Foto: Pexels

Kunskapsluckor försvårar införandet av välfärdsteknik

Äldreomsorgspersonal ser oftast positivt på välfärdsteknik och hjälpmedel. Men det finns brist på evidensbaserade modeller inom forskningen, något som gör det svårt att implementera tekniken.

Forskning om innovativ teknik har främst fokuserat på att undersöka hjälpmedel och välfärdsteknik utifrån ett användarperspektiv. En avhandling som skrivits av Katarina Baudin och som lades fram vid Mälardalens högskola har tagit ett annat grepp på ämnet och i stället undersökt hur personal inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården samt beslutsfattare uppfattar, använder och tar beslut om tekniken.

Med hjälp av litteraturöversikter, enkäter och intervjuer visar avhandlingen att det finns en brist på evidensbaserade modeller som kan stötta och implementera beslut kring välfärdsteknik och hjälpmedel.

Några av slutsatserna som framkommer är att personal och beslutsfattare ser själva tekniken som progressiv och modern, men att organisatoriska strukturer och arbetskulturer är regressiva och inte mottagliga för förändringar. 

Jämlik och rättvis förskrivning av tekniken till äldre personer förutsätter att besluten är såväl evidensbaserade som personcentrerade, står det i avhandlingen. 

Användningen av nyutvecklade innovativa hjälpmedel kan öka möjligheterna till att äldre personer kan bo kvar hemma längre och få ett stöd i vardagslivet, men resultaten visar på att mer forskning behövs inom området, skriver Katarina Baudin i avhandlingen. 

Läs avhandlingen i sin helhet

Avhandlingen

Katarina Baudin (2021). Assistive technology and welfare technology explorations. Aspects of perception, utilisation and decision-making. Mälardalens högskola.

Artiklar i avhandlingen

I. Katarina Baudin m fl (2021). Decision-making is in the making! Aspects of decision-making in the area of assistive and welfare technology – a qualitative study. Publicerad i International journal of environmental research and public health.

II. Katarina Baudin m fl (2020). The policies of provision of assistive and welfare technology – a literature review. Publicerad i Societies.

III. Katarina Baudin m fl (2020). Views of Swedish elder care personnel on ongoing digital transformation: Cross-sectional study. Publicerad i Journal och medical internet research.

IV. Katarina Baudin m fl (2021). The concept of welfare technology in Swedish municipal eldercare. Publicerad i Disability and rehabilitation.

Relaterat

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Avsnitt 20: Hörselnedsättning – och året som varit

I årets sista avsnitt av Äldre i Centrum-podden samlar redaktionen ihop en krönika över 2022 som har innehållit en hel del gåfotboll och…

Min bror och jag

Hur är det att ha ett syskon med nedsatt hörsel? Med anledning av temat för senaste numret av tidningen är hörselnedsättning funderar Lotta…

Fler nyheter

Tuggproblem kan leda till näringsbrist

Det kan göra ont att tugga viss mat för den som har förlorat tänder. Då är det lätt att en morot eller gurka…

Så kan pensioner bli mer jämställda

År 2022 skiljde sig den inkomstgrundade allmänna pensionen mellan män och kvinnor. Nu har Pensionsmyndigheten undersökt hur bland annat möjlighet till att välja…

Bild på serverdatorer

140 miljoner till äldreforskningens databaser

Den stora databassamlingen NEAR har beviljats 140 miljoner kronor och kan nu gå in i sin nästa utvecklingsfas. Projektet tar steget från att…