Bilar som står i lång kö
Foto: Mostphotos

Luftföroreningar skadliga för äldres psykiska hälsa

Den ökande urbaniseringen bidrar till att allt fler människor utsätts för höga halter av olika miljöföroreningar. Nu visar en avhandling från Karolinska institutet att långvarig exponering av luftföroreningar bland annat ökar risken för depression hos äldre.

Miljöföroreningar, såsom luftföroreningar och buller, är vanliga och till viss grad oundvikliga i städer. Men det är fortfarande oklart hur långvarig exponering till dessa miljöföroreningar påverkar äldre personers psykiska hälsa.

Jing Wu har nyligen disputerat vid Karolinska institutet med en avhandling som visar att om äldre personer vistas i miljöer med luftföroreningar under längre tid, kan det bidra till att man utvecklar depression. Dessutom är det också en riskfaktor för hela det kognitiva spektrumet, vilket innebär att det kan leda till att den kognitiva förmågan försämras snabbare och i förlängningen demens.

Äldre personer med så kallade cerebrovaskulära sjukdomar, det vill säga sjukdomar som påverkar hjärnans blodkärl, är sårbara även vid låg exponering av luftföroreningar.

– Aktivt socialt engagemang såg dock ut att motverka den skadliga effekten att utveckla depression på grund av luftföroreningar, säger Jing Wu i ett pressmeddelande.

Hennes avhandling visar också att transportbuller från flygplan och järnvägar kan vara skadligt för den kognitiva hälsan.

– Genom att bättre förstå hur modifierbara miljöriskfaktorer påverkar mental hälsa kan vi hjälpa myndigheter att minska sjukdomsbördan. Bland annat genom att generera politik och förordningar för att kontrollera halterna av miljöföroreningar i bostadsområden, särskilt för äldre vuxna. En gynnsam livsstil och minskade kardiovaskulära bördor skulle också kunna hjälpa till.

Läs avhandlingen i sin helhet

Jing Wu (2023). Ambient air pollution and transportation noise: How they affect mental health in older adults. Karolinska institutet.

Delarbeten

I. Giulia Grande, Jing Wu, Petter L.S. Ljungman, Massimo Stafoggia, Tom Bellander och Debora Rizzuto (2021). Long-term exposure to PM2.5 and cognitive decline: A longitudinal population-based study. Publicerad i Journal of Alzheimer’s disease.

II. Jing Wu, Giulia Grande, Massimo Stafoggia, Petter Ljungman, Erika J. Laukka, Kristina Eneroth et al. (2022). Air pollution as a risk factor for cognitive impairment no dementia (CIND) and its progression to dementia: A longitudinal study. Publicerad i Environmental international.

III. J Wu, G Grande, F Triolo, A Pyko, EJ Laukka, L Sjöberg et al. [Manuskript]. Air pollution and depression in older adults: Results from a Swedish population-based cohort study.

IV. J Wu, G Grande, A Pyko, EJ Laukka, G Pershagen, M Ögren et al. [Manuskript]. Long-term exposure to transportation noise in relation to global cognition decline and cognitive impairment: Results from a Swedish longitudinal cohort.

Relaterat

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…