Radar förutspår kognitiv sjukdom och fall

Det låter som science fiction, att med hjälp av en sensor kunna upptäcka förhöjd risk för fallolyckor och kognitiv sjukdom. Men forskare på Chalmers tekniska högskola har just utvecklat en sådan metod.
Porträtt på Xuezhi Zeng

Xuezhi Zeng. Foto: Malin Arnesson/Chalmers

Med hjälp av en radarsensor har Chalmersforskare kunnat avläsa människors rörelsemönster och sedan koppla det till risk för kognitiv sjukdom och risk för fallolyckor. Det ger stora möjligheter till att sätta in förebyggande åtgärder i framtiden.

− Det är variationen i stegtid som är nyckeln. En frisk person har normalt en regelbunden gång. Men en person med risk för fallolyckor har ofta en stor variation i stegtid. Till exempel kan första steget ta en sekund medan det andra kan ta två sekunder, säger Xuezhi Zeng, forskare inom biomedicinsk elektromagnetik på Chalmers, i ett pressmeddelande.

Forskningen utgår från en sensor som redan i dag går att köpa i handeln, vilket gör att den ska gå att tillämpa snabbare än om man skulle behöva starta en egen produktion. En annan stor fördel är att sensorn inte filmar när den samlar in sina data, något som gör att den inte på samma sätt inkräktar på privatlivet.

Läs den vetenskapliga artikeln

Xuezhi Zeng, Halldór Stefán Laxdal Báruson och Alexander Sundvall (2023). Walking step monitoring with a millimeter-wave radar in real-life environment for disease and fall prevention for the elderly. Sensors.

Relaterat

Tema Fallprevention i Äldre i Centrum #1/2023

Fallpreventivt arbete är temat för #1/23. Sex artiklar om bland annat balansträning och styrketräning, att Sverige måste påbörja ett landsomfattande fallpreventivt arbete samt att skadade fotgängarna kostar samhället 40 miljarder per år. Håkan Jönson väcker debatt genom att krossa myten…

Färre skador med bättre balans och starka ben

Fallskador leder till ett personligt lidande för många äldre. Men med muskler som får träna och bibehållen balans minskar risken för att skada sig.

Styrketräning för alla!

”Styrketräning är för alla – nu slipper alla falla” vill Daniel Berglind se som ett motto och den primära preventionen mot fallolyckor.

Fler nyheter

Äldre kvinnor stärker varumärket

Reklambranschen har länge satsat på ungdom i sina annonser. Men det kan vara ett misstag, visar ny forskning från Handelshögskolan i Stockholm.

Projekt undersöker koppling mellan sömnapné och demens

Sömnapné drabbar ungefär en tredjedel av personer i åldrarna 30 till 60. Nu ska forskare från Akademiska sjukhuset på Uppsala universitet undersöka om sömnapné kan vara en riskfaktor för demenssjukdom med hjälp av nattliga andningsmätningar.

Dold sjukdom förväxlas med parkinson och alzheimer

Ett tillstånd som kan lätt misstas för alzheimer eller parkinson. Sjukdomen iNPH, vilket står för idiopatisk normaltryckshydrocephalus är förrädiskt lik andra åldersrelaterade sjukdomar. Otto Lilja Lund har skrivit en avhandling om sjukdomen som blir allt vanligare.