Foto: BTH

Stärkt teknisk färdighet motar digitalt utanförskap

Line Christiansen vid Blekinge tekniska högskola har i sin avhandling studerat hur mobil hälsoteknik kan stödja äldres hälsa och livskvalitet.

Kombinationen av åldrande och ökad sannolikhet för kognitiv nedsättning och sjukdom medför att den äldre befolkningen på gruppnivå är sårbar. Forskning har visat att kognitiv nedsättning kan påverka individens livskvalitet negativt redan i ett tidigt skede. När tillståndet försämras ökar behovet av stöd i vardagen, vilket leder till en minskad självständighet som i sin tur har en negativ inverkan livskvaliteten.

Doktoranden Line Christiansen har i sin avhandling studerat hur mobil hälsoteknik kan användas för att stödja hälsorelaterad livskvalitet hos äldre med begynnande mild demens. Mobil hälsoteknik definieras som applikationer och funktioner som via mobil teknik stödjer människors hälsa.

Resultaten visar att det finns betydelsefulla skillnader i förmågan att hantera mobil teknik, vilket kan leda till digitalt utanförskap hos vissa. Trots att de flesta äldre hade en positiv inställning till mobil teknik saknade flera såväl tekniska färdigheter som tillgång till tekniken.

Line Christiansen anser att det behövs samhällsinsatser för att öka äldre personers förutsättningar att vara digitalt delaktiga och för att i ett tidigt skede av åldrande stärka deras tekniska färdigheter.

Fakta
SÅ GJORDES STUDIEN

Line Christiansen har gjort sin studie på äldre personer med en begynnande kognitiv nedsättning och mild demens. Därvid har hon analyserat data om självskattad hälsa och livskvalitet från ett flertal äldre personer, bland annat bosatta i Blekinge.

Disputationen är öppen för allmänheten och sker på fredag den 25 februari kl 13 på BTH:s Campus Karlskrona alternativt via Zoom.

Relaterat

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Avsnitt 20: Hörselnedsättning – och året som varit

I årets sista avsnitt av Äldre i Centrum-podden samlar redaktionen ihop en krönika över 2022 som har innehållit en hel del gåfotboll och…

Min bror och jag

Hur är det att ha ett syskon med nedsatt hörsel? Med anledning av temat för senaste numret av tidningen är hörselnedsättning funderar Lotta…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…