Foto: Unsplash

Äldre fotgängare överrepresenterade i fallolyckor

Äldre personer är överrepresenterade bland personer som råkar ut för en fallolycka och får allvarliga skador. Det visar en studie från Karlstads universitet.

Fotgängare tillhör den näst största gruppen av trafikrelaterade dödsfall i Sverige. De fotgängare som skadas i fallolyckor är också den största gruppen bland alla skadade trafikanter. Kvinnor i medelåldern och äldre personer är överrepresenterade bland de som skadas av fallolyckor. Tidigare studier har visat att risken för att falla ökar med åldern, speciellt för kvinnor.

Fotgängare har 19 gånger större risk att få långsiktiga konsekvenser vid en fallolycka än vid en påkörningsolycka och ungefär var fjärde får skador som består länge. Halka samt ojämna trottoarer och vägar är orsaken till tre av fyra skadade fotgängare. Det visar en ny studie av Khabat Amin vid Karlstads universitet och Transportstyrelsen.

– Utifrån mitt arbete på Transportstyrelsen har jag sett att gruppen fallolyckor i trafikmiljö är en grupp som nästan är bortglömd och inte prioriteras på samma sätt som man gör för andra trafikantkategorier. Det gäller speciellt förebyggande trafiksäkerhetsåtgärder, säger Khabat Amin i ett pressmeddelande.

Att gå är en fysisk aktivitet som bidrar till ökad folkhälsa. För att fotgängare ska kunna fortsätta promenera måste en ökad trafiksäkerhet gå hand i hand med arbetet för ökad trygghet, attraktivitet och tillgänglighet för alla fotgängare, säger han vidare.

För att förebygga fallolyckor bland äldre i trafiken rekommenderar Khabat Amin att man till exempel provar att dela ut broddar till skor.

Relaterat

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…

Fler nyheter

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara…

Ursprungslandets regler påverkar pensioneringen

En ny rapport från IFAU kartlägger hur migranter tar ut sin pension. Det visar sig att de påverkas mest av sitt nya lands…