Foto: Mostphotos

60 miljoner till nya forskarskolor med fokus på nära vård

Nyligen beviljade Vetenskapsrådet medel till två nya forskarskolor med fokus på nära vård. Forskarskolorna är samarbeten mellan åtta lärosäten och kommer bland annat att utbilda ett stort antal doktorander inom området nära vård.

Nära vård är ett nytt sätt att arbeta inom hälsa, vård och omsorg där utgångspunkten är patientens behov och förutsättningar. Den innefattar till exempel den vård som invånare och patienter ofta behöver i nära anslutning till där de bor.

Nu har Vetenskapsrådet beviljat 58,4 miljoner kronor till två nya forskarskolor som ska ha inriktning på nära vård. Sammanlagt åtta lärosäten samarbetar kring dem.

Högskolan i Borås, Högskolan väst, Högskolan i Skövde och Göteborgs universitet står bakom forskarskolan Shift care, som kommer att ha sin hemvist vid Göteborgs universitet. Tanken är att fokusera på utveckling och implementering av nya interventioner som främjar hälsan för dem som i första hand möter primär- och kommunal vård.

Det görs bland annat genom att utbilda doktorander, något som i sin tur kommer att säkerställa kompetensen i lärarutbildningar.

– I dag ges merparten av all vård och omsorg inom primär och kommunal vård, men erhåller mindre än tio procent av alla forskningsbidrag. Att Vetenskapsrådet beviljar medel till en forskarskola med fokus på vård och omsorg som ges till sårbara patientgrupper, till exempel äldre multisjuka personer, inom just primär och kommunal vård är ett steg i rätt riktning, säger Anna Dahl Aslan, professor i hälsovetenskap vid Högskolan i Skövde, i ett pressmeddelande.

Den andra forskarskolan, som heter Forskarskolan i Nära vård, är ett samarbete mellan Hälsohögskolan på Jönköping university, Örebro universitet, Linköpings universitet och Högskolan Dalarna. Även här är målet att till exempel finansiera doktorander.

– Det här är ett viktigt initiativ från Vetenskapsrådet som hjälper till att nationellt främja kompetensförsörjningen kring disputerad personal i hälso- och sjukvårdsutbildningar. Det är så klart fantastiskt roligt att Hälsohögskolan finns med i en ansökan som blev beviljad medel och som dessutom är ett aktuellt och angeläget område, säger Jan Mårtensson, föreståndare för forskarskolan i Hälsa och välfärd på Hälsohögskolan, Jönköping university, i ett pressmeddelande.

Relaterat

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

Fler nyheter

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie…

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det…