Foto: Pexels

Kunskapsluckor försvårar införandet av välfärdsteknik

Äldreomsorgspersonal ser oftast positivt på välfärdsteknik och hjälpmedel. Men det finns brist på evidensbaserade modeller inom forskningen, något som gör det svårt att implementera tekniken.

Forskning om innovativ teknik har främst fokuserat på att undersöka hjälpmedel och välfärdsteknik utifrån ett användarperspektiv. En avhandling som skrivits av Katarina Baudin och som lades fram vid Mälardalens högskola har tagit ett annat grepp på ämnet och i stället undersökt hur personal inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården samt beslutsfattare uppfattar, använder och tar beslut om tekniken.

Med hjälp av litteraturöversikter, enkäter och intervjuer visar avhandlingen att det finns en brist på evidensbaserade modeller som kan stötta och implementera beslut kring välfärdsteknik och hjälpmedel.

Några av slutsatserna som framkommer är att personal och beslutsfattare ser själva tekniken som progressiv och modern, men att organisatoriska strukturer och arbetskulturer är regressiva och inte mottagliga för förändringar. 

Jämlik och rättvis förskrivning av tekniken till äldre personer förutsätter att besluten är såväl evidensbaserade som personcentrerade, står det i avhandlingen. 

Användningen av nyutvecklade innovativa hjälpmedel kan öka möjligheterna till att äldre personer kan bo kvar hemma längre och få ett stöd i vardagslivet, men resultaten visar på att mer forskning behövs inom området, skriver Katarina Baudin i avhandlingen. 

Läs avhandlingen i sin helhet

Avhandlingen

Katarina Baudin (2021). Assistive technology and welfare technology explorations. Aspects of perception, utilisation and decision-making. Mälardalens högskola.

Artiklar i avhandlingen

I. Katarina Baudin m fl (2021). Decision-making is in the making! Aspects of decision-making in the area of assistive and welfare technology – a qualitative study. Publicerad i International journal of environmental research and public health.

II. Katarina Baudin m fl (2020). The policies of provision of assistive and welfare technology – a literature review. Publicerad i Societies.

III. Katarina Baudin m fl (2020). Views of Swedish elder care personnel on ongoing digital transformation: Cross-sectional study. Publicerad i Journal och medical internet research.

IV. Katarina Baudin m fl (2021). The concept of welfare technology in Swedish municipal eldercare. Publicerad i Disability and rehabilitation.

Relaterat

Risk att digitalisering lämnar äldre utanför samhället

Den tekniska utvecklingen i Sverige går fort, men den ökar också risken för digitalt utanförskap hos äldre. Dessutom är det svårare för äldre…

Äldre exkluderas från teknikutvecklingen

Många företag påstår att de involverar äldre i utvecklingsarbetet för att få fram mer anpassad teknik. Det kan dock betyda många saker och…

Teknik ska minska fallolyckor bland äldre

Vi behöver finna nya vägar för att effektivt förebygga och hantera fallolyckor bland äldre personer. Forskare vid Luleå tekniska universitet har tagit fram…

Fler nyheter

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att…

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…