Risk för sämre vård med för många riktlinjer

Covid-19-pandemin har bidragit till att politiker har infört allt fler riktlinjer och en ökad styrning av vård- och omsorgspersonalens arbete. En rapport från Kungliga tekniska högskolan visar att det har lett till att det är svårare att individanpassa vård och omsorg för äldre personer.

Under covid-19-pandemin granskade medier vården och omsorgen av äldre personer. Intervjuer och studier visar att personalen inte sällan upplevde att de fick skulden för brister och fel som blottades. Som svar till kritiken ökade politiker styrningen av personalens arbete.

Nu visar en rapport från Kungliga tekniska högskolan, KTH, att när personalens handlingsutrymme minskar, leder det i förlängningen till att vården och omsorgen av äldre i hemmet blir sämre.

– Det finns en press i att personalen ska dokumentera alla besök och vad de gör hos vårdtagarna. Detta leder till en ökad administration och inte sällan en känsla av att vara övervakad, säger Magnus Eneberg, författare till rapporten, i ett pressmeddelande.

Den stora samhällskritiken skapade också en rädsla hos personalen för att begå nya fel och verksamheter stramades åt genom detaljerade riktlinjer.

Personalen själv uppger att de vill ha större frihet att fatta beslut hemma hos äldre personer för att kunna ge vård efter individuella behov.

För att lösa problemen drar forskarna bakom rapporten slutsatsen att sjukvård, hemtjänst och rehabiliteringspersonal kan förbättra vårdkvaliteten för äldre personer som bor hemma genom att samarbeta mer. Det kan till exempel handla om att delegera arbetsuppgifter och utbyta kunskap bland yrkesgrupperna. Förhoppningsvis skulle detta leda till att man kan sätta de äldres behov i centrum.

– Det handlar om att man pratar med varandra över organisations- och professionsgränser helt enkelt. Både om hur man ska lösa specifika uppgifter i den dagliga omvårdnaden, och om mer långsiktiga frågor som kan vara att ha bättre uppsikt över de äldres hälsotillstånd.

– Det leder också till att arbetstillfredsställelsen ökar. Medarbetarnas motivation och drivkraft stärks genom att man samarbetar, lär av varandra och utvecklar ny kunskap tillsammans, säger Magnus Eneberg.

Fakta
Rapporten

Rapporten bygger på resultat från ett forskningsprojekt, som avslutades tidigare under 2023, där medarbetare inom vård och omsorg både har genomfört delar av studien och medverkat på workshopar.

Projektet, som kallas för Säker och användarcentrerad vård och omsorg i hemmiljö, var ett treårigt projekt mellan Kungliga tekniska högskolan, Region Stockholm, Stockholms stad, Capio primärvård ab och Cuviva ab.

Syftet med projektet har varit att bidra till ökad ordning i vård- och omsorgssystemet kring sköra äldre som får vård och omsorg i sina hem.

Relaterat

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression och suicida tankar, för framför allt kvinnliga omsorgsgivare. Det visar en rapport som forskare från Högskolan Dalarna…

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna individanpassa strokevården.

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.

Fler nyheter

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny rapport i samarbete mellan Umeå universitet och idrottsförbunden.

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område och tjänar bra. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet som presenteras vid den europeiska strokekonferensen…

Inte helt klart hur deltid påverkar pensionen

Den som arbetat mer heltid får högre pension än den som arbetat mer deltid, något som påverkar fler kvinnor. Nu har Inspektionen för socialförsäkringen undersökt vilken kunskap som finns om deltid och pension.