Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs universitet med 70-åringar visar att många äldre inte misstänker att de kan ha grön starr, trots symptom.

Glaukom, som också kallas för grön starr, är en vanlig ögonsjukdom som skadar synnerven och i värsta fall kan leda till blindhet.

Nu visar en studie från Göteborgs universitet att nästan fem procent av 70-åringarna som deltog har grön starr. Hälften av dessa som fick diagnosen visste inte att de redan hade ögonsjukdomen.

– Av dem som diagnostiserades med glaukom i studien var det 15 personer, eller 2,7 procent av alla deltagare, som inte visste om sjukdomen innan de undersöktes. Hälften av dem visade sig ha glaukom fick alltså sin diagnos för att de medverkade i studien, säger Lena Havstam Johansson, doktorand vid Göteborgs universitet som också är försteförfattare till studien, i ett pressmeddelande.

I början av sjukdomen kan det friska ögat kompensera för synnedsättningen, vilket innebär att många upplever att synen är lika bra som tidigare. Det gör också att sjukdomen inte initialt innebär försämrad synskärpa, något som kan göra att man inte misstänker att man har grön starr.

Resultaten bekräftar att det finns ärftliga faktorer bakom sjukdomen.

För de som nyligen fått diagnosen i studien innebar upptäckten av grön starr att de kunde påbörja behandling med ögondroppar som saktar ner skadeutvecklingen vid synnerven.

I en annan studie har hon undersökt hur sjukdomen påverkar vardagen och livskvaliteten. Deltagarna som hade glaukom skattade sin generella livskvalitet som lika god som andra, men att deras synrelaterade hälsa var sämre.

– Det är svårare att gå i trappor, se trottoarkanter på kvällarna och lägga märke till saker i det perifera synfältet. Detta gör att personer med glaukom kan undvika att besöka andra, gå på restaurang eller fest och i stället stannar hemma. De tappar självständighet och kan känna frustration över det.

Samtidigt var det en positiv överraskning att glaukom inte gjorde personerna tröttare eller mer nedstämda.

– Det var en positiv överraskning och ett forskningsfynd som jag hoppas kan trösta många som har diagnosen. Det är svårt att leva med en sjukdom som succesivt försämrar synen, men livet kan på många sätt ändå vara bra, säger Lena Havstam Johansson.

Fakta
Studierna

Studierna är genomförda inom ramen för den så kallade H70-studien där 70-åringar i Göteborg kontinuerligt får både fysiska och kognitiva undersökningar. De som ingick i glaukom-studierna var sammanlagt 1 203 personer, som var födda 1944. Nästan alla svarade på frågor om sin ögonhälsa och förekomsten av glaukom i familjen.

560 deltagare genomgick också ögonundersökningar av specialister på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Läs studierna

Lena Havstam Johansson, Lada Kalaboukhova, Hanna Falk Erhag, Ingmar Skoog och Madeleine Zetterberg (2023). The prevalence of glaucoma in a 70-year-old Swedish population in the city area of Gothenburg. Publicerad i Acta ophthalmologica.

Lena Havstam Johansson, Lada Kalaboukhova, Hanna Falk Erhag, Ingmar Skoog och Madeleine Zetterberg (2023). Vision-related quality of life among 70-year-olds diagnosed with glaucoma. Publicerad i Acta ophtalmologica.

Relaterat

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade med ångest och depression, men mörkertalet bland männen kan vara stort.

Äldre i Centrum #4/23: kultur

I årets sista nummer berättar vi om hur kultur påverkar hälsan hos äldre och vård- och omsorgspersonal. Läs bland annat om musik som gör tillvaron lugnare för anhörigvårdare, samtal om konst som kan väcka sinnen till liv eller personer i…

Illustration av personer som sitter i en cirkel

Handfestival på äldreboendet

När en grupp forskare och artister arrangerade en festival för händerna, tillsammans med vårdpersonal och boende på ett äldreboende, uppstod spännande samtal och en början på något nytt.

Fler nyheter

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet DyNAMiC.

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende kan se ut och upplevas, och de hittade en mångfald av berättelser.

Glöm inte att äldre hbtq-personer finns

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande. Äldre hbtq-personer är oroliga för hur de ska bli bemötta när de behöver omsorg i framtiden.