Foto: Unsplash

Äldre fotgängare överrepresenterade i fallolyckor

Äldre personer är överrepresenterade bland personer som råkar ut för en fallolycka och får allvarliga skador. Det visar en studie från Karlstads universitet.

Fotgängare tillhör den näst största gruppen av trafikrelaterade dödsfall i Sverige. De fotgängare som skadas i fallolyckor är också den största gruppen bland alla skadade trafikanter. Kvinnor i medelåldern och äldre personer är överrepresenterade bland de som skadas av fallolyckor. Tidigare studier har visat att risken för att falla ökar med åldern, speciellt för kvinnor.

Fotgängare har 19 gånger större risk att få långsiktiga konsekvenser vid en fallolycka än vid en påkörningsolycka och ungefär var fjärde får skador som består länge. Halka samt ojämna trottoarer och vägar är orsaken till tre av fyra skadade fotgängare. Det visar en ny studie av Khabat Amin vid Karlstads universitet och Transportstyrelsen.

– Utifrån mitt arbete på Transportstyrelsen har jag sett att gruppen fallolyckor i trafikmiljö är en grupp som nästan är bortglömd och inte prioriteras på samma sätt som man gör för andra trafikantkategorier. Det gäller speciellt förebyggande trafiksäkerhetsåtgärder, säger Khabat Amin i ett pressmeddelande.

Att gå är en fysisk aktivitet som bidrar till ökad folkhälsa. För att fotgängare ska kunna fortsätta promenera måste en ökad trafiksäkerhet gå hand i hand med arbetet för ökad trygghet, attraktivitet och tillgänglighet för alla fotgängare, säger han vidare.

För att förebygga fallolyckor bland äldre i trafiken rekommenderar Khabat Amin att man till exempel provar att dela ut broddar till skor.

Relaterat

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie…

Fler nyheter

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det…