Porträtt

Hur gick det sen, Palle Storm...

...som 2018 disputerade på en avhandling om kön, hudfärg och språkbarriärer i äldreomsorgen.