Hjärtmedicin kopplas till minskad dödlighet efter höftoperation

Många som drabbas av en höftfraktur är äldre personer, sköra och multisjuka. En operation kan i dessa fall innebära extra stresspåslag och vara tufft för äldre. Nu visar forskning att blodtrycksmedicin kan minska dödligheten efter en höftfrakturoperation.

De senaste åren har sjukvården satsat stora resurser för att förbättra situationen för personer som är i riskzonen för att drabbas av höftfrakturer. Det handlar bland annat om att dessa personer, exempelvis äldre, får snabbspår till operationer och multidisciplinära team där olika specialister tar hand om patienten från ankomst till utskrivning. 

Trots detta har dödligheten för höftfrakturer varit oförändrad och upp till en tredjedel av patienterna dör inom ett år av en höftfrakturoperation. Nu visar en avhandling som letts av läkaren Ahmad Mohammad Ismail i Region Örebro, tillika tidigare doktorand vid Örebro universitet, att mediciner som sänker blodtrycket, så kallade betablockerare, kanske kan minska risken att dö.

– Vi ser att våra patienter blir äldre och sjukare, men vården har också blivit bättre med åren. Det är ju de äldsta och sköraste som ådrar sig höftfrakturer. Medelåldern är 82 år. Det jag visade i avhandlingen var ett samband mellan behandling med betablockad, som är en vanlig hjärtmedicin, och en minskad dödlighet upp till ett år efter höftfrakturkirurgi, säger han i ett pressmeddelande. 

Betablockad, som är en välkänd och billig medicin, kan på så vis vara ett lättillgängligt sätt att ge en bättre överlevnad för personer som drabbas av höftfrakturer. Det behövs dock mer forskning som bekräftar fynden innan man kan tillämpa resultaten inom hälso- och sjukvården. 

Läs avhandlingen i sin helhet

Avhandlingen

Ahmad Mohammad Ismail (2022). The association between beta-blocker therapy and mortality in hip fracture patients. Örebro universitet.

Delstudier

I. Ahmad Mohammad Ismail m fl (2020). β-adrenergic blockade is associated with a reduced risk of 90-day mortality after surgery for hip fractures. Publicerad i Trauma surgery & acute care open.

II. Ahmad Mohammad Ismail m fl (2022). A nationwide observational cohort study of the relationship between beta-blockade and survival after hip fracture surgery. Publicerad i European journal of trauma and emergency surgery. 

III. Ahmad Mohammad Ismail m fl (2021). Beta-blocker therapy is associated with increased 1-year survival after hip fracture surgery: A retrospective cohort study. Publicerad i Anesthesia and analgesia.

IV. Ahmad Mohammad Ismail m fl (2022). The interaction between pre-admission β-blocker therapy, the Revised Cardiac Risk Index, and mortality in geriatric hip fracture patients. Publicerad i Journal of trauma and acute care surgery. 

Relaterat

Foto på publik i Aula Medica

Äntligen en egen dag för SNAC-K

Befolkningsstudien SNAC-K bjöd in sina deltagare till en halvdag för att möta medarbetare och höra forskare berätta om nya rön från datamaterialet som de själva bidragit till. Fler än 300 besökare kom och gjorde det till en lyckad dag.

Porträtt på Lars Lannfelt

Lars Lannfelt får pris för alzheimerforskning

Lars Lannfelt, professor emeritus i geratrik vid Uppsala universitet, är en av Sveriges ledande alzheimerforskare. Nu får han en utmärkelse från Stiftelsen Forska!Sverige för sina banbrytande insatser i att behandla Alzheimers sjukdom.

Socioekonomi påverkar vilken artrosbehandling man får

Behandling vid höft- och knäartros påverkas i stor omfattning av patientens socioekonomiska situation. Det visar en avhandling från Linköpings universitet. Resultaten pekar också på att sjukvården behöver mer kunskap om vilket stöd och bemötande patienter behöver för att lindra sjukdomen.

Fler nyheter

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet DyNAMiC.

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade med ångest och depression, men mörkertalet bland männen kan vara stort.

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende kan se ut och upplevas, och de hittade en mångfald av berättelser.