Hjärtmedicin kopplas till minskad dödlighet efter höftoperation

Många som drabbas av en höftfraktur är äldre personer, sköra och multisjuka. En operation kan i dessa fall innebära extra stresspåslag och vara tufft för äldre. Nu visar forskning att blodtrycksmedicin kan minska dödligheten efter en höftfrakturoperation.

De senaste åren har sjukvården satsat stora resurser för att förbättra situationen för personer som är i riskzonen för att drabbas av höftfrakturer. Det handlar bland annat om att dessa personer, exempelvis äldre, får snabbspår till operationer och multidisciplinära team där olika specialister tar hand om patienten från ankomst till utskrivning. 

Trots detta har dödligheten för höftfrakturer varit oförändrad och upp till en tredjedel av patienterna dör inom ett år av en höftfrakturoperation. Nu visar en avhandling som letts av läkaren Ahmad Mohammad Ismail i Region Örebro, tillika tidigare doktorand vid Örebro universitet, att mediciner som sänker blodtrycket, så kallade betablockerare, kanske kan minska risken att dö.

– Vi ser att våra patienter blir äldre och sjukare, men vården har också blivit bättre med åren. Det är ju de äldsta och sköraste som ådrar sig höftfrakturer. Medelåldern är 82 år. Det jag visade i avhandlingen var ett samband mellan behandling med betablockad, som är en vanlig hjärtmedicin, och en minskad dödlighet upp till ett år efter höftfrakturkirurgi, säger han i ett pressmeddelande. 

Betablockad, som är en välkänd och billig medicin, kan på så vis vara ett lättillgängligt sätt att ge en bättre överlevnad för personer som drabbas av höftfrakturer. Det behövs dock mer forskning som bekräftar fynden innan man kan tillämpa resultaten inom hälso- och sjukvården. 

Läs avhandlingen i sin helhet

Avhandlingen

Ahmad Mohammad Ismail (2022). The association between beta-blocker therapy and mortality in hip fracture patients. Örebro universitet.

Delstudier

I. Ahmad Mohammad Ismail m fl (2020). β-adrenergic blockade is associated with a reduced risk of 90-day mortality after surgery for hip fractures. Publicerad i Trauma surgery & acute care open.

II. Ahmad Mohammad Ismail m fl (2022). A nationwide observational cohort study of the relationship between beta-blockade and survival after hip fracture surgery. Publicerad i European journal of trauma and emergency surgery. 

III. Ahmad Mohammad Ismail m fl (2021). Beta-blocker therapy is associated with increased 1-year survival after hip fracture surgery: A retrospective cohort study. Publicerad i Anesthesia and analgesia.

IV. Ahmad Mohammad Ismail m fl (2022). The interaction between pre-admission β-blocker therapy, the Revised Cardiac Risk Index, and mortality in geriatric hip fracture patients. Publicerad i Journal of trauma and acute care surgery. 

Relaterat

60 miljoner till nya forskarskolor med fokus på nära vård

Nyligen beviljade Vetenskapsrådet medel till två nya forskarskolor med fokus på nära vård. Forskarskolorna är samarbeten mellan åtta lärosäten och kommer bland annat att utbilda ett stort antal doktorander inom området nära vård.

Avsnitt 20: Hörselnedsättning – och året som varit

I årets sista avsnitt av Äldre i Centrum-podden samlar redaktionen ihop en krönika över 2022 som har innehållit en hel del gåfotboll och spännande reportage. Dessutom får du höra om de olika artiklarna i det senaste numret av tidningen, #4/22,…

Efterfrågad kunskap ger hjälp till självhjälp

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fyller 36 år i år. De genomför praktiknära forskning och utredningar utifrån olika verksamheters frågor och behov av kunskap, med syftet att förbättra vård och omsorg för äldre i länet. De erbjuder också process- och metodstöd…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet som har följt tvillingpar över 60 års ålder i 18 år.

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det sig.

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi har i sin avhandling funnit ett alternativ i form av täckproteser som lätt kan tas av från…