Händer på ett tangentbord
Foto: Pixabay

Tillgången till välfärdsteknik varierar mellan kommuner

Det blir allt vanligare med digitala verktyg inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Men tillgången till tekniken varierar stort mellan landets kommuner. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Sedan 2014 har Socialstyrelsen årligen följt den digitala utvecklingen i kommunerna. Årets resultat visar att tillgången till välfärdsteknik och ett digitalt arbetssätt ökat överlag, men att det varierar mellan kommuner och verksamheter. 

– Välfärdsteknik kan öka tryggheten och möjligheten till ett självständigt och aktivt liv för äldre och personer med funktionsnedsättning. Och det är positivt att allt fler som behöver och önskar får del av den. Vi kan dock konstatera att tillgången är ojämlik. Utbudet beror på var i landet man bor, säger Eva Wallin, enhetschef på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande. 

Skillnader mellan kommunerna

Bland annat uppger 62 procent av kommunerna att de erbjuder gps-larm till äldre som bor hemma, och i 41 procent finns det möjlighet att få en digital läkemedelsfördelare. I nästan fyra av fem kommuner kan äldre som bor hemma få digital tillsyn nattetid. 

– Rapporten visar också att många kommuner endast har ett fåtal personer som faktiskt utrustats med de olika de olika verktygen, trots att kommunen fattat beslut om att den ska införas, säger Socialstyrelsens utredare Julia Lindström.

Till exempel har knappt 3 400 äldre personer i ordinärt boende digital nattillsyn i hela landet. Endast tio kommuner har fler än 60 användare, medan 130 har färre än tio användare. 

Samtidigt rapporterar äldreboenden i 60 procent av kommunerna att de har internetuppkoppling i enskildas rum eller lägenheter, en ökning jämfört med tidigare år. 

Utvärdering viktigt

Socialstyrelsens rapport visar också att knappt en tredjedel har utvärderat digitaliseringens effekter inom socialtjänsten de senaste två åren. När det gäller den kommunala hälso- och sjukvården är siffran enbart 24 procent. 

– Utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik ger stora möjligheter och goda förutsättningar för ökad trygghet och säkerhet för den enskilde. En viktig uppgift för kommunerna nu är att få till en god och likvärdig tillgång till de nya tjänsterna, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell

Hon betonar också innebörden av att satsa på kompetensutveckling för personalen när nya digitala lösningar ska utvecklas. 

Läs rapporten

Relaterat

Risk att digitalisering lämnar äldre utanför samhället

Den tekniska utvecklingen i Sverige går fort, men den ökar också risken för digitalt utanförskap hos äldre. Dessutom är det svårare för äldre…

Äldre exkluderas från teknikutvecklingen

Många företag påstår att de involverar äldre i utvecklingsarbetet för att få fram mer anpassad teknik. Det kan dock betyda många saker och…

Teknik ska minska fallolyckor bland äldre

Vi behöver finna nya vägar för att effektivt förebygga och hantera fallolyckor bland äldre personer. Forskare vid Luleå tekniska universitet har tagit fram…

Fler nyheter

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att…

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…