Vanlig hormonsjukdom bland äldre kopplas till stroke

Patienter med en vanlig bisköldkörtelsjukdom har en ökad risk för att drabbas av höftfrakturer, hjärtinfarkt eller stroke. Det visar en stor registerstudie från Göteborgs universitet som också pekar på att operation minskar dessa risker.

Så kallad primär hyperparatyreoidism är en vanlig hormonsjukdom som framför allt drabbar äldre personer. Den är vanligast hos kvinnor och kan leda till skador på njurarna, skelettet och hjärtkärlsystemet.

I en ny studie från Göteborgs universitet visar det sig att personer med hormonsjukdomen har en ökad risk för tre andra sjukdomar: stroke, höftfrakturer och infarkt.

– Om sjukdomen är obehandlad innebär den en 51 procent ökad risk för höftfrakturer och 45 procent högre risk för hjärtinfarkt eller stroke. Risken för njursten är nästan fyra gånger så hög och risken att dö är 72 procent högre. Dessa komplikationer belyser vikten av att patienter med hormonsjukdomen identifieras, säger Kristian Axelsson, forskare vid Göteborgs universitet och studiens försteförfattare, i ett pressmeddelande.

Resultaten pekar också på att de förhöjda riskerna kan minska signifikant om hela eller delar av bisköldkörtlarna avlägsnas med hjälp av en operation.

– Att studien tyder på att operation ger en klart minskad risk för benskörhet, fallskador och död i hjärt- och kärlsjukdom är viktiga fynd som kan leda till att fler patienter opereras. Våra resultat talar för att patienters kardiovaskulära risk borde vägas in i beslut om kirurgi, utöver hög frakturrisk, säger Mattias Lorentzon, professor i geriatrik vid Göteborgs universitet och senior studieförfattare, i ett pressmeddelande.

Fakta
Om studien

Studien bygger på nationella registerdata från Socialstyrelsen. Totalt ingick 16 374 patienter som någon gång 2006–2017 diagnostiserats med primär hyperparatyreoidism. Dessa personer jämfördes med tio kontrollpersoner ur befolkningen som var födda samma år, hade samma kön och bodde i samma län.

Läs studien

Kristian F. Axelsson, Märit Wallander, Helena Johansson, Nicholas C. Harvey, Liesbeth Vandenput, Eugene McCloskey m fl (2022). Analysis of comorbidities, clinical outcomes, and parathyroidectomy in adults with primary hyperparathyroidism. Publicerad i Jama network open.

Relaterat

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna individanpassa strokevården.

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område och tjänar bra. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet som presenteras vid den europeiska strokekonferensen…

Bättre kontinuitet kan ge färre läkemedelsrelaterade sjukhusinläggningar

Läkemedel är viktiga för många äldre, men behandlingen behöver individanpassas för att vara effektiv och undvika farliga biverkningar. En viktig del i arbetet är bättre kontinuitet och att olika yrkesgrupper har samma information om äldre patienter och deras läkemedel. Det…

Fler nyheter

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression och suicida tankar, för framför allt kvinnliga omsorgsgivare. Det visar en rapport som forskare från Högskolan Dalarna…

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny rapport i samarbete mellan Umeå universitet och idrottsförbunden.

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.