Foto: Mostphotos/Craig

Ny behandling kan stärka benvävnad efter höftfraktur

Patienter med benskörhet och som drabbas av höftfrakturer kan få problem med implantat. Men om ett material som stimulerar ny benbildning tillsätts vid operation kan resultatet förbättras. Det visar en internationell studie med forskare från Lunds universitet.

Ungefär 200 miljoner människor världen över bedöms lida av osteoporos, det vill säga benskörhet. Risken att drabbas ökar vid hög ålder. I Sverige inträffar ungefär 124 000 frakturer som kan kopplas till benskörhet varje år. Försämrad benkvalitet medför även att implantat, som används för att fixera frakturen, fäster sämre.

Nu visar en internationell studie med forskare från Lunds universitet att man kan spruta in ett speciellt material runt implantatet för att förstärka benvävnaden. Sex månader efter operation hade deltagarnas benmassa ökat med tio procent runt implantatet.

Materialet, som heter hydroxylapatit, finns naturligt i benvävnaden och hjälper normalt till att bygga upp och reparera skelettet, men bryts ner vid benskörhet.

– Materialet stelnar omedelbart, vilket förbättrar hållfastheten i förankringen. Som ett andra steg får patienten dessutom en spruta med ett bisfosfonat läkemedel, som via blodbanan söker sig till benmineralet och aktiverar en biologisk utveckling av nytt ben i det spröda skelettet runt implantatet, säger Deepak Raina, sisteförfattare till studien och forskare inom experimentell ortopedi vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Bisfosfonater är en grupp läkemedel som är vanliga vid behandling av benskörhet. De bromsar nedbrytningen av ben och minskar risken för framtida frakturer, men enligt studien är det viktigt att ge läkemedlet tidigt – helst tre till sju dagar efter operationen för att få bäst effekt.

– Både hydroxylapatit och bisfosfonat är väletablerade och godkända preparat för människor. Det vi har gjort är att kombinera dem vilket ger materialet liv så att patienten med benskörhet kan bilda ny benvävnad, säger Deepak Raina.

Läs den vetenskapliga artikeln

Vetra Markeviciute, Manoj Puthia, Linnea Arvidsson, Yang Liu, Elin Törnquist och Alessandro Tengattini m fl (2024). Systemically administered zoledronic acid activates locally implanted synthetic hydroxyapatite particles enhancing peri-implant bone formation: A regenerative medicine approach to improve fracture fixation. Publicerad i Acta biomaterialia.

Relaterat

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En…

Högutbildade får mer prostatacancervård

Prostatacancervården i Sverige är ojämlik på flera sätt. Män med högre utbildning och högre inkomst får mer vård och behandling för prostatacancervård. Dessutom…

Över 15 miljoner kronor till forskning om prostatacancer

Svensk forskning om prostatacancer har under de senaste åren medfört viktiga rön om bland annat screening. Nu får forskningen om cancerformen en finansiell…

Fler nyheter

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en…

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar…