Foto: BTH

Stärkt teknisk färdighet motar digitalt utanförskap

Line Christiansen vid Blekinge tekniska högskola har i sin avhandling studerat hur mobil hälsoteknik kan stödja äldres hälsa och livskvalitet.

Kombinationen av åldrande och ökad sannolikhet för kognitiv nedsättning och sjukdom medför att den äldre befolkningen på gruppnivå är sårbar. Forskning har visat att kognitiv nedsättning kan påverka individens livskvalitet negativt redan i ett tidigt skede. När tillståndet försämras ökar behovet av stöd i vardagen, vilket leder till en minskad självständighet som i sin tur har en negativ inverkan livskvaliteten.

Doktoranden Line Christiansen har i sin avhandling studerat hur mobil hälsoteknik kan användas för att stödja hälsorelaterad livskvalitet hos äldre med begynnande mild demens. Mobil hälsoteknik definieras som applikationer och funktioner som via mobil teknik stödjer människors hälsa.

Resultaten visar att det finns betydelsefulla skillnader i förmågan att hantera mobil teknik, vilket kan leda till digitalt utanförskap hos vissa. Trots att de flesta äldre hade en positiv inställning till mobil teknik saknade flera såväl tekniska färdigheter som tillgång till tekniken.

Line Christiansen anser att det behövs samhällsinsatser för att öka äldre personers förutsättningar att vara digitalt delaktiga och för att i ett tidigt skede av åldrande stärka deras tekniska färdigheter.

Fakta
SÅ GJORDES STUDIEN

Line Christiansen har gjort sin studie på äldre personer med en begynnande kognitiv nedsättning och mild demens. Därvid har hon analyserat data om självskattad hälsa och livskvalitet från ett flertal äldre personer, bland annat bosatta i Blekinge.

Disputationen är öppen för allmänheten och sker på fredag den 25 februari kl 13 på BTH:s Campus Karlskrona alternativt via Zoom.

Relaterat

Så förändrades våra digitala vanor under pandemin

Coronapandemin blev en samhällelig kris, som ökade behovet av att kommunicera då många blev isolerade i sina hem. I en ny artikel har…

E-hälsotjänster oftare en utmaning för äldre personer

I en ny avhandling har Anna Sjöström vid Umeå universitet undersökt hur primärvårdspatienter använder internet och e-hälsotjänster.

Rörelseforskning på labb i världsklass

Lunds universitet har startat ett experimentellt hälsovetenskapligt labb och samtidigt skapat en ny forskningsinriktning. Målet är att uppnå ett hälsosamt åldrande genom samverkan.

Fler nyheter

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att…

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…