Porträtt

Tandvård mot benskörhet

Genom ett närmare samarbete med sjukvården kan tandvården spela en viktig roll för att upptäcka benskörhet och förebygga benbrott. Men under sitt avhandlingsarbete…

Hur gick det sen, Ellen Lindell?

... som förra året disputerade med en avhandling om yrsel hos äldre personer och en enklare metod för att ställa diagnosen kristallsjuka.

Hett case för lundaforskare

Smal, men bred. Det kan man kalla inriktningen för CASE vid Lunds universitet. All forskning berör nämligen samspelet mellan den åldrande befolkningen och…

”Mitt perspektiv har alltid varit att skydda de äldre”

Mats Thorslund är professor emeritus i socialgerontologi, ledamot i Coronakommissionen och har blivit kallad domedagsprofet för sin kritik av äldreomsorgens villkor.

Fördjupande om samers önskemål vid livets slut

Det saknas kunskap om vilka behov, önskningar och prioriteringar som finns hos samer vid livets slut. Dessutom saknas vård som specifikt utformats för…

Hur gick det sen Björn Högberg...

...som 2019 disputerade vid Umeå universitet med en avhandling om hur välfärds­politik påverkar jäm­likhet i hälsa och välmående?

Örebros forskar­skolor binder samman äldreforskningen

Det är inte helt lätt att få grepp om äldreforskningen vid Örebro universitet. Men jobbet blir lättare med Äldre i Centrums översikt, som vi…

”Jag vill jämföra frågan om en god äldreomsorg med klimatkrisen”

Vårdbiträdet som blev doktor i socialt arbete och ledamot i regeringens äldreforskarråd tycker att vi måste acceptera en omfördelning av resurser.

Stor måltid slår många små

Ett rejält, proteinrikt mål mat om dagen var viktigare än många mellanmål. Det visar Stina Engelhearts avhandling.

Hur gick det sen Isabelle Hansson...

...som hösten 2019 disputerade med en avhandling om hur övergången till pensionärs­livet påverkar ens livstillfredsställelse.