Ivo:s underbetyg till regionernas äldrevård

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, konstaterar allvarliga brister vad gäller medicinsk vård och behandling på särskilda boenden under covid-pandemin.

I en granskning av landets 21 regioner gör Ivo bedömningen att ingen av dem har tagit det fulla ansvaret för att äldre som bor på särskilt boende har fått vård utifrån sitt individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19. De äldre och deras närstående har inte heller fått information eller gjorts delaktiga i behandlingen.

– Det är allvarliga brister som framkommer i tillsynen. Även om vi har förståelse för den prövning vården genomgår under en pandemi, så ser vi att lägstanivån i regionernas övergripande sätt att ta sitt medicinska ansvar är för låg, säger Sofia Wallström, generaldirektör för Ivo, i ett pressmeddelande.

Ivo:s tillsyn omfattar främst perioden mars–juni, då antalet avlidna i covid-19 vid särskilda boenden för äldre var mycket högt. Den innefattar en journalgranskning som visar att ungefär en femtedel av personerna på äldreboendena inte fått någon individuell läkarbedömning. Enligt de granskade journalerna fick cirka 40 procent av dessa inte heller bedömning av sjuksköterska. De flesta patienterna var 85–95 år gamla.

Ivo konstaterar också att det inte går att följa vården och behandlingen på grund av brister i primärvårdens patientjournaler. Regionerna har inte heller nått lagstiftningens krav på kvalitet i brytpunktsamtal eller behandling enligt ordination.

–  Alla som behöver ska få en god vård och omsorg. Även i kristider. Vår granskning visar att det är alldeles för många människor på landets äldreboenden som inte fått en individuell läkarbedömning. Vi ser också att ställningstaganden om och genomförande av vård i livets slutskede inte skett i enlighet med gällande regelverk för äldre som bor på särskilt boende, säger Sofia Wallström

Tillsynen bygger förutom på journalgranskning också på information till myndigheten i form av klagomål och anmälningar, samt innefattar intervjuer med sjuksköterskor, verksamhetschefer/läkare och regionernas hälso- och sjukvårdsdirektörer.

I tillsynsbeslutet ålägger Ivo regionerna att vidta förbättringsåtgärder samt att senast den 15 januari 2021 redovisa vad man gjort och avser göra för att ta sitt övergripande ansvar för säkerheten och kvaliteten i vården för personer på särskilda boenden för äldre. En uppföljande journalgranskning ska genomföras under våren 2021.

Ivo planerar att fatta tillsynsbeslut i förhållande till kommuners och privata aktörers enskilda ansvarsområden under december månad.

LÄS MER OM TÌLLSYNEN

De enskilda besluten för respektive region samt statistik från journalgranskningen finns på Ivo:s webbplats.

Här kan du läsa Ivo:s presentation av tillsynen.

Relaterat

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det…

Därför vill personalen lämna äldreomsorgen

Det saknas personal till äldreomsorgen och det är svårt att hitta rätt kompetens att rekrytera. Samtidigt presenterar Kommunal siffror som visar att hälften…

Fler nyheter

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att…

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…