Vanlig hormonsjukdom bland äldre kopplas till stroke

Patienter med en vanlig bisköldkörtelsjukdom har en ökad risk för att drabbas av höftfrakturer, hjärtinfarkt eller stroke. Det visar en stor registerstudie från Göteborgs universitet som också pekar på att operation minskar dessa risker.

Så kallad primär hyperparatyreoidism är en vanlig hormonsjukdom som framför allt drabbar äldre personer. Den är vanligast hos kvinnor och kan leda till skador på njurarna, skelettet och hjärtkärlsystemet.

I en ny studie från Göteborgs universitet visar det sig att personer med hormonsjukdomen har en ökad risk för tre andra sjukdomar: stroke, höftfrakturer och infarkt.

– Om sjukdomen är obehandlad innebär den en 51 procent ökad risk för höftfrakturer och 45 procent högre risk för hjärtinfarkt eller stroke. Risken för njursten är nästan fyra gånger så hög och risken att dö är 72 procent högre. Dessa komplikationer belyser vikten av att patienter med hormonsjukdomen identifieras, säger Kristian Axelsson, forskare vid Göteborgs universitet och studiens försteförfattare, i ett pressmeddelande.

Resultaten pekar också på att de förhöjda riskerna kan minska signifikant om hela eller delar av bisköldkörtlarna avlägsnas med hjälp av en operation.

– Att studien tyder på att operation ger en klart minskad risk för benskörhet, fallskador och död i hjärt- och kärlsjukdom är viktiga fynd som kan leda till att fler patienter opereras. Våra resultat talar för att patienters kardiovaskulära risk borde vägas in i beslut om kirurgi, utöver hög frakturrisk, säger Mattias Lorentzon, professor i geriatrik vid Göteborgs universitet och senior studieförfattare, i ett pressmeddelande.

Fakta
Om studien

Studien bygger på nationella registerdata från Socialstyrelsen. Totalt ingick 16 374 patienter som någon gång 2006–2017 diagnostiserats med primär hyperparatyreoidism. Dessa personer jämfördes med tio kontrollpersoner ur befolkningen som var födda samma år, hade samma kön och bodde i samma län.

Läs studien

Kristian F. Axelsson, Märit Wallander, Helena Johansson, Nicholas C. Harvey, Liesbeth Vandenput, Eugene McCloskey m fl (2022). Analysis of comorbidities, clinical outcomes, and parathyroidectomy in adults with primary hyperparathyroidism. Publicerad i Jama network open.

Relaterat

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar. Det visar en studie från Göteborgs universitet som bygger på data från 1 500 patienter.

Från sjuksköterska till professor

Joakim Öhlén är verksam inom vården i olika roller sedan länge. Under dessa 30 år har han personligen sett hur den palliativa vården har förbättrats och kunskapen om den har ökat. Men det finns tecken på att vi fortfarande har…

Sjuksköterska som håller i en äldre kvinnas hand

Sjuksköterskors ledarskap viktigt för äldres värdighet

Sjuksköterskor i hemsjukvården spelar en viktig ledarskapsroll för att vården ska anpassas till patientens behov och önskemål. Det visar en ny avhandling från Högskolan i Borås som också pekar på att ledarskapet är viktigt för att stärka de äldres värdighet.

Fler nyheter

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på i en ny studie med hjälp av den så kallade FMT-metoden.

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar resultat i Magnus Lindh-Rengifos avhandling som lagts fram vid Lunds universitet.

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning om äldres hälsa och välbefinnande.