Foto: Syda Productions/Mostphotos

Så förändrades våra digitala vanor under pandemin

Coronapandemin blev en samhällelig kris, som ökade behovet av att kommunicera då många blev isolerade i sina hem. I en ny artikel har forskaer från Lund undersökt hur olika generationers digitala vanor förändrades.

Coronapandemin ökade behovet av att upprätthålla sociala kontakter trots fysisk isolering. En viktig del i detta blev att använda olika typer av digital teknik, som sms, videosamtal, sociala medier och näthandel. I en studie från Lunds universitet har forskare nu sammanställt svaren från en enkätstudie som behandlar den tidiga fasen av pandemin och hur man förändrade sin användning av informationsteknologi då. I analysen delar de upp svaren efter generation: 30–39, 50–59, and 70–79 år.

En majoritet svarade att de använde digital teknik oftare än innan pandemin, främst för att hålla kontakt med familj och vänner. Men det var den äldsta åldersgruppen som stod ut i svaren. Det 57 procent troligare att de hade ökat sin användning, jämfört med svaren från den yngsta åldersgruppen. Däremot var det få som tyckte att deras inställning hade förändrats speciellt mycket till digital teknik, 75 procent i den äldsta gruppen kände också att de hade den kunskap de behövde för att använda den.

De tekniker som ökade mest i den äldsta gruppen var telefonsamtal och sms till familj och vänner, samt att ta del av nyheter och offentlig information.

Läs den vetenskapliga artikeln

Jens Offerman, Steven M Schmidt, Susanne Iwarsson och Sofi Fristedt (2024). Self-reported changes in use of and attitudes toward ICT in three generations in Sweden during the early phase of the covid-19 pandemic. Gerontology and geriatric medicine.

Relaterat

E-hälsotjänster oftare en utmaning för äldre personer

I en ny avhandling har Anna Sjöström vid Umeå universitet undersökt hur primärvårdspatienter använder internet och e-hälsotjänster.

Rörelseforskning på labb i världsklass

Lunds universitet har startat ett experimentellt hälsovetenskapligt labb och samtidigt skapat en ny forskningsinriktning. Målet är att uppnå ett hälsosamt åldrande genom samverkan.

Äldre kan bo kvar hemma längre med smart teknik

Många äldre skadar sig i hemmet. Den som bor ensam har störst risk att råka ut för en olycka. Forskare på Högskolan i…

Fler nyheter

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att…

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…