Foto: Mostphotos

60 miljoner till nya forskarskolor med fokus på nära vård

Nyligen beviljade Vetenskapsrådet medel till två nya forskarskolor med fokus på nära vård. Forskarskolorna är samarbeten mellan åtta lärosäten och kommer bland annat att utbilda ett stort antal doktorander inom området nära vård.

Nära vård är ett nytt sätt att arbeta inom hälsa, vård och omsorg där utgångspunkten är patientens behov och förutsättningar. Den innefattar till exempel den vård som invånare och patienter ofta behöver i nära anslutning till där de bor.

Nu har Vetenskapsrådet beviljat 58,4 miljoner kronor till två nya forskarskolor som ska ha inriktning på nära vård. Sammanlagt åtta lärosäten samarbetar kring dem.

Högskolan i Borås, Högskolan väst, Högskolan i Skövde och Göteborgs universitet står bakom forskarskolan Shift care, som kommer att ha sin hemvist vid Göteborgs universitet. Tanken är att fokusera på utveckling och implementering av nya interventioner som främjar hälsan för dem som i första hand möter primär- och kommunal vård.

Det görs bland annat genom att utbilda doktorander, något som i sin tur kommer att säkerställa kompetensen i lärarutbildningar.

– I dag ges merparten av all vård och omsorg inom primär och kommunal vård, men erhåller mindre än tio procent av alla forskningsbidrag. Att Vetenskapsrådet beviljar medel till en forskarskola med fokus på vård och omsorg som ges till sårbara patientgrupper, till exempel äldre multisjuka personer, inom just primär och kommunal vård är ett steg i rätt riktning, säger Anna Dahl Aslan, professor i hälsovetenskap vid Högskolan i Skövde, i ett pressmeddelande.

Den andra forskarskolan, som heter Forskarskolan i Nära vård, är ett samarbete mellan Hälsohögskolan på Jönköping university, Örebro universitet, Linköpings universitet och Högskolan Dalarna. Även här är målet att till exempel finansiera doktorander.

– Det här är ett viktigt initiativ från Vetenskapsrådet som hjälper till att nationellt främja kompetensförsörjningen kring disputerad personal i hälso- och sjukvårdsutbildningar. Det är så klart fantastiskt roligt att Hälsohögskolan finns med i en ansökan som blev beviljad medel och som dessutom är ett aktuellt och angeläget område, säger Jan Mårtensson, föreståndare för forskarskolan i Hälsa och välfärd på Hälsohögskolan, Jönköping university, i ett pressmeddelande.

Relaterat

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

Glöm inte att äldre hbtq-personer finns

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande.…

Fler nyheter

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…

Samverkan är ett måste för att anhöriga ska orka

–För att vi som anhöriga skulle orka var det helt avgörande att de flesta instanserna kring vår son samverkade, när han insjuknade i…

Äldre i Centrum #4/23: kultur

I årets sista nummer berättar vi om hur kultur påverkar hälsan hos äldre och vård- och omsorgspersonal. Läs bland annat om musik som…