Konferens NKG 2024 (#2/24)

Foto: Mostphotos

Åldras i en värld i förändring - nordisk konferens NKG 2024

Krig, pandemier och klimatförändringar påverkar människors levnadsförhållanden i snabb takt. Äldre sköra och svaga personer som är särskilt mottagliga drabbas hårt. Forskare från ett flertal vetenskapliga discipliner och 44 länder möts på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world i Stockholm i juni 2024 för att utröna vad forskning kan bidra med för att förändra länders och samhällens åldersdiskriminering av äldre personer.

Nordisk konferens: Att åldras i en värld i förändring

Katastrofer drabbar äldre sköra personer extra hårt. Forskare från 44 länder möts på konferensen Nordic congress of gerontology, med årets tema Aging in…

De hoppas på gränsöverskridande möten och dialog

Arrangörerna för konferensen NKG 2024 vill skapa möten och möjliggöra för dialog mellan de olika forskningsdisciplinerna. Därför har de skapat ett luftigt program…

Ålderism – en fara för folkhälsan

Som huvudtalare för NKG 2024, berättar Vânia de la Fuente-Núñez om varför kampen mot ålderism inte enbart handlar om att förbättra levnadsvillkoren för…

Klimatförändring med hälsorisker

Förra året noterades den högsta globala temperaturen på 100 000 år. Värmen leder till hälsorisker, inte minst för personer över 65. Detta ägnar…

Välfärdsteknik för äldres hälsa

I framtiden kommer hemmen vara bättre anpassade att åldras i tack vare utvecklingen inom hälso- och välfärdsteknik. Nordiska forskarnätverket redogör under NKG 2024…

Byta livsstil bäst recept mot demens

Dåliga levnadsvanor kan ge upphov till demenssjukdomar, men för den som klarar att byta livsstil minskar risken att drabbas. Att bryta vanor är…