Hälften av studiedeltagarna fick hjälp av ett specialiserat geriatriskt team. Foto: Pixabay

Hemrehabilitering för höftfraktur kan ge kortare vårdtid

En ny avhandling visar att vårdtiden på sjukhus för äldre personer kan kortas med upp till sex dagar efter en höftfraktur om de även får hemrehabilitering. Gångförmåga och självständighet återställs i lika stor utsträckning som hos de som vårdas på sjukhus en längre tid.

205 äldre personer, 70 år och äldre, med en nytillkommen höftfraktur har deltagit i en avhandling som undersökt hur väl teambaserad hemrehabilitering fungerar.

Resultaten visar att det leder till en sex dagar kortare vårdtid i genomsnitt och att återhämtningen nästan höll samma nivå som de som vårdades en längre tid på sjukhus.

– Ett glädjande resultat var att de som rehabiliteras i hemmet återfick gångförmåga och självständighet i vardagliga aktiviteter, även om mer forsknings behövs för att bekräfta resultaten framför allt för äldre med demenssjukdom, säger Åsa Karlsson, doktorand vid Umeå universitet, som har skrivit avhandlingen.

Deltagarna bodde i eget boende eller på ett äldreboende och ungefär hälften hade en demenssjukdom. Efter studiens slut intervjuades 20 av deltagarna om sina upplevelser av habiliteringen och sin återhämtning under året efter frakturen.

De svarade att hemrehabiliteringen var ett uppskattat alternativ och att hemmiljön gjorde att de kände sig friskare och blev mer aktiva. Däremot sa de att det var viktigt med rehabilitering under en lång tid efter frakturen för att uppnå en så bra återhämtning som möjligt och att den inte kunde ersättas med självträning.

– Deltagarnas upplevelser visar att det är viktigt att erbjuda olika alternativ som kan anpassas till individens behov och skede i rehabiliteringen. Äldre personer med höftfraktur behöver tillgång till teamrehabilitering och möjlighet till handledd träning i större omfattning än vad som erbjuds i dag, säger Åsa Karlsson.

Fakta
STUDIEUPPLÄGG

De 205 deltagarna i studien lottades till att antingen få all rehabilitering på en geriatrisk avdelning enligt ett vårdprogram för höftfraktur eller att vårdtiden påskyndades och rehabiliteringen slutfördes i hemmet med stöd av ett geriatriskt team med olika professioner.

Insatserna i hemmet anpassades utifrån deltagarnas behov och mål och pågick i maximalt tio veckor.

Relaterat

Fyra faktorer bakom ett hälsosamt åldrande

Vilka faktorer i 60-årsåldern kan påverka vem som lever och mår bra i 80-årsåldern? Enligt en avhandling från Luleå tekniska universitet finns det…

Färre återinläggningar med bättre läkemedelsinformation

Med hjälp av tydlig information om läkemedel kan man förebygga att äldre patienter blir inlagda på sjukhus igen efter en sjukhusvistelse. Det visar…

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

Fler nyheter

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha…