Foto: Pexels

Kunskapsluckor försvårar införandet av välfärdsteknik

Äldreomsorgspersonal ser oftast positivt på välfärdsteknik och hjälpmedel. Men det finns brist på evidensbaserade modeller inom forskningen, något som gör det svårt att implementera tekniken.

Forskning om innovativ teknik har främst fokuserat på att undersöka hjälpmedel och välfärdsteknik utifrån ett användarperspektiv. En avhandling som skrivits av Katarina Baudin och som lades fram vid Mälardalens högskola har tagit ett annat grepp på ämnet och i stället undersökt hur personal inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården samt beslutsfattare uppfattar, använder och tar beslut om tekniken.

Med hjälp av litteraturöversikter, enkäter och intervjuer visar avhandlingen att det finns en brist på evidensbaserade modeller som kan stötta och implementera beslut kring välfärdsteknik och hjälpmedel.

Några av slutsatserna som framkommer är att personal och beslutsfattare ser själva tekniken som progressiv och modern, men att organisatoriska strukturer och arbetskulturer är regressiva och inte mottagliga för förändringar. 

Jämlik och rättvis förskrivning av tekniken till äldre personer förutsätter att besluten är såväl evidensbaserade som personcentrerade, står det i avhandlingen. 

Användningen av nyutvecklade innovativa hjälpmedel kan öka möjligheterna till att äldre personer kan bo kvar hemma längre och få ett stöd i vardagslivet, men resultaten visar på att mer forskning behövs inom området, skriver Katarina Baudin i avhandlingen. 

Läs avhandlingen i sin helhet

Avhandlingen

Katarina Baudin (2021). Assistive technology and welfare technology explorations. Aspects of perception, utilisation and decision-making. Mälardalens högskola.

Artiklar i avhandlingen

I. Katarina Baudin m fl (2021). Decision-making is in the making! Aspects of decision-making in the area of assistive and welfare technology – a qualitative study. Publicerad i International journal of environmental research and public health.

II. Katarina Baudin m fl (2020). The policies of provision of assistive and welfare technology – a literature review. Publicerad i Societies.

III. Katarina Baudin m fl (2020). Views of Swedish elder care personnel on ongoing digital transformation: Cross-sectional study. Publicerad i Journal och medical internet research.

IV. Katarina Baudin m fl (2021). The concept of welfare technology in Swedish municipal eldercare. Publicerad i Disability and rehabilitation.

Relaterat

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man…

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis…

Två polishundar som ligger ner i gräs

Samarbete mot försvinnanden

Varje år försvinner nästan 27 000 personer, varav många har en demenssjukdom. Nu ska Isoldeprojektet förebygga försvinnanden och öka tryggheten för personer med…

Fler nyheter

ÄiC-podden avsnitt 19: Samverkan – och annat socialt

I det här avsnittet pratar redaktionen om det senaste numret av tidskriften, #3/22. Temat i tidningen den här gången är samverkan mellan vårdgivare…

Ambulans

EVA-projektet hjälper ambulanspersonal bemöta äldre jämlikt

Äldre personer som blir akut eller allvarligt sjuka får inte alltid rätt hjälp. Den äldre kan ha svårt att fatta beslut kring den…

Nya resultat ger hopp om läkemedel mot alzheimer

En svensk läkemedelskandidat från Bioartic har visat goda preliminära resultat från en fas tre-studie. Den kognitiva och funktionella försämringen minskade med 27 procent…