Händer på ett tangentbord
Foto: Pixabay

Tillgången till välfärdsteknik varierar mellan kommuner

Det blir allt vanligare med digitala verktyg inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Men tillgången till tekniken varierar stort mellan landets kommuner. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Sedan 2014 har Socialstyrelsen årligen följt den digitala utvecklingen i kommunerna. Årets resultat visar att tillgången till välfärdsteknik och ett digitalt arbetssätt ökat överlag, men att det varierar mellan kommuner och verksamheter. 

– Välfärdsteknik kan öka tryggheten och möjligheten till ett självständigt och aktivt liv för äldre och personer med funktionsnedsättning. Och det är positivt att allt fler som behöver och önskar får del av den. Vi kan dock konstatera att tillgången är ojämlik. Utbudet beror på var i landet man bor, säger Eva Wallin, enhetschef på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande. 

Skillnader mellan kommunerna

Bland annat uppger 62 procent av kommunerna att de erbjuder gps-larm till äldre som bor hemma, och i 41 procent finns det möjlighet att få en digital läkemedelsfördelare. I nästan fyra av fem kommuner kan äldre som bor hemma få digital tillsyn nattetid. 

– Rapporten visar också att många kommuner endast har ett fåtal personer som faktiskt utrustats med de olika de olika verktygen, trots att kommunen fattat beslut om att den ska införas, säger Socialstyrelsens utredare Julia Lindström.

Till exempel har knappt 3 400 äldre personer i ordinärt boende digital nattillsyn i hela landet. Endast tio kommuner har fler än 60 användare, medan 130 har färre än tio användare. 

Samtidigt rapporterar äldreboenden i 60 procent av kommunerna att de har internetuppkoppling i enskildas rum eller lägenheter, en ökning jämfört med tidigare år. 

Utvärdering viktigt

Socialstyrelsens rapport visar också att knappt en tredjedel har utvärderat digitaliseringens effekter inom socialtjänsten de senaste två åren. När det gäller den kommunala hälso- och sjukvården är siffran enbart 24 procent. 

– Utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik ger stora möjligheter och goda förutsättningar för ökad trygghet och säkerhet för den enskilde. En viktig uppgift för kommunerna nu är att få till en god och likvärdig tillgång till de nya tjänsterna, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell

Hon betonar också innebörden av att satsa på kompetensutveckling för personalen när nya digitala lösningar ska utvecklas. 

Läs rapporten

Relaterat

Koll på tiden skapar trygghet

En elektronisk klocka och kalender kan leda till minskad oro för personer med demenssjukdom. Det kan även vara möjligt att ställa diagnos tidigare…

Så förändrades våra digitala vanor under pandemin

Coronapandemin blev en samhällelig kris, som ökade behovet av att kommunicera då många blev isolerade i sina hem. I en ny artikel har…

E-hälsotjänster oftare en utmaning för äldre personer

I en ny avhandling har Anna Sjöström vid Umeå universitet undersökt hur primärvårdspatienter använder internet och e-hälsotjänster.

Fler nyheter

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…