Foto: Unsplash

Äldre fotgängare överrepresenterade i fallolyckor

Äldre personer är överrepresenterade bland personer som råkar ut för en fallolycka och får allvarliga skador. Det visar en studie från Karlstads universitet.

Fotgängare tillhör den näst största gruppen av trafikrelaterade dödsfall i Sverige. De fotgängare som skadas i fallolyckor är också den största gruppen bland alla skadade trafikanter. Kvinnor i medelåldern och äldre personer är överrepresenterade bland de som skadas av fallolyckor. Tidigare studier har visat att risken för att falla ökar med åldern, speciellt för kvinnor.

Fotgängare har 19 gånger större risk att få långsiktiga konsekvenser vid en fallolycka än vid en påkörningsolycka och ungefär var fjärde får skador som består länge. Halka samt ojämna trottoarer och vägar är orsaken till tre av fyra skadade fotgängare. Det visar en ny studie av Khabat Amin vid Karlstads universitet och Transportstyrelsen.

– Utifrån mitt arbete på Transportstyrelsen har jag sett att gruppen fallolyckor i trafikmiljö är en grupp som nästan är bortglömd och inte prioriteras på samma sätt som man gör för andra trafikantkategorier. Det gäller speciellt förebyggande trafiksäkerhetsåtgärder, säger Khabat Amin i ett pressmeddelande.

Att gå är en fysisk aktivitet som bidrar till ökad folkhälsa. För att fotgängare ska kunna fortsätta promenera måste en ökad trafiksäkerhet gå hand i hand med arbetet för ökad trygghet, attraktivitet och tillgänglighet för alla fotgängare, säger han vidare.

För att förebygga fallolyckor bland äldre i trafiken rekommenderar Khabat Amin att man till exempel provar att dela ut broddar till skor.

Relaterat

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…