Vanlig hormonsjukdom bland äldre kopplas till stroke

Patienter med en vanlig bisköldkörtelsjukdom har en ökad risk för att drabbas av höftfrakturer, hjärtinfarkt eller stroke. Det visar en stor registerstudie från Göteborgs universitet som också pekar på att operation minskar dessa risker.

Så kallad primär hyperparatyreoidism är en vanlig hormonsjukdom som framför allt drabbar äldre personer. Den är vanligast hos kvinnor och kan leda till skador på njurarna, skelettet och hjärtkärlsystemet.

I en ny studie från Göteborgs universitet visar det sig att personer med hormonsjukdomen har en ökad risk för tre andra sjukdomar: stroke, höftfrakturer och infarkt.

– Om sjukdomen är obehandlad innebär den en 51 procent ökad risk för höftfrakturer och 45 procent högre risk för hjärtinfarkt eller stroke. Risken för njursten är nästan fyra gånger så hög och risken att dö är 72 procent högre. Dessa komplikationer belyser vikten av att patienter med hormonsjukdomen identifieras, säger Kristian Axelsson, forskare vid Göteborgs universitet och studiens försteförfattare, i ett pressmeddelande.

Resultaten pekar också på att de förhöjda riskerna kan minska signifikant om hela eller delar av bisköldkörtlarna avlägsnas med hjälp av en operation.

– Att studien tyder på att operation ger en klart minskad risk för benskörhet, fallskador och död i hjärt- och kärlsjukdom är viktiga fynd som kan leda till att fler patienter opereras. Våra resultat talar för att patienters kardiovaskulära risk borde vägas in i beslut om kirurgi, utöver hög frakturrisk, säger Mattias Lorentzon, professor i geriatrik vid Göteborgs universitet och senior studieförfattare, i ett pressmeddelande.

Fakta
Om studien

Studien bygger på nationella registerdata från Socialstyrelsen. Totalt ingick 16 374 patienter som någon gång 2006–2017 diagnostiserats med primär hyperparatyreoidism. Dessa personer jämfördes med tio kontrollpersoner ur befolkningen som var födda samma år, hade samma kön och bodde i samma län.

Läs studien

Kristian F. Axelsson, Märit Wallander, Helena Johansson, Nicholas C. Harvey, Liesbeth Vandenput, Eugene McCloskey m fl (2022). Analysis of comorbidities, clinical outcomes, and parathyroidectomy in adults with primary hyperparathyroidism. Publicerad i Jama network open.

Relaterat

Många drabbas av afasi trots bättre strokevård

Afasi drabbar oftast personer som har fått någon typ av hjärnskada, oftast stroke. Nu visar en ny avhandling från Lunds universitet att tre av tio som får en stroke också utvecklar afasi, en siffra som varit stabil sedan 2005 –…

Entré till akutmottagning i Sverige

Samhällsåtgärder behövs för att minska akutbesök bland äldre

Vilka faktorer kan förklara att äldre personer uppsöker akutmottagningar? Det har Mahwish Naseer undersökt i sin avhandling, som pekar på att det finns både individuella och samhälleliga orsaker.

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på tidig diagnostik och förebyggande arbete riktad mot alzheimer.

Fler nyheter

Varm tvätt av hjärnan halverar antalet omoperationer hos äldre

Lättare slag mot skallen kan leda till vätskeansamlingar mellan skallben och hjärna, och drabbar främst äldre personer. Nu visar en studie att varmare spolvätska som används under operation mot blödningen kan minska risken för återfall.

Screening kan förebygga stroke

Med hjälp av screening skulle det gå att hitta förmaksflimmer hos äldre, vilket skulle öka chansen att förebygga stroke. Dessutom skulle det spara pengar för hälso- och sjukvården.

Detaljbild från avhandlingens omslag

Avhandling om boendemiljön för personer med parkinson

Nilla Andersson vid Lunds universitet har disputerat på en avhandling om boendefrågor för personer med Parkinsons sjukdom.