Foto: Unsplash

Äldre fotgängare överrepresenterade i fallolyckor

Äldre personer är överrepresenterade bland personer som råkar ut för en fallolycka och får allvarliga skador. Det visar en studie från Karlstads universitet.

Fotgängare tillhör den näst största gruppen av trafikrelaterade dödsfall i Sverige. De fotgängare som skadas i fallolyckor är också den största gruppen bland alla skadade trafikanter. Kvinnor i medelåldern och äldre personer är överrepresenterade bland de som skadas av fallolyckor. Tidigare studier har visat att risken för att falla ökar med åldern, speciellt för kvinnor.

Fotgängare har 19 gånger större risk att få långsiktiga konsekvenser vid en fallolycka än vid en påkörningsolycka och ungefär var fjärde får skador som består länge. Halka samt ojämna trottoarer och vägar är orsaken till tre av fyra skadade fotgängare. Det visar en ny studie av Khabat Amin vid Karlstads universitet och Transportstyrelsen.

– Utifrån mitt arbete på Transportstyrelsen har jag sett att gruppen fallolyckor i trafikmiljö är en grupp som nästan är bortglömd och inte prioriteras på samma sätt som man gör för andra trafikantkategorier. Det gäller speciellt förebyggande trafiksäkerhetsåtgärder, säger Khabat Amin i ett pressmeddelande.

Att gå är en fysisk aktivitet som bidrar till ökad folkhälsa. För att fotgängare ska kunna fortsätta promenera måste en ökad trafiksäkerhet gå hand i hand med arbetet för ökad trygghet, attraktivitet och tillgänglighet för alla fotgängare, säger han vidare.

För att förebygga fallolyckor bland äldre i trafiken rekommenderar Khabat Amin att man till exempel provar att dela ut broddar till skor.

Relaterat

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig…