Vanlig hormonsjukdom bland äldre kopplas till stroke

Patienter med en vanlig bisköldkörtelsjukdom har en ökad risk för att drabbas av höftfrakturer, hjärtinfarkt eller stroke. Det visar en stor registerstudie från Göteborgs universitet som också pekar på att operation minskar dessa risker.

Så kallad primär hyperparatyreoidism är en vanlig hormonsjukdom som framför allt drabbar äldre personer. Den är vanligast hos kvinnor och kan leda till skador på njurarna, skelettet och hjärtkärlsystemet.

I en ny studie från Göteborgs universitet visar det sig att personer med hormonsjukdomen har en ökad risk för tre andra sjukdomar: stroke, höftfrakturer och infarkt.

– Om sjukdomen är obehandlad innebär den en 51 procent ökad risk för höftfrakturer och 45 procent högre risk för hjärtinfarkt eller stroke. Risken för njursten är nästan fyra gånger så hög och risken att dö är 72 procent högre. Dessa komplikationer belyser vikten av att patienter med hormonsjukdomen identifieras, säger Kristian Axelsson, forskare vid Göteborgs universitet och studiens försteförfattare, i ett pressmeddelande.

Resultaten pekar också på att de förhöjda riskerna kan minska signifikant om hela eller delar av bisköldkörtlarna avlägsnas med hjälp av en operation.

– Att studien tyder på att operation ger en klart minskad risk för benskörhet, fallskador och död i hjärt- och kärlsjukdom är viktiga fynd som kan leda till att fler patienter opereras. Våra resultat talar för att patienters kardiovaskulära risk borde vägas in i beslut om kirurgi, utöver hög frakturrisk, säger Mattias Lorentzon, professor i geriatrik vid Göteborgs universitet och senior studieförfattare, i ett pressmeddelande.

Fakta
Om studien

Studien bygger på nationella registerdata från Socialstyrelsen. Totalt ingick 16 374 patienter som någon gång 2006–2017 diagnostiserats med primär hyperparatyreoidism. Dessa personer jämfördes med tio kontrollpersoner ur befolkningen som var födda samma år, hade samma kön och bodde i samma län.

Läs studien

Kristian F. Axelsson, Märit Wallander, Helena Johansson, Nicholas C. Harvey, Liesbeth Vandenput, Eugene McCloskey m fl (2022). Analysis of comorbidities, clinical outcomes, and parathyroidectomy in adults with primary hyperparathyroidism. Publicerad i Jama network open.

Relaterat

Foto på publik i Aula Medica

Äntligen en egen dag för SNAC-K

Befolkningsstudien SNAC-K bjöd in sina deltagare till en halvdag för att möta medarbetare och höra forskare berätta om nya rön från datamaterialet som de själva bidragit till. Fler än 300 besökare kom och gjorde det till en lyckad dag.

Porträtt på Lars Lannfelt

Lars Lannfelt får pris för alzheimerforskning

Lars Lannfelt, professor emeritus i geratrik vid Uppsala universitet, är en av Sveriges ledande alzheimerforskare. Nu får han en utmärkelse från Stiftelsen Forska!Sverige för sina banbrytande insatser i att behandla Alzheimers sjukdom.

Socioekonomi påverkar vilken artrosbehandling man får

Behandling vid höft- och knäartros påverkas i stor omfattning av patientens socioekonomiska situation. Det visar en avhandling från Linköpings universitet. Resultaten pekar också på att sjukvården behöver mer kunskap om vilket stöd och bemötande patienter behöver för att lindra sjukdomen.

Fler nyheter

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet DyNAMiC.

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade med ångest och depression, men mörkertalet bland männen kan vara stort.

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende kan se ut och upplevas, och de hittade en mångfald av berättelser.