Sjuksköterska som håller i en äldre kvinnas hand
Foto: Mostphotos

Sjuksköterskors ledarskap viktigt för äldres värdighet

Sjuksköterskor i hemsjukvården spelar en viktig ledarskapsroll för att vården ska anpassas till patientens behov och önskemål. Det visar en ny avhandling från Högskolan i Borås som också pekar på att ledarskapet är viktigt för att stärka de äldres värdighet.

Inom hemsjukvården är det oftast sjuksköterskor som delegerar vården av patienter till omvårdnadspersonal. I förlängningen innebär det att sjuksköterskors ledarskap i stor utsträckning kan påverka den patientnära vården.

Nydisputerade Maria Claesson vid Högskolan i Borås har i sin avhandling undersökt just detta. Med hjälp av en litteraturstudie samt intervjuer har hon identifierat olika dimensioner till sjuksköterskors ledarskap.

Den mest framträdande dimensionen visade sig ha etisk karaktär. I mångt och mycket innebär det att sjuksköterskor tillsammans med andra personer i vårdteamet ska upprätthålla ett etiskt förhållningssätt i mötet med patienten och anhöriga. Det handlar exempelvis om att reagera och ta ställning i situationer som riskerar att äventyra patientens självständighet och värdighet.

– Det bidrar till patientens självbestämmande samtidigt som sjuksköterskan har möjlighet att stödja patienten vid behov. Det möjliggör för den äldre personen att kunna ta ansvar för och få vara delaktig i den egna vården efter förmåga, och att känna tillit till att sjuksköterskan ger stöd när situationen kräver det, säger Maria Claesson i ett pressmeddelande.

Hon konstaterar också att själva åldrandet leder till att man befinner sig i en sårbar livssituation, vilket gör sjuksköterskors ledarskap ännu viktigare.

– Att dessutom vara i behov av vård och omsorg förstärker situationen. Inte minst har coronapandemin visat brister i vård och omsorg av äldre personer i hemmet, brister som sjuksköterskans ledarskap i den patientnära vården kan bidra till att reducera.

Läs avhandlingen

Avhandling

Maria Claesson (2022). Sjuksköterskans ledarskap i det patientnära vårdandet av äldre personer i kommunens hemsjukvård: Att leda i ett mellanrum av närhet och distans. Örebro universitet.

Delarbeten

I. Maria Claesson, Karin Josefsson, Lise-Lotte Jonasson och Elisabeth Lindberg (2020). What implies registered nurses’ leadershipclose to older adults in municipal homehealth care? A systematic review. Publicerad i BMC nursing.

II. Maria Claesson, Karin Josefsson och Lise-Lotte Jonasson (2021). ‘My registered nurse’: Older people’s experiences of registered nurses’ leadership close to them in community home care in Sweden. Publicerad i International journal of older people nursing.

III. Maria Claesson, Lise-Lotte Jonasson och Karin Josefsson (2021). Next of kin’s experiences of registered nurses’ leadership close to older adults in municipal home care in Sweden: an interview study. Publicerad i BMC nursing.

Relaterat

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att…

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Fler nyheter

Promenader viktiga för måendet under pandemin

Forskare vid Umeå universitet har undersökt vad som fick äldre personer att må sämre under coronapandemin. Uteblivna promenader och att inte få gå…

Även tidig alkoholkonsumtion ökar risken för demenssjukdom

En ny rapport har sammanställt forskningen om alkoholens påverkan på hjärnan. Ett av de mer överraskande resultaten blev att unga som dricker ökar…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…