Foto: Mostphotos

Högutbildade får mer prostatacancervård

Prostatacancervården i Sverige är ojämlik på flera sätt. Män med högre utbildning och högre inkomst får mer vård och behandling för prostatacancervård. Dessutom är deras risk att dö av sjukdomen lägre, jämfört med andra. Det visar en studie från fyra svenska universitet.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och upptäcks oftast hos män i 70-årsåldern. Nu har ett forskarteam från Göteborgs universitet, Karolinska institutet, Uppsala universitet och Umeå universitet undersökt hur behandlingen för prostatacancer skiljer sig mellan olika grupper av män.

Resultaten visar att utbildning och inkomst påverkar utredningar och behandlingar för män med misstänkt eller nyligen diagnostiserad prostatacancer.

47 procent av männen med lång utbildning och högre inkomst fick genomgå magnetkameraundersökningar, jämfört med 35 procent av männen som hade lägre utbildningsnivå och inkomst.

För de som hade högre socioekonomi var sannolikheten också större att få botande behandling för allvarlig prostatacancer. Här låg andelarna på 89 respektive 75 procent i de olika grupperna.

Även dödligheten skilde sig. 8,5 procent av männen med låg inkomst dog, medan siffran för män med hög inkomst var 12,5 procent. Skillnaderna berodde främst på att män med kort utbildning och lägre inkomst hade en allvarligare sjukdom när de fick sin diagnos, och inte för att de fick sämre vård efter diagnosen.

– Trots att Sverige är ett förhållandevis socioekonomiskt jämlikt land, visar resultaten på skillnader i cancersjukvården beroende på inkomst och utbildning. Men jämfört med andra länder är våra skillnader ganska små, säger Ola Bratt, professor vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

En möjlig väg till ökad jämlikhet skulle kunna vara organiserad prostatacancertestning.

– Mycket talar för att insatser för att öka jämlikheten främst behövs i diagnostiken, så att prostatacancer kan upptäckas i ett tidigare skede hos män i socioekonomiskt utsatta grupper, säger Ulf Strömberg, adjungerad professor vid Göteborgs universitet.

Läs den vetenskapliga artikeln

Ulf Strömberg, Anders Berglund, Stefan Carlsson, Camilla Thellenberg Karlsson, Mats Lambe, Ingela Franck Lissbrant m fl (2024). Socioeconomic inequality in prostate cancer diagnostics, primary treatment, rehabilitation, and mortality in Sweden. Publicerad i International journal of cancer.

Relaterat

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område…

Bättre kontinuitet kan ge färre läkemedelsrelaterade sjukhusinläggningar

Läkemedel är viktiga för många äldre, men behandlingen behöver individanpassas för att vara effektiv och undvika farliga biverkningar. En viktig del i arbetet…

Fler nyheter

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.