Sjuksköterska som håller i en äldre kvinnas hand
Foto: Mostphotos

Sjuksköterskors ledarskap viktigt för äldres värdighet

Sjuksköterskor i hemsjukvården spelar en viktig ledarskapsroll för att vården ska anpassas till patientens behov och önskemål. Det visar en ny avhandling från Högskolan i Borås som också pekar på att ledarskapet är viktigt för att stärka de äldres värdighet.

Inom hemsjukvården är det oftast sjuksköterskor som delegerar vården av patienter till omvårdnadspersonal. I förlängningen innebär det att sjuksköterskors ledarskap i stor utsträckning kan påverka den patientnära vården.

Nydisputerade Maria Claesson vid Högskolan i Borås har i sin avhandling undersökt just detta. Med hjälp av en litteraturstudie samt intervjuer har hon identifierat olika dimensioner till sjuksköterskors ledarskap.

Den mest framträdande dimensionen visade sig ha etisk karaktär. I mångt och mycket innebär det att sjuksköterskor tillsammans med andra personer i vårdteamet ska upprätthålla ett etiskt förhållningssätt i mötet med patienten och anhöriga. Det handlar exempelvis om att reagera och ta ställning i situationer som riskerar att äventyra patientens självständighet och värdighet.

– Det bidrar till patientens självbestämmande samtidigt som sjuksköterskan har möjlighet att stödja patienten vid behov. Det möjliggör för den äldre personen att kunna ta ansvar för och få vara delaktig i den egna vården efter förmåga, och att känna tillit till att sjuksköterskan ger stöd när situationen kräver det, säger Maria Claesson i ett pressmeddelande.

Hon konstaterar också att själva åldrandet leder till att man befinner sig i en sårbar livssituation, vilket gör sjuksköterskors ledarskap ännu viktigare.

– Att dessutom vara i behov av vård och omsorg förstärker situationen. Inte minst har coronapandemin visat brister i vård och omsorg av äldre personer i hemmet, brister som sjuksköterskans ledarskap i den patientnära vården kan bidra till att reducera.

Läs avhandlingen

Avhandling

Maria Claesson (2022). Sjuksköterskans ledarskap i det patientnära vårdandet av äldre personer i kommunens hemsjukvård: Att leda i ett mellanrum av närhet och distans. Örebro universitet.

Delarbeten

I. Maria Claesson, Karin Josefsson, Lise-Lotte Jonasson och Elisabeth Lindberg (2020). What implies registered nurses’ leadershipclose to older adults in municipal homehealth care? A systematic review. Publicerad i BMC nursing.

II. Maria Claesson, Karin Josefsson och Lise-Lotte Jonasson (2021). ‘My registered nurse’: Older people’s experiences of registered nurses’ leadership close to them in community home care in Sweden. Publicerad i International journal of older people nursing.

III. Maria Claesson, Lise-Lotte Jonasson och Karin Josefsson (2021). Next of kin’s experiences of registered nurses’ leadership close to older adults in municipal home care in Sweden: an interview study. Publicerad i BMC nursing.

Relaterat

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Fler nyheter

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Arbetets mening för äldre sjuksköterskor och vårdbiträden

I intervjuer med forskare vid Stockholms universitet har sjuksköterskor och vårdbiträden nära och efter pensionen berättat om vad som skapar mening i deras…

Uppskattad modell för hemsjukvård

När läkare gör hembesök hos äldre personer med stora vårdbehov får patienterna mer kontroll över den egna vården och samarbetet mellan olika vårdgrupper…