Foto: BTH

Stärkt teknisk färdighet motar digitalt utanförskap

Line Christiansen vid Blekinge tekniska högskola har i sin avhandling studerat hur mobil hälsoteknik kan stödja äldres hälsa och livskvalitet.

Kombinationen av åldrande och ökad sannolikhet för kognitiv nedsättning och sjukdom medför att den äldre befolkningen på gruppnivå är sårbar. Forskning har visat att kognitiv nedsättning kan påverka individens livskvalitet negativt redan i ett tidigt skede. När tillståndet försämras ökar behovet av stöd i vardagen, vilket leder till en minskad självständighet som i sin tur har en negativ inverkan livskvaliteten.

Doktoranden Line Christiansen har i sin avhandling studerat hur mobil hälsoteknik kan användas för att stödja hälsorelaterad livskvalitet hos äldre med begynnande mild demens. Mobil hälsoteknik definieras som applikationer och funktioner som via mobil teknik stödjer människors hälsa.

Resultaten visar att det finns betydelsefulla skillnader i förmågan att hantera mobil teknik, vilket kan leda till digitalt utanförskap hos vissa. Trots att de flesta äldre hade en positiv inställning till mobil teknik saknade flera såväl tekniska färdigheter som tillgång till tekniken.

Line Christiansen anser att det behövs samhällsinsatser för att öka äldre personers förutsättningar att vara digitalt delaktiga och för att i ett tidigt skede av åldrande stärka deras tekniska färdigheter.

Fakta
SÅ GJORDES STUDIEN

Line Christiansen har gjort sin studie på äldre personer med en begynnande kognitiv nedsättning och mild demens. Därvid har hon analyserat data om självskattad hälsa och livskvalitet från ett flertal äldre personer, bland annat bosatta i Blekinge.

Disputationen är öppen för allmänheten och sker på fredag den 25 februari kl 13 på BTH:s Campus Karlskrona alternativt via Zoom.

Relaterat

Risk att digitalisering lämnar äldre utanför samhället

Den tekniska utvecklingen i Sverige går fort, men den ökar också risken för digitalt utanförskap hos äldre. Dessutom är det svårare för äldre…

Äldre exkluderas från teknikutvecklingen

Många företag påstår att de involverar äldre i utvecklingsarbetet för att få fram mer anpassad teknik. Det kan dock betyda många saker och…

Teknik ska minska fallolyckor bland äldre

Vi behöver finna nya vägar för att effektivt förebygga och hantera fallolyckor bland äldre personer. Forskare vid Luleå tekniska universitet har tagit fram…

Fler nyheter

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att…

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…