Åldersvänlig stad (#1/19)

Foto: Victoria Borodinova

En stad för alla – oavsett ålder

Vi lever allt längre och andelen äldre personer i befolkningen ökar. Många städer arbetar för att bli en så kallad åldersvänlig stad, en bättre plats att åldras på. Men vad är en åldersvänlig stad och hur uppnås det?

Det har sagts förr, men tål att upprepas: Vi lever allt längre och andelen äldre personer i befolkningen ökar – i Sverige, Norden och världen. Allt fler lever också i städer. Självklart för utvecklingen med sig utmaningar och lika självklart för den med sig kostnader.

Den så kallade demografiska utmaningen gäller hela samhället: Boende, transporter, stadsplanering, omsorg, hälso- och sjukvård. Politik, gemensamma organisationer, företag och individer måste involvera sig. Det gäller att nå ett gemensamt sammanhang, där alla är inkluderade och kan leva aktivt.

Många städer runt om i världen arbetar strukturerat för att bli en bättre plats att åldras på. Inte minst sker det genom Värdshälsoorganisationen who:s nätverk Age-friendly cities and communities. I Sverige är fyra kommuner med i nätverket. Kanske kan följande temasidor inspirera fler att följa, med eller utan deltagande i who nätverket.

En åldersvänlig stad är helt enkelt bra för alla. Både för enskilda individer – i alla åldrar – och för hela samhällen.

Artiklar i temat

Mer äldremakt i samhällsplaneringen

Genom Age-friendly cities-samarbetet arbetar fyra svenska kommuner med att bli mer äldrevänliga. Uppsala har kommit längst i den processen.

Åldersvänlig strävan i svensk kvartett

I WHO:s nätverk Age-friendly cities and communitites ingår drygt 820 kommuner i världen. Fyra finns i Sverige: Göteborg, Hallstahammar, Stockholm och Uppsala.

Så skapas åldersvänliga samhällen

Samhällen som vill bli åldersvänliga behöver göra fyra saker: lyssna och förstå äldres behov, planera, agera och utvärdera. Det säger Alana Officer, som är rådgivare på Världshälsoorganisationen i Genève.

Housing design for an age-friendly society

When building homes for older people there are key elements urban planners and architects have to take into consideration. Among those are green parks and homes with high levels of accessibility. But how is it achieved? And what are the…

När fysiken förändras behövs en förändrad fysisk miljö

Med åldern försämras vissa kroppsfunktioner, vilket resulterar i att vi får svårare att delta i samhället. Då behövs en miljö som uppmuntrar och stimulerar till fysisk aktivitet samt kännetecknas av tillgänglighet.

Risk för ofrivilligt utanförskap

För dem som inte själva behärskar den nya digitala tekniken blir familj och vänner eller en tidigare arbetsplats viktiga vägar till delaktighet och möjlighet att leva ett rikt liv.

A manifesto for the age-friendly movement

In order to reach an age-friendly environment where older people are actively involved and valued, there are 10 factors that need to be highlighted, according to researchers from Manchester university. Here are the 10 factors towards an age-friendly movement.

Ps. Vägar till ett demensvänligt samhälle

Mer än hälften av alla personer med demenssjukdom bor hemma i ordinärt boende. Men att skapa ett demensvänligt samhälle handlar om mer än bostäder, det handlar också om hur man sprider kunskap om demens till alla samhällets yrkesgrupper.