Nyheter

Maria Johansson och Johanna Simmons tar emot forskningsanslagen av Liza di Paolo-Sandberg.

Pensionärsförbund stöttar Linköpingsforskning

När SKPF Pensionärerna höll kongress passade de på att dela ut forskningsanslag till två äldreforskningsprojekt på Linköpings universitet.

Demenssjukdomar kostar samhället 81,6 miljarder

Samhällets kostnader för demenssjukdomar är enorma och jämförbara med försvarets. Det visar en ny rapport från Karolinska institutet.

Så kan kost påverka äldres kognitiva hälsa

Våra näringsbehov förändras ju äldre vi blir. Nu har Jakob Norgren lagt fram en avhandling vid Karolinska institutet där han har undersökt hur mängden kolhydrater och fett i kosten kan påverkar den kognitiva förmågan.

Så går det för den digitala satsningen i omsorgen

Vård- och omsorgsanalys har utvärderat satsningen på välfärdsteknik i äldreomsorgen, som regeringen och Sveriges kommuner och regioner sjösatt.

Tema smärta i Äldre i Centrum #2/2023

Smärta är tema för #2/2023. Nästan var fjärde person över 65 år lider av kronisk smärta. Läs fem artiklar om att det går…

Så ska en app förbättra vården för personer med demens

De allra flesta som drabbas av demens får också psykiska symptom, till exempel vanföreställningar och ångest. Nu hoppas forskare vid Jönköping university att en app ska förbättra vården och livskvaliteten för dessa personer.

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att…

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…