Foto: Mostphotos

60 miljoner till nya forskarskolor med fokus på nära vård

Nyligen beviljade Vetenskapsrådet medel till två nya forskarskolor med fokus på nära vård. Forskarskolorna är samarbeten mellan åtta lärosäten och kommer bland annat att utbilda ett stort antal doktorander inom området nära vård.

Nära vård är ett nytt sätt att arbeta inom hälsa, vård och omsorg där utgångspunkten är patientens behov och förutsättningar. Den innefattar till exempel den vård som invånare och patienter ofta behöver i nära anslutning till där de bor.

Nu har Vetenskapsrådet beviljat 58,4 miljoner kronor till två nya forskarskolor som ska ha inriktning på nära vård. Sammanlagt åtta lärosäten samarbetar kring dem.

Högskolan i Borås, Högskolan väst, Högskolan i Skövde och Göteborgs universitet står bakom forskarskolan Shift care, som kommer att ha sin hemvist vid Göteborgs universitet. Tanken är att fokusera på utveckling och implementering av nya interventioner som främjar hälsan för dem som i första hand möter primär- och kommunal vård.

Det görs bland annat genom att utbilda doktorander, något som i sin tur kommer att säkerställa kompetensen i lärarutbildningar.

– I dag ges merparten av all vård och omsorg inom primär och kommunal vård, men erhåller mindre än tio procent av alla forskningsbidrag. Att Vetenskapsrådet beviljar medel till en forskarskola med fokus på vård och omsorg som ges till sårbara patientgrupper, till exempel äldre multisjuka personer, inom just primär och kommunal vård är ett steg i rätt riktning, säger Anna Dahl Aslan, professor i hälsovetenskap vid Högskolan i Skövde, i ett pressmeddelande.

Den andra forskarskolan, som heter Forskarskolan i Nära vård, är ett samarbete mellan Hälsohögskolan på Jönköping university, Örebro universitet, Linköpings universitet och Högskolan Dalarna. Även här är målet att till exempel finansiera doktorander.

– Det här är ett viktigt initiativ från Vetenskapsrådet som hjälper till att nationellt främja kompetensförsörjningen kring disputerad personal i hälso- och sjukvårdsutbildningar. Det är så klart fantastiskt roligt att Hälsohögskolan finns med i en ansökan som blev beviljad medel och som dessutom är ett aktuellt och angeläget område, säger Jan Mårtensson, föreståndare för forskarskolan i Hälsa och välfärd på Hälsohögskolan, Jönköping university, i ett pressmeddelande.

Relaterat

Tandhygienisterna är bäst på att upptäcka muntorrhet

En ny studie har undersökt hur muntorrhet, som är vanligt förekommande hos många seniorer, uppmärksammas inom den allmänna tandvården. Det visade sig att…

Två kvinnor sitter nära varandra i en soffa. De tittar på varandra och ler.

Bristande medvetenhet kring sexualitet på äldreboende

Kanske borde vi prata mer om sexuella behov och rättigheter inom äldreomsorgen. En ny vetenskaplig artikel har sammanställt forskningen om personal och hyresgästers…

Lungcancer ökar bland äldre kvinnor

Trots att antalet som röker har minskat kraftigt i Sverige, minskar inte antalet fall av lungcancer i befolkningen lika mycket som väntat. Bland…

Fler nyheter

Stora skillnader i kompensation för nyblivna pensionärer

65-åringar som valde att gå i pension 2022 fick i genomsnitt 79 procent av slutlönen i pension. Men skillnaden mellan olika inkomstgrupper är…

Högutbildade får mer prostatacancervård

Prostatacancervården i Sverige är ojämlik på flera sätt. Män med högre utbildning och högre inkomst får mer vård och behandling för prostatacancervård. Dessutom…

Ny studie om att få och hantera en parkinsondiagnos

För många är det en omtumlande upplevelse att få diagnosen Parkinsons sjukdom. Nu har forskare från Högskolan Kristianstad undersökt hur patienterna och deras…