Händer på ett tangentbord
Foto: Pixabay

Tillgången till välfärdsteknik varierar mellan kommuner

Det blir allt vanligare med digitala verktyg inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Men tillgången till tekniken varierar stort mellan landets kommuner. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Sedan 2014 har Socialstyrelsen årligen följt den digitala utvecklingen i kommunerna. Årets resultat visar att tillgången till välfärdsteknik och ett digitalt arbetssätt ökat överlag, men att det varierar mellan kommuner och verksamheter. 

– Välfärdsteknik kan öka tryggheten och möjligheten till ett självständigt och aktivt liv för äldre och personer med funktionsnedsättning. Och det är positivt att allt fler som behöver och önskar får del av den. Vi kan dock konstatera att tillgången är ojämlik. Utbudet beror på var i landet man bor, säger Eva Wallin, enhetschef på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande. 

Skillnader mellan kommunerna

Bland annat uppger 62 procent av kommunerna att de erbjuder gps-larm till äldre som bor hemma, och i 41 procent finns det möjlighet att få en digital läkemedelsfördelare. I nästan fyra av fem kommuner kan äldre som bor hemma få digital tillsyn nattetid. 

– Rapporten visar också att många kommuner endast har ett fåtal personer som faktiskt utrustats med de olika de olika verktygen, trots att kommunen fattat beslut om att den ska införas, säger Socialstyrelsens utredare Julia Lindström.

Till exempel har knappt 3 400 äldre personer i ordinärt boende digital nattillsyn i hela landet. Endast tio kommuner har fler än 60 användare, medan 130 har färre än tio användare. 

Samtidigt rapporterar äldreboenden i 60 procent av kommunerna att de har internetuppkoppling i enskildas rum eller lägenheter, en ökning jämfört med tidigare år. 

Utvärdering viktigt

Socialstyrelsens rapport visar också att knappt en tredjedel har utvärderat digitaliseringens effekter inom socialtjänsten de senaste två åren. När det gäller den kommunala hälso- och sjukvården är siffran enbart 24 procent. 

– Utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik ger stora möjligheter och goda förutsättningar för ökad trygghet och säkerhet för den enskilde. En viktig uppgift för kommunerna nu är att få till en god och likvärdig tillgång till de nya tjänsterna, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell

Hon betonar också innebörden av att satsa på kompetensutveckling för personalen när nya digitala lösningar ska utvecklas. 

Läs rapporten

Relaterat

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Avsnitt 20: Hörselnedsättning – och året som varit

I årets sista avsnitt av Äldre i Centrum-podden samlar redaktionen ihop en krönika över 2022 som har innehållit en hel del gåfotboll och…

Min bror och jag

Hur är det att ha ett syskon med nedsatt hörsel? Med anledning av temat för senaste numret av tidningen är hörselnedsättning funderar Lotta…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…