Kvinna som sitter vid ett bord
Carmen Solares Canal har nyligen lagt fram en avhandling som visar att kriminella och deras nära släktingar har ökad risk att utveckla demens i högre ålder. Foto: Örebro universitet

Äldre med kriminell bakgrund har högre demensrisk

Äldre personer som har kriminell bakgrund löper högre risk att drabbas av demens och lindrig kognitiv svikt. Risken är särskilt stor hos de som har begått allvarliga brott. Det visar Carmen Solares Canals avhandling i psykologi vid Örebro universitet.

Äldre med kriminell bakgrund drabbas överlag av flera hälsoproblem, både fysiska och psykiska, jämfört med andra äldre personer. Det handlar bland annat om alkohol- och drogmissbruk, depression, ångest, kardiovaskulära sjukdomar, diabetes, stroke och cancer. De har också högre risk att drabbas av demens. Det visar en avhandling från Örebro universitet.

Med hjälp av nationella registerdata har Carmen Solares Canal, avhandlingens författare, identifierat personer som är äldre än 50 år och samlat in data om deras brottsdomar och hälsa. Totalt rör det sig om 3,5 miljoner individer, varav 800 000 har kriminell bakgrund.

Äldre personer som har begått grova brott, blivit dömda flera gånger eller fått långa fängelsestraff visade sig ha betydligt högre risk att drabbas av både demens och kognitiv svikt.

– Troligen beror det på att personer som begår allvarliga brott oftast har levt under svåra omständigheter. Deras fysiska och psykiska hälsa är oftast sämre än hos den övriga befolkningen, och utbildningsnivån är låg. Alla dessa faktorer ökar risken för att utveckla demens senare i livet, säger Carmen Solares Canal i ett pressmeddelande.

I en delstudie har hon undersökt hur genetiska faktorer och familjerelaterade miljöfaktorer påverkar kopplingen mellan det så kallade externaliserade beteendet, Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Som externaliserade beteenden räknas bland annat kriminalitet, drogmissbruk och aggressivitet.

– Vi kunde visa att släktingar till personer med kriminell bakgrund löper högre risk att utveckla demens. Den ökade risken påverkas av en kombination av genetiska faktorer, miljöfaktorer i hemmet, samt hälso- och psykosociala problem under livets lopp.

Demensrisken var påtagligt högre för föräldrar, jämfört med mor- och farföräldrar och släktingar, som mostrar och farbröder.

– Resultaten ger oss en ökad förståelse för hur en kriminell livsstil påverkar individers hälsa när de blir äldre. Kunskapen kan också användas för att utveckla olika förebyggande strategier inom den offentliga sektorn och kan vara till nytta för alla som arbetar med äldre som har ett brottsligt förflutet, säger Carmen Solares Canal.

Läs avhandlingen

Avhandling

Carmen Solares Canal (2024). The impact of criminal and externalizing behaviors on aging: Long-term associations with health and dementia. Doktorsavhandling. Örebro universitet.

Delstudier

I. Carmen Solares, Maja Dobrosavljevic, Henrik Larsson, Samuele Cortese och Henrik Andershed (2020). The mental and physical health of older offenders: A systematic review and meta-analysis. Publicerad i Neuroscience and biobehavorial reviews.

II. Carmen Solares, Miguel Garcia-Argibay, Zheng Chang, Maja Dobrosavljevic, Henrik Larsson och Henrik Andershed (2023). Risk of dementia and mild cognitive impairment in older adults with a criminal background: a population-based register study in Sweden. Publicerad i Scientific reports.

III. Carmen Solares, Le Zhang, Zheng Chang, Henrik Andershed, Jonas Persson och Henrik Larsson (2023). Externalizing behaviors and Alzheimer’s disease and any dementia: A multigeneration cohort study in Sweden. Publicerad i Innovation in aging.

Relaterat

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område…

Svårt att få stöd för äldre med allvarlig psykisk sjukdom

Kommunerna har svårt att hjälpa äldre personer med allvarlig psykisk sjukdom. Det konstaterar en grupp forskare efter att de genomfört en studie om…

Fler nyheter

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.