Radar förutspår kognitiv sjukdom och fall

Det låter som science fiction, att med hjälp av en sensor kunna upptäcka förhöjd risk för fallolyckor och kognitiv sjukdom. Men forskare på Chalmers tekniska högskola har just utvecklat en sådan metod.
Porträtt på Xuezhi Zeng

Xuezhi Zeng. Foto: Malin Arnesson/Chalmers

Med hjälp av en radarsensor har Chalmersforskare kunnat avläsa människors rörelsemönster och sedan koppla det till risk för kognitiv sjukdom och risk för fallolyckor. Det ger stora möjligheter till att sätta in förebyggande åtgärder i framtiden.

− Det är variationen i stegtid som är nyckeln. En frisk person har normalt en regelbunden gång. Men en person med risk för fallolyckor har ofta en stor variation i stegtid. Till exempel kan första steget ta en sekund medan det andra kan ta två sekunder, säger Xuezhi Zeng, forskare inom biomedicinsk elektromagnetik på Chalmers, i ett pressmeddelande.

Forskningen utgår från en sensor som redan i dag går att köpa i handeln, vilket gör att den ska gå att tillämpa snabbare än om man skulle behöva starta en egen produktion. En annan stor fördel är att sensorn inte filmar när den samlar in sina data, något som gör att den inte på samma sätt inkräktar på privatlivet.

Läs den vetenskapliga artikeln

Xuezhi Zeng, Halldór Stefán Laxdal Báruson och Alexander Sundvall (2023). Walking step monitoring with a millimeter-wave radar in real-life environment for disease and fall prevention for the elderly. Sensors.

Relaterat

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter operation längre än tidigare.

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har lagt fram vid Högskolan i Halmstad.

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre personer drabbas extra hårt av humanitära kriser, hur byte av livsstil kan minska risken för demens och…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma till tals är sköra äldre personer. Om detta handlar Isak Berges avhandling.

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren i vårdvetenskap, Marcus Falk Johansson i sin doktorsavhandling: ”For better and for worse, till death do us…

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått 24 miljoner kronor i anslag från forskningsrådet Forte.