Riskfaktorer för parkinson och ALS

Högt intag av mättat fett är kopplat till risk för Parkinsons sjukdom och ALS-patienter har ofta depression innan de får sin diagnos. Det är några av resultaten i Elin Roos avhandling.

Omslaget till Elin Roos avhandlingElin Roos har disputerat vid Karolinska institutet med avhandlingen Lifestyle risk factors for Parkinson disease and amyotrophic lateral sclerosis – an epidemiological perspective, där hon undersöker förhållandet mellan livsstilsfaktorer och sjukdomarna parkinson och ALS.

I två studier undersökte Elin Roos förhållandet mellan Parkinsons sjukdom och stillasittande, BMI och intag av fetter. Hon använde sig av den stora studien Swedish national march cohort, SNMC, med 42 000 personer som besvarat ett frågeformulär och kombinerade det med registerdata om Parkinsons sjukdom. De som åt mest mättat fett hade 41 procent högre risk att få en parkinsondiagnos, jämfört med dem som åt minst. Däremot gick det inte att se något samband med stillasittande och BMI i förhållande till Parkinsons sjukdom.

I sin tredje studie undersökte Elin Roos skillnaden mellan faktisk, önskad och ideal vikt hos olika individer och hur denna skillnad är kopplad till depression. Grundmaterialet bestod av 10 000 deltagare i PART-studien (där PART står för psykisk hälsa, arbete och relationer), som hade fyllt i ett frågeformulär med frågor om levnadsfaktorer och psykisk hälsa. Resultaten visade till exempel att bland kvinnor med fetma var skillnaden mellan faktisk och önskad vikt större hos dem med högt BMI och dem med depression.

Avhandlingens sista studie handlade om kopplingen mellan depression och ALS, före och efter en ALS-diagnos. Här visade resultaten ett samband både före och efter ALS-diagnosen. Detta var en registerstudie med 1 800 ALS-patienter.

Elin Roos lyfter fram att livsstilsfaktorer, som vi kan påverka, tycks ha betydelse för Parkinsons sjukdom. Hon beskriver också sambanden mellan depression och ALS som tidigare okända, även om man med avhandlingens resultat inte kan avgöra om depression skulle vara en orsak till ALS, eller ett tidigt symptom på sjukdomen.

Läs avhandlingen

Elin Roos (2022). Lifestyle risk factors for Parkinson disease and amyotrophic lateral sclerosis – an epidemiological perspective. Doktorsavhandling, Karolinska institutet.

Avhandlingens artiklar och manuskript

E Roos, A Grotta, F Yang, R Bellocco, W Ye, HO Adami m fl (2018). Body mass index, sitting time, and risk of Parkinson disease. Neurology.

E Hantikainen, E Roos, R Bellocco, A D’Antonio, A Grotta, HO Adami m fl (2022). Dietary fat intake and risk of Parkinson disease: results from the Swedish national march cohort. European journal of epidemiology.

E Roos, D Mariosa, C Ingre, C Lundholm, K Wirdefeldt, PM Roos m fl (2016). Depression in amyotrophic lateral sclerosis. Neurology.

E Roos, Y Trolle Lagerros, K Lönnroth och Y Forsell. Factors associated with the discrepancy between current, desired, and ideal BMI in persons with obesity: results from a Swedish population-based study. [Manuskript]

Relaterat

Tema Fallprevention i Äldre i Centrum #1/2023

Fallpreventivt arbete är temat för #1/23. Sex artiklar om bland annat balansträning och styrketräning, att Sverige måste påbörja ett landsomfattande fallpreventivt arbete samt att skadade fotgängarna kostar samhället 40 miljarder per år. Håkan Jönson väcker debatt genom att krossa myten…

Färre skador med bättre balans och starka ben

Fallskador leder till ett personligt lidande för många äldre. Men med muskler som får träna och bibehållen balans minskar risken för att skada sig.

Styrketräning för alla!

”Styrketräning är för alla – nu slipper alla falla” vill Daniel Berglind se som ett motto och den primära preventionen mot fallolyckor.

Fler nyheter

Äldre kvinnor stärker varumärket

Reklambranschen har länge satsat på ungdom i sina annonser. Men det kan vara ett misstag, visar ny forskning från Handelshögskolan i Stockholm.

Projekt undersöker koppling mellan sömnapné och demens

Sömnapné drabbar ungefär en tredjedel av personer i åldrarna 30 till 60. Nu ska forskare från Akademiska sjukhuset på Uppsala universitet undersöka om sömnapné kan vara en riskfaktor för demenssjukdom med hjälp av nattliga andningsmätningar.

Dold sjukdom förväxlas med parkinson och alzheimer

Ett tillstånd som kan lätt misstas för alzheimer eller parkinson. Sjukdomen iNPH, vilket står för idiopatisk normaltryckshydrocephalus är förrädiskt lik andra åldersrelaterade sjukdomar. Otto Lilja Lund har skrivit en avhandling om sjukdomen som blir allt vanligare.