Foto: Mostphotos

60 miljoner till nya forskarskolor med fokus på nära vård

Nyligen beviljade Vetenskapsrådet medel till två nya forskarskolor med fokus på nära vård. Forskarskolorna är samarbeten mellan åtta lärosäten och kommer bland annat att utbilda ett stort antal doktorander inom området nära vård.

Nära vård är ett nytt sätt att arbeta inom hälsa, vård och omsorg där utgångspunkten är patientens behov och förutsättningar. Den innefattar till exempel den vård som invånare och patienter ofta behöver i nära anslutning till där de bor.

Nu har Vetenskapsrådet beviljat 58,4 miljoner kronor till två nya forskarskolor som ska ha inriktning på nära vård. Sammanlagt åtta lärosäten samarbetar kring dem.

Högskolan i Borås, Högskolan väst, Högskolan i Skövde och Göteborgs universitet står bakom forskarskolan Shift care, som kommer att ha sin hemvist vid Göteborgs universitet. Tanken är att fokusera på utveckling och implementering av nya interventioner som främjar hälsan för dem som i första hand möter primär- och kommunal vård.

Det görs bland annat genom att utbilda doktorander, något som i sin tur kommer att säkerställa kompetensen i lärarutbildningar.

– I dag ges merparten av all vård och omsorg inom primär och kommunal vård, men erhåller mindre än tio procent av alla forskningsbidrag. Att Vetenskapsrådet beviljar medel till en forskarskola med fokus på vård och omsorg som ges till sårbara patientgrupper, till exempel äldre multisjuka personer, inom just primär och kommunal vård är ett steg i rätt riktning, säger Anna Dahl Aslan, professor i hälsovetenskap vid Högskolan i Skövde, i ett pressmeddelande.

Den andra forskarskolan, som heter Forskarskolan i Nära vård, är ett samarbete mellan Hälsohögskolan på Jönköping university, Örebro universitet, Linköpings universitet och Högskolan Dalarna. Även här är målet att till exempel finansiera doktorander.

– Det här är ett viktigt initiativ från Vetenskapsrådet som hjälper till att nationellt främja kompetensförsörjningen kring disputerad personal i hälso- och sjukvårdsutbildningar. Det är så klart fantastiskt roligt att Hälsohögskolan finns med i en ansökan som blev beviljad medel och som dessutom är ett aktuellt och angeläget område, säger Jan Mårtensson, föreståndare för forskarskolan i Hälsa och välfärd på Hälsohögskolan, Jönköping university, i ett pressmeddelande.

Relaterat

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…

Fler nyheter

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig…

Tio forskare står i en trappa.

UserAge avslutar med konferens om brukarmedverkan

I sex år har forskningsprogrammet UserAge undersökt möjligheter och utmaningar med brukarmedverkan. Nu är det dags för avslutningskonferens.

Förändringar i hjärnan vanligt bland äldre med gångbesvär

Mer än var tredje äldre person har problem att gå. En del har stora hålrum i hjärnan, så kallade hjärnventriklar, som är ett…