Vanlig hormonsjukdom bland äldre kopplas till stroke

Patienter med en vanlig bisköldkörtelsjukdom har en ökad risk för att drabbas av höftfrakturer, hjärtinfarkt eller stroke. Det visar en stor registerstudie från Göteborgs universitet som också pekar på att operation minskar dessa risker.

Så kallad primär hyperparatyreoidism är en vanlig hormonsjukdom som framför allt drabbar äldre personer. Den är vanligast hos kvinnor och kan leda till skador på njurarna, skelettet och hjärtkärlsystemet.

I en ny studie från Göteborgs universitet visar det sig att personer med hormonsjukdomen har en ökad risk för tre andra sjukdomar: stroke, höftfrakturer och infarkt.

– Om sjukdomen är obehandlad innebär den en 51 procent ökad risk för höftfrakturer och 45 procent högre risk för hjärtinfarkt eller stroke. Risken för njursten är nästan fyra gånger så hög och risken att dö är 72 procent högre. Dessa komplikationer belyser vikten av att patienter med hormonsjukdomen identifieras, säger Kristian Axelsson, forskare vid Göteborgs universitet och studiens försteförfattare, i ett pressmeddelande.

Resultaten pekar också på att de förhöjda riskerna kan minska signifikant om hela eller delar av bisköldkörtlarna avlägsnas med hjälp av en operation.

– Att studien tyder på att operation ger en klart minskad risk för benskörhet, fallskador och död i hjärt- och kärlsjukdom är viktiga fynd som kan leda till att fler patienter opereras. Våra resultat talar för att patienters kardiovaskulära risk borde vägas in i beslut om kirurgi, utöver hög frakturrisk, säger Mattias Lorentzon, professor i geriatrik vid Göteborgs universitet och senior studieförfattare, i ett pressmeddelande.

Fakta
Om studien

Studien bygger på nationella registerdata från Socialstyrelsen. Totalt ingick 16 374 patienter som någon gång 2006–2017 diagnostiserats med primär hyperparatyreoidism. Dessa personer jämfördes med tio kontrollpersoner ur befolkningen som var födda samma år, hade samma kön och bodde i samma län.

Läs studien

Kristian F. Axelsson, Märit Wallander, Helena Johansson, Nicholas C. Harvey, Liesbeth Vandenput, Eugene McCloskey m fl (2022). Analysis of comorbidities, clinical outcomes, and parathyroidectomy in adults with primary hyperparathyroidism. Publicerad i Jama network open.

Relaterat

Olämplig medicinanvändning vanligt bland personer med demens

Nästan varannan äldre med demenssjukdom får läkemedel som potentiellt kan vara olämpliga. Det visar en avhandling som också pekar på att olämplig läkemedelsanvändning förekommer oavsett hur länge man bor på särskilda boenden.

Kromosomer i ett mikroskåp

Kromosomer kan ligga bakom att män dör tidigare

Ungefär vart femte 60-årig man och nästan hälften av alla 70-åriga män drabbas av en vanlig genetisk förändring i sina vita blodkroppar. Detta kan vara svaret på varför män dör tidigare än kvinnor. Det visar en ny studie från bland…

Svartvitt fotografi från väntsal på vårdinstitution

Döden har flyttat hemifrån

Det blir allt vanligare att leva längre, men döden hanteras av vården och vi distanserar oss från den. Döden har blivit ”övermedikaliserad” menar forskare i en ny rapport. Hur kan vår sista tid bli en värdefull del av livet?

Fler nyheter

Äldre synskadad man med blindkäpp korsar övergångsställe

Synskadade äldre drabbas oftare av fallolyckor

Äldre personer med synskador råkar ut för fler fallolyckor där de behöver uppsöka vård än andra äldre utan synnedsättning. Omkring tre gånger fler är drabbade visar en undersökning från Synskadades riksförbund. Fallolyckorna innebär ett stort lidande för den skadade, men…

Person som lägger händerna över magen.

Maghälsan spelar stor roll för hur vi mår

I sin nya avhandling har Frida Fart från Örebro universitet undersökt äldre personers maghälsa och välmående.

Psykisk ohälsa vanligare bland äldre i sexuella minoriteter

Att hbtqi-personer oftare upplever psykisk ohälsa än andra har vetenskapen tidigare påvisat. Nu visar en ny studie att det är vanligare att personer inom en sexuell minoritet som är över 70 år och socialt isolerade känner sig diskriminerade och mobbade.…