Sjuksköterska som håller i en äldre kvinnas hand
Foto: Mostphotos

Sjuksköterskors ledarskap viktigt för äldres värdighet

Sjuksköterskor i hemsjukvården spelar en viktig ledarskapsroll för att vården ska anpassas till patientens behov och önskemål. Det visar en ny avhandling från Högskolan i Borås som också pekar på att ledarskapet är viktigt för att stärka de äldres värdighet.

Inom hemsjukvården är det oftast sjuksköterskor som delegerar vården av patienter till omvårdnadspersonal. I förlängningen innebär det att sjuksköterskors ledarskap i stor utsträckning kan påverka den patientnära vården.

Nydisputerade Maria Claesson vid Högskolan i Borås har i sin avhandling undersökt just detta. Med hjälp av en litteraturstudie samt intervjuer har hon identifierat olika dimensioner till sjuksköterskors ledarskap.

Den mest framträdande dimensionen visade sig ha etisk karaktär. I mångt och mycket innebär det att sjuksköterskor tillsammans med andra personer i vårdteamet ska upprätthålla ett etiskt förhållningssätt i mötet med patienten och anhöriga. Det handlar exempelvis om att reagera och ta ställning i situationer som riskerar att äventyra patientens självständighet och värdighet.

– Det bidrar till patientens självbestämmande samtidigt som sjuksköterskan har möjlighet att stödja patienten vid behov. Det möjliggör för den äldre personen att kunna ta ansvar för och få vara delaktig i den egna vården efter förmåga, och att känna tillit till att sjuksköterskan ger stöd när situationen kräver det, säger Maria Claesson i ett pressmeddelande.

Hon konstaterar också att själva åldrandet leder till att man befinner sig i en sårbar livssituation, vilket gör sjuksköterskors ledarskap ännu viktigare.

– Att dessutom vara i behov av vård och omsorg förstärker situationen. Inte minst har coronapandemin visat brister i vård och omsorg av äldre personer i hemmet, brister som sjuksköterskans ledarskap i den patientnära vården kan bidra till att reducera.

Läs avhandlingen

Avhandling

Maria Claesson (2022). Sjuksköterskans ledarskap i det patientnära vårdandet av äldre personer i kommunens hemsjukvård: Att leda i ett mellanrum av närhet och distans. Örebro universitet.

Delarbeten

I. Maria Claesson, Karin Josefsson, Lise-Lotte Jonasson och Elisabeth Lindberg (2020). What implies registered nurses’ leadershipclose to older adults in municipal homehealth care? A systematic review. Publicerad i BMC nursing.

II. Maria Claesson, Karin Josefsson och Lise-Lotte Jonasson (2021). ‘My registered nurse’: Older people’s experiences of registered nurses’ leadership close to them in community home care in Sweden. Publicerad i International journal of older people nursing.

III. Maria Claesson, Lise-Lotte Jonasson och Karin Josefsson (2021). Next of kin’s experiences of registered nurses’ leadership close to older adults in municipal home care in Sweden: an interview study. Publicerad i BMC nursing.

Relaterat

Tema Fallprevention i Äldre i Centrum #1/2023

Fallpreventivt arbete är temat för #1/23. Sex artiklar om bland annat balansträning och styrketräning, att Sverige måste påbörja ett landsomfattande fallpreventivt arbete samt…

Tankar om åldrandets höst

”Den som är gammal befinner sig i livets november”, skriver Sven-Eric Liedman i boken I november: Om åldrandet. Boken är en essä, fylld…

Nattbemanning på äldreboenden – en dunkel historia

När staten försöker styra kommunerna sätter de sig ofta på tvären, eftersom det kommunala självstyret utgör en del i den svenska samhällsmodellen. Kollisionen…

Fler nyheter

Äldre kvinnor stärker varumärket

Reklambranschen har länge satsat på ungdom i sina annonser. Men det kan vara ett misstag, visar ny forskning från Handelshögskolan i Stockholm.

Projekt undersöker koppling mellan sömnapné och demens

Sömnapné drabbar ungefär en tredjedel av personer i åldrarna 30 till 60. Nu ska forskare från Akademiska sjukhuset på Uppsala universitet undersöka om…

Dold sjukdom förväxlas med parkinson och alzheimer

Ett tillstånd som kan lätt misstas för alzheimer eller parkinson. Sjukdomen iNPH, vilket står för idiopatisk normaltryckshydrocephalus är förrädiskt lik andra åldersrelaterade sjukdomar.…