Hjärtmedicin kopplas till minskad dödlighet efter höftoperation

Många som drabbas av en höftfraktur är äldre personer, sköra och multisjuka. En operation kan i dessa fall innebära extra stresspåslag och vara tufft för äldre. Nu visar forskning att blodtrycksmedicin kan minska dödligheten efter en höftfrakturoperation.

De senaste åren har sjukvården satsat stora resurser för att förbättra situationen för personer som är i riskzonen för att drabbas av höftfrakturer. Det handlar bland annat om att dessa personer, exempelvis äldre, får snabbspår till operationer och multidisciplinära team där olika specialister tar hand om patienten från ankomst till utskrivning. 

Trots detta har dödligheten för höftfrakturer varit oförändrad och upp till en tredjedel av patienterna dör inom ett år av en höftfrakturoperation. Nu visar en avhandling som letts av läkaren Ahmad Mohammad Ismail i Region Örebro, tillika tidigare doktorand vid Örebro universitet, att mediciner som sänker blodtrycket, så kallade betablockerare, kanske kan minska risken att dö.

– Vi ser att våra patienter blir äldre och sjukare, men vården har också blivit bättre med åren. Det är ju de äldsta och sköraste som ådrar sig höftfrakturer. Medelåldern är 82 år. Det jag visade i avhandlingen var ett samband mellan behandling med betablockad, som är en vanlig hjärtmedicin, och en minskad dödlighet upp till ett år efter höftfrakturkirurgi, säger han i ett pressmeddelande. 

Betablockad, som är en välkänd och billig medicin, kan på så vis vara ett lättillgängligt sätt att ge en bättre överlevnad för personer som drabbas av höftfrakturer. Det behövs dock mer forskning som bekräftar fynden innan man kan tillämpa resultaten inom hälso- och sjukvården. 

Läs avhandlingen i sin helhet

Avhandlingen

Ahmad Mohammad Ismail (2022). The association between beta-blocker therapy and mortality in hip fracture patients. Örebro universitet.

Delstudier

I. Ahmad Mohammad Ismail m fl (2020). β-adrenergic blockade is associated with a reduced risk of 90-day mortality after surgery for hip fractures. Publicerad i Trauma surgery & acute care open.

II. Ahmad Mohammad Ismail m fl (2022). A nationwide observational cohort study of the relationship between beta-blockade and survival after hip fracture surgery. Publicerad i European journal of trauma and emergency surgery. 

III. Ahmad Mohammad Ismail m fl (2021). Beta-blocker therapy is associated with increased 1-year survival after hip fracture surgery: A retrospective cohort study. Publicerad i Anesthesia and analgesia.

IV. Ahmad Mohammad Ismail m fl (2022). The interaction between pre-admission β-blocker therapy, the Revised Cardiac Risk Index, and mortality in geriatric hip fracture patients. Publicerad i Journal of trauma and acute care surgery. 

Relaterat

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på tidig diagnostik och förebyggande arbete riktad mot alzheimer.

Öppna alla dörrar

Lotta Segelberg är ny chefredaktör på Äldre i Centrum. Här delar hon med sig om tankar kring forskarnas status i samhället, de personliga erfarenheterna av att vara helt i omsorgens händer och vad samverkan kan innebära.

Samverkan – välfärdssektorns ständiga utmaning

I dagsläget finns omfattande forskning för att försöka förstå samverkan och studier bedrivs inom många discipliner. Mikael Löfströms forsknings fokus ligger på hur ledning och organisering av samverkan kan stödja insatser gentemot brukare när olika professioner samarbetar.

Fler nyheter

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög, men åtminstone lägre än året innan. Det framgår av Vård- och omsorgsanalys nya rapport.

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis undersöka i ett nytt projekt.