Hälften av studiedeltagarna fick hjälp av ett specialiserat geriatriskt team. Foto: Pixabay

Hemrehabilitering för höftfraktur kan ge kortare vårdtid

En ny avhandling visar att vårdtiden på sjukhus för äldre personer kan kortas med upp till sex dagar efter en höftfraktur om de även får hemrehabilitering. Gångförmåga och självständighet återställs i lika stor utsträckning som hos de som vårdas på sjukhus en längre tid.

205 äldre personer, 70 år och äldre, med en nytillkommen höftfraktur har deltagit i en avhandling som undersökt hur väl teambaserad hemrehabilitering fungerar.

Resultaten visar att det leder till en sex dagar kortare vårdtid i genomsnitt och att återhämtningen nästan höll samma nivå som de som vårdades en längre tid på sjukhus.

– Ett glädjande resultat var att de som rehabiliteras i hemmet återfick gångförmåga och självständighet i vardagliga aktiviteter, även om mer forsknings behövs för att bekräfta resultaten framför allt för äldre med demenssjukdom, säger Åsa Karlsson, doktorand vid Umeå universitet, som har skrivit avhandlingen.

Deltagarna bodde i eget boende eller på ett äldreboende och ungefär hälften hade en demenssjukdom. Efter studiens slut intervjuades 20 av deltagarna om sina upplevelser av habiliteringen och sin återhämtning under året efter frakturen.

De svarade att hemrehabiliteringen var ett uppskattat alternativ och att hemmiljön gjorde att de kände sig friskare och blev mer aktiva. Däremot sa de att det var viktigt med rehabilitering under en lång tid efter frakturen för att uppnå en så bra återhämtning som möjligt och att den inte kunde ersättas med självträning.

– Deltagarnas upplevelser visar att det är viktigt att erbjuda olika alternativ som kan anpassas till individens behov och skede i rehabiliteringen. Äldre personer med höftfraktur behöver tillgång till teamrehabilitering och möjlighet till handledd träning i större omfattning än vad som erbjuds i dag, säger Åsa Karlsson.

Fakta
STUDIEUPPLÄGG

De 205 deltagarna i studien lottades till att antingen få all rehabilitering på en geriatrisk avdelning enligt ett vårdprogram för höftfraktur eller att vårdtiden påskyndades och rehabiliteringen slutfördes i hemmet med stöd av ett geriatriskt team med olika professioner.

Insatserna i hemmet anpassades utifrån deltagarnas behov och mål och pågick i maximalt tio veckor.

Relaterat

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Öppna alla dörrar

Lotta Segelberg är ny chefredaktör på Äldre i Centrum. Här delar hon med sig om tankar kring forskarnas status i samhället, de personliga…

Samverkan – välfärdssektorns ständiga utmaning

I dagsläget finns omfattande forskning för att försöka förstå samverkan och studier bedrivs inom många discipliner. Mikael Löfströms forsknings fokus ligger på hur…

Fler nyheter

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…