Äldrepengar i Fortes utlysning om hbtq+

När Forte presenterade sina anslagsbeslut för utlysningen Hbtq+-personers livssituation och hälsa, fanns tre projekt med inriktning mot äldre personer med.

I våras utlyste Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, medel för forskning om hbtq+-personers livssituation och hälsa. I veckan kom beslutet som beviljade sammanlagt 49 miljoner kronor för 12 nya projekt. Tre av dem har en tydlig koppling till äldre och åldrande.

– Det är glädjande att gensvaret blev så stort för Fortes första riktade utlysning om hbtq+-personers livssituation och hälsa. Vi hoppades på att få in en stor bredd av ämnen och det fick vi. De beviljade ansökningarna belyser allt från barn och ungdomar till äldre, från glädje, njutning och trygghet till ojämlikhet i hälsa, våld och asylsökandes utsatthet, säger Ulla Wallin, forskningssekreterare, i en nyhet på Fortes hemsida.

Här är de tre forskningsprojekten kring äldre lbtq+-personer:

  • Hbtq och demens i policy och praktik inom svensk demensomsorg. Linn Sandberg, Södertörns högskola. 4,9 miljoner kronor.
  • Öka communitystöd och förebygga ofrivillig ensamhet bland äldre lhbtq-personer i Sverige – Ett deltagande aktionsforskningsprojekt. Max Kleijberg, Karolinska institutet. 2 miljoner kronor.
  • Förklaringar till ojämlik hälsa baserad på sexuell läggning i olika delar av livsförloppet: en prospektiv longitudinell studie av risk- och skyddsfaktorer i en representativ befolkningsstudie. Richard Bränström Karolinska institutet. 4,9 miljoner kronor.
Läs mer

Relaterat

Tuggproblem kan leda till näringsbrist

Det kan göra ont att tugga viss mat för den som har förlorat tänder. Då är det lätt att en morot eller gurka på tallriken väljs bort helt omedvetet. På sikt kan det leda till näringsbrist.

Fett i lymfkörtlar ger sämre immunförsvar när vi åldras

Lymfkörtlar fungerar normalt som försvarshögkvarter för vårt immunförsvar. En studie från Uppsala universitet visar varför våra lymfkörtlar förlorar sin funktion när vi åldras och vad detta får för konsekvenser för hur vårt immunförsvar fungerar.

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet som har följt tvillingpar över 60 års ålder i 18 år.

Fler nyheter

Så kan pensioner bli mer jämställda

År 2022 skiljde sig den inkomstgrundade allmänna pensionen mellan män och kvinnor. Nu har Pensionsmyndigheten undersökt hur bland annat möjlighet till att välja efterlevandeskydd för inkomstpensionen kan jämna ut pensionsgapet.

Bild på serverdatorer

140 miljoner till äldreforskningens databaser

Den stora databassamlingen NEAR har beviljats 140 miljoner kronor och kan nu gå in i sin nästa utvecklingsfas. Projektet tar steget från att bygga upp en infrastruktur, till att etablera sig och växa.

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det sig.