Hjärtmedicin kopplas till minskad dödlighet efter höftoperation

Många som drabbas av en höftfraktur är äldre personer, sköra och multisjuka. En operation kan i dessa fall innebära extra stresspåslag och vara tufft för äldre. Nu visar forskning att blodtrycksmedicin kan minska dödligheten efter en höftfrakturoperation.

De senaste åren har sjukvården satsat stora resurser för att förbättra situationen för personer som är i riskzonen för att drabbas av höftfrakturer. Det handlar bland annat om att dessa personer, exempelvis äldre, får snabbspår till operationer och multidisciplinära team där olika specialister tar hand om patienten från ankomst till utskrivning. 

Trots detta har dödligheten för höftfrakturer varit oförändrad och upp till en tredjedel av patienterna dör inom ett år av en höftfrakturoperation. Nu visar en avhandling som letts av läkaren Ahmad Mohammad Ismail i Region Örebro, tillika tidigare doktorand vid Örebro universitet, att mediciner som sänker blodtrycket, så kallade betablockerare, kanske kan minska risken att dö.

– Vi ser att våra patienter blir äldre och sjukare, men vården har också blivit bättre med åren. Det är ju de äldsta och sköraste som ådrar sig höftfrakturer. Medelåldern är 82 år. Det jag visade i avhandlingen var ett samband mellan behandling med betablockad, som är en vanlig hjärtmedicin, och en minskad dödlighet upp till ett år efter höftfrakturkirurgi, säger han i ett pressmeddelande. 

Betablockad, som är en välkänd och billig medicin, kan på så vis vara ett lättillgängligt sätt att ge en bättre överlevnad för personer som drabbas av höftfrakturer. Det behövs dock mer forskning som bekräftar fynden innan man kan tillämpa resultaten inom hälso- och sjukvården. 

Läs avhandlingen i sin helhet

Avhandlingen

Ahmad Mohammad Ismail (2022). The association between beta-blocker therapy and mortality in hip fracture patients. Örebro universitet.

Delstudier

I. Ahmad Mohammad Ismail m fl (2020). β-adrenergic blockade is associated with a reduced risk of 90-day mortality after surgery for hip fractures. Publicerad i Trauma surgery & acute care open.

II. Ahmad Mohammad Ismail m fl (2022). A nationwide observational cohort study of the relationship between beta-blockade and survival after hip fracture surgery. Publicerad i European journal of trauma and emergency surgery. 

III. Ahmad Mohammad Ismail m fl (2021). Beta-blocker therapy is associated with increased 1-year survival after hip fracture surgery: A retrospective cohort study. Publicerad i Anesthesia and analgesia.

IV. Ahmad Mohammad Ismail m fl (2022). The interaction between pre-admission β-blocker therapy, the Revised Cardiac Risk Index, and mortality in geriatric hip fracture patients. Publicerad i Journal of trauma and acute care surgery. 

Relaterat

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna individanpassa strokevården.

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område och tjänar bra. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet som presenteras vid den europeiska strokekonferensen…

Bättre kontinuitet kan ge färre läkemedelsrelaterade sjukhusinläggningar

Läkemedel är viktiga för många äldre, men behandlingen behöver individanpassas för att vara effektiv och undvika farliga biverkningar. En viktig del i arbetet är bättre kontinuitet och att olika yrkesgrupper har samma information om äldre patienter och deras läkemedel. Det…

Fler nyheter

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression och suicida tankar, för framför allt kvinnliga omsorgsgivare. Det visar en rapport som forskare från Högskolan Dalarna…

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny rapport i samarbete mellan Umeå universitet och idrottsförbunden.

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.