Sjuksköterska som håller i en äldre kvinnas hand
Foto: Mostphotos

Sjuksköterskors ledarskap viktigt för äldres värdighet

Sjuksköterskor i hemsjukvården spelar en viktig ledarskapsroll för att vården ska anpassas till patientens behov och önskemål. Det visar en ny avhandling från Högskolan i Borås som också pekar på att ledarskapet är viktigt för att stärka de äldres värdighet.

Inom hemsjukvården är det oftast sjuksköterskor som delegerar vården av patienter till omvårdnadspersonal. I förlängningen innebär det att sjuksköterskors ledarskap i stor utsträckning kan påverka den patientnära vården.

Nydisputerade Maria Claesson vid Högskolan i Borås har i sin avhandling undersökt just detta. Med hjälp av en litteraturstudie samt intervjuer har hon identifierat olika dimensioner till sjuksköterskors ledarskap.

Den mest framträdande dimensionen visade sig ha etisk karaktär. I mångt och mycket innebär det att sjuksköterskor tillsammans med andra personer i vårdteamet ska upprätthålla ett etiskt förhållningssätt i mötet med patienten och anhöriga. Det handlar exempelvis om att reagera och ta ställning i situationer som riskerar att äventyra patientens självständighet och värdighet.

– Det bidrar till patientens självbestämmande samtidigt som sjuksköterskan har möjlighet att stödja patienten vid behov. Det möjliggör för den äldre personen att kunna ta ansvar för och få vara delaktig i den egna vården efter förmåga, och att känna tillit till att sjuksköterskan ger stöd när situationen kräver det, säger Maria Claesson i ett pressmeddelande.

Hon konstaterar också att själva åldrandet leder till att man befinner sig i en sårbar livssituation, vilket gör sjuksköterskors ledarskap ännu viktigare.

– Att dessutom vara i behov av vård och omsorg förstärker situationen. Inte minst har coronapandemin visat brister i vård och omsorg av äldre personer i hemmet, brister som sjuksköterskans ledarskap i den patientnära vården kan bidra till att reducera.

Läs avhandlingen

Avhandling

Maria Claesson (2022). Sjuksköterskans ledarskap i det patientnära vårdandet av äldre personer i kommunens hemsjukvård: Att leda i ett mellanrum av närhet och distans. Örebro universitet.

Delarbeten

I. Maria Claesson, Karin Josefsson, Lise-Lotte Jonasson och Elisabeth Lindberg (2020). What implies registered nurses’ leadershipclose to older adults in municipal homehealth care? A systematic review. Publicerad i BMC nursing.

II. Maria Claesson, Karin Josefsson och Lise-Lotte Jonasson (2021). ‘My registered nurse’: Older people’s experiences of registered nurses’ leadership close to them in community home care in Sweden. Publicerad i International journal of older people nursing.

III. Maria Claesson, Lise-Lotte Jonasson och Karin Josefsson (2021). Next of kin’s experiences of registered nurses’ leadership close to older adults in municipal home care in Sweden: an interview study. Publicerad i BMC nursing.

Relaterat

Kvinna och man, båda äldre och nakna, i ett sovrum håller varandras hand och tar ett skutt ner i en säng.

Sexualitet – betraktat över livstid

Sexuell aktivitet tenderar att avta med åldern. Det beror enligt forskning främst på fysisk eller psykisk ohälsa, avsaknad av en frisk sexpartner eller…

Utbilda personalen mot fördomar

Sexualitet är en viktig del av livet och en mänsklig rättighet. Varje människa, även personer som drabbats av demenssjukdom, har rätt till sexuell…

Tom korridor på äldreboende med Stör ej-skylt på ett dörrhandtag

Äldres sexuella behov får inte ignoreras

Genom att erkänna sexualitet som en viktig del av hälsan, kan personal på särskilda boenden skapa en trygg och stöttande miljö som främjar…

Fler nyheter

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha…