Foto: BTH

Stärkt teknisk färdighet motar digitalt utanförskap

Line Christiansen vid Blekinge tekniska högskola har i sin avhandling studerat hur mobil hälsoteknik kan stödja äldres hälsa och livskvalitet.

Kombinationen av åldrande och ökad sannolikhet för kognitiv nedsättning och sjukdom medför att den äldre befolkningen på gruppnivå är sårbar. Forskning har visat att kognitiv nedsättning kan påverka individens livskvalitet negativt redan i ett tidigt skede. När tillståndet försämras ökar behovet av stöd i vardagen, vilket leder till en minskad självständighet som i sin tur har en negativ inverkan livskvaliteten.

Doktoranden Line Christiansen har i sin avhandling studerat hur mobil hälsoteknik kan användas för att stödja hälsorelaterad livskvalitet hos äldre med begynnande mild demens. Mobil hälsoteknik definieras som applikationer och funktioner som via mobil teknik stödjer människors hälsa.

Resultaten visar att det finns betydelsefulla skillnader i förmågan att hantera mobil teknik, vilket kan leda till digitalt utanförskap hos vissa. Trots att de flesta äldre hade en positiv inställning till mobil teknik saknade flera såväl tekniska färdigheter som tillgång till tekniken.

Line Christiansen anser att det behövs samhällsinsatser för att öka äldre personers förutsättningar att vara digitalt delaktiga och för att i ett tidigt skede av åldrande stärka deras tekniska färdigheter.

Fakta
SÅ GJORDES STUDIEN

Line Christiansen har gjort sin studie på äldre personer med en begynnande kognitiv nedsättning och mild demens. Därvid har hon analyserat data om självskattad hälsa och livskvalitet från ett flertal äldre personer, bland annat bosatta i Blekinge.

Disputationen är öppen för allmänheten och sker på fredag den 25 februari kl 13 på BTH:s Campus Karlskrona alternativt via Zoom.

Relaterat

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Välfärdsteknik för äldres hälsa

I framtiden kommer hemmen vara bättre anpassade att åldras i tack vare utvecklingen inom hälso- och välfärdsteknik. Nordiska forskarnätverket redogör under NKG 2024…

Koll på tiden skapar trygghet

En elektronisk klocka och kalender kan leda till minskad oro för personer med demenssjukdom. Det kan även vara möjligt att ställa diagnos tidigare…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…