Lucas Morillo. Foto: Maria Elisson

Psykologisk forskning gör omvårdnadsrobotar bättre

Sociala robotar som utvecklas för äldreomsorgen måste ta hänsyn till den åldrande människans förmågor. Det säger Lucas Morillo vid Örebro universitet efter att ha lagt fram sin avhandling om robotar, den mänskliga blicken och äldre personer.

Lucas Morillo har lagt fram sin avhandling Social robots/Social cognition: Robots’ gaze effects in older and younger adults vid Örebro universitet. Där undersöker han bland annat hur den mänskliga förmågan att följa en robots blick förändras med åldrandet.

– I dag konstrueras robotar utan hänsyn till kunskaper inom psykologin om hur äldres uppfattning om omvärlden förändras med åren. Det jag visar är att utvecklingen av tekniken måste kombinera forskning inom robotik med psykologi, säger han i en nyhet på Örebro universitets hemsida.

Lucas Morillo har gjort sitt avhandlingsarbete i skärningspunkten mellan datavetenskap och psykologi. Hand testar där hur kunskap som är välkänd inom psykologin fungerar i ett sammanhang med sociala omsorgsrobotar, som i någon mån efterliknar människor.

– Min förhoppning är att ett samarbete mellan dessa olika vetenskaper får styra utvecklingen av robotar, säger han.

En av våra grundläggande förmågor är att vi gärna tittar åt samma håll som en person vi pratar med, vilket även gäller när vi pratar med en robot. Men denna följsamhet avtar alltså med det naturliga åldrandet.

Läs avhandlingen

Lucas Morillo-Mendez (2023). Social robots/Social cognition: Robots’ gaze effects in older and younger adults. Doktorsavhandling, Örebro universitet.

Avhandlingens publicerade artiklar
L Morillo-Mendez, MGS Schrooten, A Loutfi och O Martinez Mozos (2021). Age-related differences in the perception of eye-gaze from a social robot. International conference on social robotics.

L Morillo-Mendez, MGS Schrooten, A Loutfi och O Martinez Mozos (2022). Age-related differences in the perception of robotic referential gaze in human-robot interaction. International journal of social robots.

L Morillo-Mendez, FT Hallström, O Martinez Mozos och MGS Schrooten (2023). Robotic gaze drives attention, even with no visible eyes. HRI ’23: Companion of the 2023 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction, ACM.

L Morillo-Mendez, O Martinez Mozos och MGS Schrooten (2023). Gaze cueing in older and younger adults is elicited by a social robot seen from the back. Cognitive systems research.

L Morillo-Mendez, R Stower, A Sleat, T Schreiter, I Leite, O Martinez Mozos och MGS Schrooten (2023). Can the robot ”see” what I see? Robot gaze drives attention depending on mental state attribution. Frontiers in psychology.

Relaterat

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Välfärdsteknik för äldres hälsa

I framtiden kommer hemmen vara bättre anpassade att åldras i tack vare utvecklingen inom hälso- och välfärdsteknik. Nordiska forskarnätverket redogör under NKG 2024…

Koll på tiden skapar trygghet

En elektronisk klocka och kalender kan leda till minskad oro för personer med demenssjukdom. Det kan även vara möjligt att ställa diagnos tidigare…

Fler nyheter

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…