriatrisk avdelning enligt ett vårdprogram för höftfraktur eller att vårdtiden påskyndades och rehabiliteringen slutfördes i hemmet med stöd av ett geriatriskt team med olika professioner.

Insatserna i hemmet anpassades utifrån deltagarnas behov och mål och pågick i maximalt tio veckor.

Relaterat

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En…

Högutbildade får mer prostatacancervård

Prostatacancervården i Sverige är ojämlik på flera sätt. Män med högre utbildning och högre inkomst får mer vård och behandling för prostatacancervård. Dessutom…

Över 15 miljoner kronor till forskning om prostatacancer

Svensk forskning om prostatacancer har under de senaste åren medfört viktiga rön om bland annat screening. Nu får forskningen om cancerformen en finansiell…

Fler nyheter

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en…

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar…