Äldrepengar i Fortes utlysning om hbtq+

När Forte presenterade sina anslagsbeslut för utlysningen Hbtq+-personers livssituation och hälsa, fanns tre projekt med inriktning mot äldre personer med.

I våras utlyste Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, medel för forskning om hbtq+-personers livssituation och hälsa. I veckan kom beslutet som beviljade sammanlagt 49 miljoner kronor för 12 nya projekt. Tre av dem har en tydlig koppling till äldre och åldrande.

– Det är glädjande att gensvaret blev så stort för Fortes första riktade utlysning om hbtq+-personers livssituation och hälsa. Vi hoppades på att få in en stor bredd av ämnen och det fick vi. De beviljade ansökningarna belyser allt från barn och ungdomar till äldre, från glädje, njutning och trygghet till ojämlikhet i hälsa, våld och asylsökandes utsatthet, säger Ulla Wallin, forskningssekreterare, i en nyhet på Fortes hemsida.

Här är de tre forskningsprojekten kring äldre lbtq+-personer:

  • Hbtq och demens i policy och praktik inom svensk demensomsorg. Linn Sandberg, Södertörns högskola. 4,9 miljoner kronor.
  • Öka communitystöd och förebygga ofrivillig ensamhet bland äldre lhbtq-personer i Sverige – Ett deltagande aktionsforskningsprojekt. Max Kleijberg, Karolinska institutet. 2 miljoner kronor.
  • Förklaringar till ojämlik hälsa baserad på sexuell läggning i olika delar av livsförloppet: en prospektiv longitudinell studie av risk- och skyddsfaktorer i en representativ befolkningsstudie. Richard Bränström Karolinska institutet. 4,9 miljoner kronor.
Läs mer

Relaterat

Nya resultat ger hopp om läkemedel mot alzheimer

En svensk läkemedelskandidat från Bioartic har visat goda preliminära resultat från en fas tre-studie. Den kognitiva och funktionella försämringen minskade med 27 procent efter 18 månaders behandling.

Forskare undersöker hur bilder kan hjälpa personer med demens

Personer med demenssjukdom kan ibland ha svårt att göra egna val. Nu ska ett nytt forskningsprojekt undersöka om samtalsmattor med bilder kan hjälpa personer med demens när de är med och fattar beslut.

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på tidig diagnostik och förebyggande arbete riktad mot alzheimer.

Fler nyheter

Ambulans

EVA-projektet hjälper ambulanspersonal bemöta äldre jämlikt

Äldre personer som blir akut eller allvarligt sjuka får inte alltid rätt hjälp. Den äldre kan ha svårt att fatta beslut kring den egna vården, vilket kan leda till fel prioriteringar och en ojämlik vård.

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man svar stämmer inte alla gånger. Det fick forskarna på Göteborgs universitet erfara när de undersökte sambandet mellan…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.