Foto: Yuri Arcurs/Mostphotos

Äldre mår sämre

När Folkhälsomyndigheten redovisar data om svenska folkets psykiska hälsa är åldersgruppen över 84 för första gången med.

Folkhälsomyndigheten har publicerat en rapport som sammanställer data från olika källor om svenska folkets psykiska hälsa. Över lag tycks landets invånare må bra, men några grupper utmärker sig med större psykisk ohälsa, däribland de äldre åldersgrupperna.

I sin egen nyhet lyfter Folkhälsomyndigheten fram den äldsta åldersgruppen. I sin folkhälsoenkät har de för första gången tagit med personer över 84 år, vilket gör att de kan visa att den gruppen skiljer sig en del från åldersgruppen 65–84 år. Exempelvis är det bara 40 procent av de äldre som tycker att de har en god hälsa, jämfört med 62 procent i den något yngre gruppen. De ännu yngre vuxna landar på upp emot 80 procent.

Ett annat exempel är att dubbelt så många kvinnor över 85 uppger att de känner en allvarlig psykisk påfrestning, jämfört med dem i åldern 65-85 år. Där har också drygt var tredje kvinna och var fjärde man fått antidepressiva läkemedel.

– Med ökad ålder följer omständigheter som kan utmana vår psykiska hälsa, så som när vänner eller närstående dör, försämrad kroppslig hälsa och minskad funktionsförmåga. Att närma sig livets slut kan också väcka existentiella tankar kring livet och döden. Samtidigt är det en hög andel av de äldsta som har ett gott psykiskt välbefinnande. Det visar att statistiken är komplex, säger Hillevi Busch, som är utredare på Folkhälsomyndigheten.

Relaterat

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…