Foto: Pexels

Kunskapsluckor försvårar införandet av välfärdsteknik

Äldreomsorgspersonal ser oftast positivt på välfärdsteknik och hjälpmedel. Men det finns brist på evidensbaserade modeller inom forskningen, något som gör det svårt att implementera tekniken.

Forskning om innovativ teknik har främst fokuserat på att undersöka hjälpmedel och välfärdsteknik utifrån ett användarperspektiv. En avhandling som skrivits av Katarina Baudin och som lades fram vid Mälardalens högskola har tagit ett annat grepp på ämnet och i stället undersökt hur personal inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården samt beslutsfattare uppfattar, använder och tar beslut om tekniken.

Med hjälp av litteraturöversikter, enkäter och intervjuer visar avhandlingen att det finns en brist på evidensbaserade modeller som kan stötta och implementera beslut kring välfärdsteknik och hjälpmedel.

Några av slutsatserna som framkommer är att personal och beslutsfattare ser själva tekniken som progressiv och modern, men att organisatoriska strukturer och arbetskulturer är regressiva och inte mottagliga för förändringar. 

Jämlik och rättvis förskrivning av tekniken till äldre personer förutsätter att besluten är såväl evidensbaserade som personcentrerade, står det i avhandlingen. 

Användningen av nyutvecklade innovativa hjälpmedel kan öka möjligheterna till att äldre personer kan bo kvar hemma längre och få ett stöd i vardagslivet, men resultaten visar på att mer forskning behövs inom området, skriver Katarina Baudin i avhandlingen. 

Läs avhandlingen i sin helhet

Avhandlingen

Katarina Baudin (2021). Assistive technology and welfare technology explorations. Aspects of perception, utilisation and decision-making. Mälardalens högskola.

Artiklar i avhandlingen

I. Katarina Baudin m fl (2021). Decision-making is in the making! Aspects of decision-making in the area of assistive and welfare technology – a qualitative study. Publicerad i International journal of environmental research and public health.

II. Katarina Baudin m fl (2020). The policies of provision of assistive and welfare technology – a literature review. Publicerad i Societies.

III. Katarina Baudin m fl (2020). Views of Swedish elder care personnel on ongoing digital transformation: Cross-sectional study. Publicerad i Journal och medical internet research.

IV. Katarina Baudin m fl (2021). The concept of welfare technology in Swedish municipal eldercare. Publicerad i Disability and rehabilitation.

Relaterat

Rörelseforskning på labb i världsklass

Lunds universitet har startat ett experimentellt hälsovetenskapligt labb och samtidigt skapat en ny forskningsinriktning. Målet är att uppnå ett hälsosamt åldrande genom samverkan.

Äldre kan bo kvar hemma längre med smart teknik

Många äldre skadar sig i hemmet. Den som bor ensam har störst risk att råka ut för en olycka. Forskare på Högskolan i…

Psykologisk forskning gör omvårdnadsrobotar bättre

Sociala robotar som utvecklas för äldreomsorgen måste ta hänsyn till den åldrande människans förmågor. Det säger Lucas Morillo vid Örebro universitet efter att…

Fler nyheter

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…