Porträtt

Hur gick det sen Giana Carli Lorenzini...

… som 2018 disputerade med en avhandling om utformning av läkemedelsförpackningar.

Arktisk revansch?

Om tre år får vi svaret på om Lars Lannfelts immunterapi riktad mot Alzheimers sjukdom infriar de högt ställda förväntningarna.

Tydligt samband tandhälsa–demens

Efter att ha följt gruppen sköra äldre och ibland sett dramatiska förändringar i tandhälsa hos personer med kognitiv svikt väcktes Helena Nilssons intresse för att forska i ämnet.

Hur gick det sen, Maria Hedman…

…som 2018 disputerade med en avhandling om självständighet och del­aktighet i hemtjänsten.

Orädd omsorgsforskare

Äldreområdet framstod från början inte som särskilt lockande för Marta Szebehely. Men med sitt fokus på personalens arbetsvillkor är hon i dag forskaren…

Empowerment för bättre arbetsmiljö

Med tillgång till stöd, information, resurser och möjligheter påverkas inte bara situationen för första linjens chefer i äldreomsorgen. Det smittar också av sig på medarbetarna och medför att de skattar chefens ledaregenskaper högre.

Hur gick det sen, Palle Storm...

...som 2018 disputerade på en avhandling om kön, hudfärg och språkbarriärer i äldreomsorgen.