Äldrerätt (#2/22)

Man håller i lagbok
Foto: Yanan Li

Äldrerätt

I detta tema bjuder vi på en introduktion till det unga svenska äldrerättsfältet, tillsammans med några smakprov på aktuell forskning om allt från mänskliga rättigheter och biståndsbeslut till vård över EU-gränserna.
Man håller i lagbok

Äldrerätt – ett nytt rättsområde i Sverige

I USA har äldrerätten – som juridisk disciplin med fokus på den åldrande människans förutsättningar och behov – funnits i drygt femtio år.…

Kommunala riktlinjer för äldreomsorgen – befogade eller obefogade skillnader?

I Sverige kan kommunerna själva avgöra ambitionsnivån för äldreomsorgen. Det har resulterat i 274 olika riktlinjer, där kommunerna gör olika tolkningar av äldres rätt till äldreomsorg. Något som leder till problem både för biståndstagare och biståndshandläggare.

Överklagan av biståndsbeslut till förvaltningsdomstolen

Den som nekas äldreomsorg kan överklaga kommunens avslagsbeslut till förvaltningsrätten. Men hur ofta beviljas överklaganden och hur bedömer domstolarna äldres behov av hemtjänst eller vård-och omsorgsboende? Fungerar domstolarna som garant för en behovs- och individanpassad äldreomsorg?

Vård över gränserna för äldre som rör sig inom EU

Det europeiska unionsmedborgarskapet ger även pen­sionärer fri rörlighet inom EU, om än under vissa förutsättningar. Regelverket kring vården är till exempel snårigt, och frågan är om det gynnar den fria rörligheten och ett aktivt liv för äldre personer.

Mänskliga rättigheter, ålderism och diskriminering

Mänskliga rättigheter för äldre brukar anses kunna tillgodoses genom ökat skydd mot ålderism och utsatthet samt ökad auto­nomi. Detta tenderar att resultera i diskrimineringsskydd och lagar som ska garantera vissa sociala förmåner. Leder sådana regler till ett stärkande av äldres…