Nyheter

ÄiC-podden avsnitt 24: Viktigt om mat och näring

I Äldre i Centrum-poddens andra avsnittet om mat och undernäring fortsätter vi samtala om hur vi bör äta när vi åldras och hur…

Färre återinläggningar med bättre läkemedelsinformation

Med hjälp av tydlig information om läkemedel kan man förebygga att äldre patienter blir inlagda på sjukhus igen efter en sjukhusvistelse. Det visar en avhandling som Maria Glans lagt fram vid Lunds universitet.

Carolina Klockmo och Marie Häggström. Foto Annelie Ledin

Delaktighet och utveckling – en magnet för sjuksköterskor

Västernorrlands kommuner satsar tillsammans med Mittuniversitetet på ett unikt projekt för att på sikt öka attraktiviteten för all personal inom kommunal äldreomsorg.

Porträttbild på Eva Karlsson.

Skilda förutsättningar för vuxenenhet och äldreomsorg

Den som är inskriven hos socialtjänsten för missbruk eller psykiatrisk problematik överförs till äldreomsorgen efter 65. Det kan bli en krock mellan två…

Bilar som står i lång kö

Luftföroreningar skadliga för äldres psykiska hälsa

Den ökande urbaniseringen bidrar till att allt fler människor utsätts för höga halter av olika miljöföroreningar. Nu visar en avhandling från Karolinska institutet…

Vuxen son sitter på knä vid säng och håller äldre mans hand.

Vårdgivare behöver skräddarsytt stöd

De stödinsatser som anhöriga vårdgivare erbjuds tycks inte förbättra deras hälsa, vilket förvånar forskare som nu uppmanar till skräddarsydda metoder och stöd för…

En vit flagga med Region Örebro läns logotyp.

Storsatsning på kommundoktorander i Region Örebro län

Fyra doktorandprojekt i äldreomsorgen har skapats i ett samarbete mellan Region Örebro län, Örebro universitet och länets kommuner.

Åldrandet pågår ständigt och berör oss alla

Det nya vetenskapliga begreppet proaktivt åldrande kan förändra synen på åldrandet. Åldrande är något som pågår hela livet och det måste både samhället…

Digitalt seminarium om smärta

Välkommen till ett samtal om smärta. Äldre i Centrum bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium där några av forskarna bakom artiklarna i vår…

Demenssjuka fortsätter lära

Det är lätt att associera demens med glömska och förlorade funktioner. Men nu visar en avhandling från Linköpings universitet att demenssjuka mycket väl…