Händer på ett tangentbord
Foto: Pixabay

Tillgången till välfärdsteknik varierar mellan kommuner

Det blir allt vanligare med digitala verktyg inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Men tillgången till tekniken varierar stort mellan landets kommuner. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Sedan 2014 har Socialstyrelsen årligen följt den digitala utvecklingen i kommunerna. Årets resultat visar att tillgången till välfärdsteknik och ett digitalt arbetssätt ökat överlag, men att det varierar mellan kommuner och verksamheter. 

– Välfärdsteknik kan öka tryggheten och möjligheten till ett självständigt och aktivt liv för äldre och personer med funktionsnedsättning. Och det är positivt att allt fler som behöver och önskar får del av den. Vi kan dock konstatera att tillgången är ojämlik. Utbudet beror på var i landet man bor, säger Eva Wallin, enhetschef på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande. 

Skillnader mellan kommunerna

Bland annat uppger 62 procent av kommunerna att de erbjuder gps-larm till äldre som bor hemma, och i 41 procent finns det möjlighet att få en digital läkemedelsfördelare. I nästan fyra av fem kommuner kan äldre som bor hemma få digital tillsyn nattetid. 

– Rapporten visar också att många kommuner endast har ett fåtal personer som faktiskt utrustats med de olika de olika verktygen, trots att kommunen fattat beslut om att den ska införas, säger Socialstyrelsens utredare Julia Lindström.

Till exempel har knappt 3 400 äldre personer i ordinärt boende digital nattillsyn i hela landet. Endast tio kommuner har fler än 60 användare, medan 130 har färre än tio användare. 

Samtidigt rapporterar äldreboenden i 60 procent av kommunerna att de har internetuppkoppling i enskildas rum eller lägenheter, en ökning jämfört med tidigare år. 

Utvärdering viktigt

Socialstyrelsens rapport visar också att knappt en tredjedel har utvärderat digitaliseringens effekter inom socialtjänsten de senaste två åren. När det gäller den kommunala hälso- och sjukvården är siffran enbart 24 procent. 

– Utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik ger stora möjligheter och goda förutsättningar för ökad trygghet och säkerhet för den enskilde. En viktig uppgift för kommunerna nu är att få till en god och likvärdig tillgång till de nya tjänsterna, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell

Hon betonar också innebörden av att satsa på kompetensutveckling för personalen när nya digitala lösningar ska utvecklas. 

Läs rapporten

Relaterat

Rörelseforskning på labb i världsklass

Lunds universitet har startat ett experimentellt hälsovetenskapligt labb och samtidigt skapat en ny forskningsinriktning. Målet är att uppnå ett hälsosamt åldrande genom samverkan.

Äldre kan bo kvar hemma längre med smart teknik

Många äldre skadar sig i hemmet. Den som bor ensam har störst risk att råka ut för en olycka. Forskare på Högskolan i…

Psykologisk forskning gör omvårdnadsrobotar bättre

Sociala robotar som utvecklas för äldreomsorgen måste ta hänsyn till den åldrande människans förmågor. Det säger Lucas Morillo vid Örebro universitet efter att…

Fler nyheter

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…