Foto: Syda Productions/Mostphotos

Så förändrades våra digitala vanor under pandemin

Coronapandemin blev en samhällelig kris, som ökade behovet av att kommunicera då många blev isolerade i sina hem. I en ny artikel har forskare från Lund undersökt hur olika generationers digitala vanor förändrades.

Coronapandemin ökade behovet av att upprätthålla sociala kontakter trots fysisk isolering. En viktig del i detta blev att använda olika typer av digital teknik, som sms, videosamtal, sociala medier och näthandel. I en studie från Lunds universitet har forskare nu sammanställt svaren från en enkätstudie som behandlar den tidiga fasen av pandemin och hur man förändrade sin användning av informationsteknologi då. I analysen delar de upp svaren efter generation: 30–39, 50–59, and 70–79 år.

En majoritet svarade att de använde digital teknik oftare än innan pandemin, främst för att hålla kontakt med familj och vänner. Men det var den äldsta åldersgruppen som stod ut i svaren. Det 57 procent troligare att de hade ökat sin användning, jämfört med svaren från den yngsta åldersgruppen. Däremot var det få som tyckte att deras inställning hade förändrats speciellt mycket till digital teknik, 75 procent i den äldsta gruppen kände också att de hade den kunskap de behövde för att använda den.

De tekniker som ökade mest i den äldsta gruppen var telefonsamtal och sms till familj och vänner, samt att ta del av nyheter och offentlig information.

Läs den vetenskapliga artikeln

Jens Offerman, Steven M Schmidt, Susanne Iwarsson och Sofi Fristedt (2024). Self-reported changes in use of and attitudes toward ICT in three generations in Sweden during the early phase of the covid-19 pandemic. Gerontology and geriatric medicine.

Relaterat

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Välfärdsteknik för äldres hälsa

I framtiden kommer hemmen vara bättre anpassade att åldras i tack vare utvecklingen inom hälso- och välfärdsteknik. Nordiska forskarnätverket redogör under NKG 2024…

Koll på tiden skapar trygghet

En elektronisk klocka och kalender kan leda till minskad oro för personer med demenssjukdom. Det kan även vara möjligt att ställa diagnos tidigare…

Fler nyheter

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…