Nyheter

Kiropraktik kan hjälpa äldre med muskel- och ledbesvär

Många äldre har ont i leder och muskler och kontaktar hälso- och sjukvården för sina besvär. Att få hjälp från en kiropraktor kan…

Ett fall för pensionärsföreningar

Nu ska pensionärer i Sörmland stötta forskare i arbetet med att motverka fallolyckor. I en forskningsstudie ska man testa och utvärdera erfarenheter och…

Alexandra Björck, Mialinn Arvidsson Lindvall och Outis Blohm står i en vit korridor på ett äldreboende.

100 nya miljoner till projekt inom äldreforskningen

När Familjen Kamprads stiftelse offentliggjorde sitt senaste anslagsbeslut fick 24 äldreforskningsprojekt tillsammans 100 miljoner kronor.

Särskilda boenden får fortsatt kritik av IVO

Inspektionen för vård och omsorg utförde under 2023 en omfattande granskning av landets kommunala särskilda boenden och samtliga fick då kritik för sin…

Viktigt att ha nationell demensstrategi

En ny rapport från Alzheimer Europe konstaterar att de europeiska länder som kommit längst i sitt demensarbete alla har en nationell demensstrategi och…

Webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa

Välkommen till årets första webbinarium 2024 den 9 februari. Fyra forskare delar med sig av sin kunskap om hur kultur kan leda till…

Brandsäkerheten brister hos sköra äldre som bor hemma

I Sverige dör omkring 100 personer till följd av bränder och fem gånger så många blir allvarligt skadade. Enligt en forskningsstudie, utförd av…

Att åldras med turkisk bakgrund

I sin doktorsavhandling har Merve Tunçer vid Örebro universitet intervjuat kvinnor som migrerat från Turkiet om deras åldrande i Sverige.

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet DyNAMiC.

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…