Foto: Unsplash

Äldre fotgängare överrepresenterade i fallolyckor

Äldre personer är överrepresenterade bland personer som råkar ut för en fallolycka och får allvarliga skador. Det visar en studie från Karlstads universitet.

Fotgängare tillhör den näst största gruppen av trafikrelaterade dödsfall i Sverige. De fotgängare som skadas i fallolyckor är också den största gruppen bland alla skadade trafikanter. Kvinnor i medelåldern och äldre personer är överrepresenterade bland de som skadas av fallolyckor. Tidigare studier har visat att risken för att falla ökar med åldern, speciellt för kvinnor.

Fotgängare har 19 gånger större risk att få långsiktiga konsekvenser vid en fallolycka än vid en påkörningsolycka och ungefär var fjärde får skador som består länge. Halka samt ojämna trottoarer och vägar är orsaken till tre av fyra skadade fotgängare. Det visar en ny studie av Khabat Amin vid Karlstads universitet och Transportstyrelsen.

– Utifrån mitt arbete på Transportstyrelsen har jag sett att gruppen fallolyckor i trafikmiljö är en grupp som nästan är bortglömd och inte prioriteras på samma sätt som man gör för andra trafikantkategorier. Det gäller speciellt förebyggande trafiksäkerhetsåtgärder, säger Khabat Amin i ett pressmeddelande.

Att gå är en fysisk aktivitet som bidrar till ökad folkhälsa. För att fotgängare ska kunna fortsätta promenera måste en ökad trafiksäkerhet gå hand i hand med arbetet för ökad trygghet, attraktivitet och tillgänglighet för alla fotgängare, säger han vidare.

För att förebygga fallolyckor bland äldre i trafiken rekommenderar Khabat Amin att man till exempel provar att dela ut broddar till skor.

Relaterat

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC…

Fler nyheter

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis…

Allt fler äldre med infektionsdiagnos på sjukhus

Mellan 1998 och 2019 ökade andelen vårddygn för personer med infektionsdiagnos från 11 till 21 procent. Ökningen är störst bland äldre personer över…