Bilar som står i lång kö
Foto: Mostphotos

Luftföroreningar skadliga för äldres psykiska hälsa

Den ökande urbaniseringen bidrar till att allt fler människor utsätts för höga halter av olika miljöföroreningar. Nu visar en avhandling från Karolinska institutet att långvarig exponering av luftföroreningar bland annat ökar risken för depression hos äldre.

Miljöföroreningar, såsom luftföroreningar och buller, är vanliga och till viss grad oundvikliga i städer. Men det är fortfarande oklart hur långvarig exponering till dessa miljöföroreningar påverkar äldre personers psykiska hälsa.

Jing Wu har nyligen disputerat vid Karolinska institutet med en avhandling som visar att om äldre personer vistas i miljöer med luftföroreningar under längre tid, kan det bidra till att man utvecklar depression. Dessutom är det också en riskfaktor för hela det kognitiva spektrumet, vilket innebär att det kan leda till att den kognitiva förmågan försämras snabbare och i förlängningen demens.

Äldre personer med så kallade cerebrovaskulära sjukdomar, det vill säga sjukdomar som påverkar hjärnans blodkärl, är sårbara även vid låg exponering av luftföroreningar.

– Aktivt socialt engagemang såg dock ut att motverka den skadliga effekten att utveckla depression på grund av luftföroreningar, säger Jing Wu i ett pressmeddelande.

Hennes avhandling visar också att transportbuller från flygplan och järnvägar kan vara skadligt för den kognitiva hälsan.

– Genom att bättre förstå hur modifierbara miljöriskfaktorer påverkar mental hälsa kan vi hjälpa myndigheter att minska sjukdomsbördan. Bland annat genom att generera politik och förordningar för att kontrollera halterna av miljöföroreningar i bostadsområden, särskilt för äldre vuxna. En gynnsam livsstil och minskade kardiovaskulära bördor skulle också kunna hjälpa till.

Läs avhandlingen i sin helhet

Jing Wu (2023). Ambient air pollution and transportation noise: How they affect mental health in older adults. Karolinska institutet.

Delarbeten

I. Giulia Grande, Jing Wu, Petter L.S. Ljungman, Massimo Stafoggia, Tom Bellander och Debora Rizzuto (2021). Long-term exposure to PM2.5 and cognitive decline: A longitudinal population-based study. Publicerad i Journal of Alzheimer’s disease.

II. Jing Wu, Giulia Grande, Massimo Stafoggia, Petter Ljungman, Erika J. Laukka, Kristina Eneroth et al. (2022). Air pollution as a risk factor for cognitive impairment no dementia (CIND) and its progression to dementia: A longitudinal study. Publicerad i Environmental international.

III. J Wu, G Grande, F Triolo, A Pyko, EJ Laukka, L Sjöberg et al. [Manuskript]. Air pollution and depression in older adults: Results from a Swedish population-based cohort study.

IV. J Wu, G Grande, A Pyko, EJ Laukka, G Pershagen, M Ögren et al. [Manuskript]. Long-term exposure to transportation noise in relation to global cognition decline and cognitive impairment: Results from a Swedish longitudinal cohort.

Relaterat

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Mening och delaktighet ger ett gott åldrande

Vi svenskar har mer gemensamt med franska demonstranter än vi anar. De har samma drömmar som vi om att få leva smärtfritt och…

Närbild kvinna och man, båda nakna och 70+, håller ömt om varandra.

Sex i tredje och fjärde åldern

Synen på äldres sexualitet har gått från exkluderande och snuskig till att vara ett tecken på gott åldrande. Den sexuella frigörelsen har satt…

Fler nyheter

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha…

Ensam äldre kvinna vid ett köksbord

Avhandling undersöker varför vård uteblir

Antalet äldre personer ökar i Sverige, vilket också innebär att vårdbehovet gör det. I sin avhandling undersöker Ingrid Andersson vilken vård som inte…