Foto: BTH

Stärkt teknisk färdighet motar digitalt utanförskap

Line Christiansen vid Blekinge tekniska högskola har i sin avhandling studerat hur mobil hälsoteknik kan stödja äldres hälsa och livskvalitet.

Kombinationen av åldrande och ökad sannolikhet för kognitiv nedsättning och sjukdom medför att den äldre befolkningen på gruppnivå är sårbar. Forskning har visat att kognitiv nedsättning kan påverka individens livskvalitet negativt redan i ett tidigt skede. När tillståndet försämras ökar behovet av stöd i vardagen, vilket leder till en minskad självständighet som i sin tur har en negativ inverkan livskvaliteten.

Doktoranden Line Christiansen har i sin avhandling studerat hur mobil hälsoteknik kan användas för att stödja hälsorelaterad livskvalitet hos äldre med begynnande mild demens. Mobil hälsoteknik definieras som applikationer och funktioner som via mobil teknik stödjer människors hälsa.

Resultaten visar att det finns betydelsefulla skillnader i förmågan att hantera mobil teknik, vilket kan leda till digitalt utanförskap hos vissa. Trots att de flesta äldre hade en positiv inställning till mobil teknik saknade flera såväl tekniska färdigheter som tillgång till tekniken.

Line Christiansen anser att det behövs samhällsinsatser för att öka äldre personers förutsättningar att vara digitalt delaktiga och för att i ett tidigt skede av åldrande stärka deras tekniska färdigheter.

Fakta
SÅ GJORDES STUDIEN

Line Christiansen har gjort sin studie på äldre personer med en begynnande kognitiv nedsättning och mild demens. Därvid har hon analyserat data om självskattad hälsa och livskvalitet från ett flertal äldre personer, bland annat bosatta i Blekinge.

Disputationen är öppen för allmänheten och sker på fredag den 25 februari kl 13 på BTH:s Campus Karlskrona alternativt via Zoom.

Relaterat

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man…

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis…

Två polishundar som ligger ner i gräs

Samarbete mot försvinnanden

Varje år försvinner nästan 27 000 personer, varav många har en demenssjukdom. Nu ska Isoldeprojektet förebygga försvinnanden och öka tryggheten för personer med…

Fler nyheter

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…