Foto: Yuri Arcurs/Mostphotos

Äldre mår sämre

När Folkhälsomyndigheten redovisar data om svenska folkets psykiska hälsa är åldersgruppen över 84 för första gången med.

Folkhälsomyndigheten har publicerat en rapport som sammanställer data från olika källor om svenska folkets psykiska hälsa. Över lag tycks landets invånare må bra, men några grupper utmärker sig med större psykisk ohälsa, däribland de äldre åldersgrupperna.

I sin egen nyhet lyfter Folkhälsomyndigheten fram den äldsta åldersgruppen. I sin folkhälsoenkät har de för första gången tagit med personer över 84 år, vilket gör att de kan visa att den gruppen skiljer sig en del från åldersgruppen 65–84 år. Exempelvis är det bara 40 procent av de äldre som tycker att de har en god hälsa, jämfört med 62 procent i den något yngre gruppen. De ännu yngre vuxna landar på upp emot 80 procent.

Ett annat exempel är att dubbelt så många kvinnor över 85 uppger att de känner en allvarlig psykisk påfrestning, jämfört med dem i åldern 65-85 år. Där har också drygt var tredje kvinna och var fjärde man fått antidepressiva läkemedel.

– Med ökad ålder följer omständigheter som kan utmana vår psykiska hälsa, så som när vänner eller närstående dör, försämrad kroppslig hälsa och minskad funktionsförmåga. Att närma sig livets slut kan också väcka existentiella tankar kring livet och döden. Samtidigt är det en hög andel av de äldsta som har ett gott psykiskt välbefinnande. Det visar att statistiken är komplex, säger Hillevi Busch, som är utredare på Folkhälsomyndigheten.

Relaterat

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

Äldre i Centrum #4/23: kultur

I årets sista nummer berättar vi om hur kultur påverkar hälsan hos äldre och vård- och omsorgspersonal. Läs bland annat om musik som…

Illustration av personer som sitter i en cirkel

Handfestival på äldreboendet

När en grupp forskare och artister arrangerade en festival för händerna, tillsammans med vårdpersonal och boende på ett äldreboende, uppstod spännande samtal och…

Fler nyheter

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…

Glöm inte att äldre hbtq-personer finns

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande.…