Reportage

Mellanmålens land

Nästan var tredje äldre person riskerar att drabbas av undernäring. Nollvisionen mot undernäring vill jämna ut oddsen med hjälp av bland annat heldygnsmatkassar…

Sociala vinster i sällsamt boende

Forskare som har följt Helsingborgs kommuns nya sällskapsboendekoncept, som delas av unga och äldre, säger att det skapar trygghet och gemenskap över generationsgränserna.

Omsorg om orden

Språksamprojektet startade med insikten att språk bäst lärs in i ett socialt sammanhang. Med hjälp av språkombud blir personal inom äldreomsorgen inte bara bättre på svenska, utan också på vardaglig kommunikation.

Livets slutspel

Forskningsprogrammet DöBra har i sex år arbetat för att öppna samtal kring döende, död och sorg. I ett av projekten har man studerat en kortlek…

På gång med robotben

Vid Högskolan i Gävle pågår utvecklingen av ett så kallat exoskelett, som ska hjälpa äldre personer att gå, arbeta och behålla sin rörlighet.…

Konsten att rehabilitera

På geriatriken vid Nacka sjukhus får patienterna en speciell möjlighet till rehabilitering. De två avdelningarna pryds av en unik, korridorslång konstvandring som tar…

Pandemin sätter fart på forskningen

De senaste månaderna har präglats av covid-19 och dess effekt på samhället. Forskningsprojekt som fokuserar på äldre har snabbt startat i förhoppning om att hitta bättre behandlingar och få insyn i vårdpersonalens arbete – och i hur vardagen påverkas.

Kampsport mot fallen

Varje år skadas cirka 270 000 personer i fallolyckor. De flesta av dem är äldre. Nu pågår ett annorlunda forskningsprojekt som genom judoträning…

En kognitiv livsstil

Fysisk träning, minnesövningar och en balanserad diet är tre av fem livsstilsförändringar som kombinerade kan förebygga minnesproblem. Nu undersöker en europeisk studie hur…

Titt på virtuell verklighet

Välfärdsteknologi är ett växande forskningsområde. På Måsta ängs äldreboende i Eskilstuna genomförs i höst en studie med fokus på hur man kan förbättra välbefinnandet för äldre med demens med hjälp av VR-teknik.