Foto: Pexels

Kunskapsluckor försvårar införandet av välfärdsteknik

Äldreomsorgspersonal ser oftast positivt på välfärdsteknik och hjälpmedel. Men det finns brist på evidensbaserade modeller inom forskningen, något som gör det svårt att implementera tekniken.

Forskning om innovativ teknik har främst fokuserat på att undersöka hjälpmedel och välfärdsteknik utifrån ett användarperspektiv. En avhandling som skrivits av Katarina Baudin och som lades fram vid Mälardalens högskola har tagit ett annat grepp på ämnet och i stället undersökt hur personal inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården samt beslutsfattare uppfattar, använder och tar beslut om tekniken.

Med hjälp av litteraturöversikter, enkäter och intervjuer visar avhandlingen att det finns en brist på evidensbaserade modeller som kan stötta och implementera beslut kring välfärdsteknik och hjälpmedel.

Några av slutsatserna som framkommer är att personal och beslutsfattare ser själva tekniken som progressiv och modern, men att organisatoriska strukturer och arbetskulturer är regressiva och inte mottagliga för förändringar. 

Jämlik och rättvis förskrivning av tekniken till äldre personer förutsätter att besluten är såväl evidensbaserade som personcentrerade, står det i avhandlingen. 

Användningen av nyutvecklade innovativa hjälpmedel kan öka möjligheterna till att äldre personer kan bo kvar hemma längre och få ett stöd i vardagslivet, men resultaten visar på att mer forskning behövs inom området, skriver Katarina Baudin i avhandlingen. 

Läs avhandlingen i sin helhet

Avhandlingen

Katarina Baudin (2021). Assistive technology and welfare technology explorations. Aspects of perception, utilisation and decision-making. Mälardalens högskola.

Artiklar i avhandlingen

I. Katarina Baudin m fl (2021). Decision-making is in the making! Aspects of decision-making in the area of assistive and welfare technology – a qualitative study. Publicerad i International journal of environmental research and public health.

II. Katarina Baudin m fl (2020). The policies of provision of assistive and welfare technology – a literature review. Publicerad i Societies.

III. Katarina Baudin m fl (2020). Views of Swedish elder care personnel on ongoing digital transformation: Cross-sectional study. Publicerad i Journal och medical internet research.

IV. Katarina Baudin m fl (2021). The concept of welfare technology in Swedish municipal eldercare. Publicerad i Disability and rehabilitation.

Relaterat

Koll på tiden skapar trygghet

En elektronisk klocka och kalender kan leda till minskad oro för personer med demenssjukdom. Det kan även vara möjligt att ställa diagnos tidigare…

Så förändrades våra digitala vanor under pandemin

Coronapandemin blev en samhällelig kris, som ökade behovet av att kommunicera då många blev isolerade i sina hem. I en ny artikel har…

E-hälsotjänster oftare en utmaning för äldre personer

I en ny avhandling har Anna Sjöström vid Umeå universitet undersökt hur primärvårdspatienter använder internet och e-hälsotjänster.

Fler nyheter

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…