Äldrepengar i Fortes utlysning om hbtq+

När Forte presenterade sina anslagsbeslut för utlysningen Hbtq+-personers livssituation och hälsa, fanns tre projekt med inriktning mot äldre personer med.

I våras utlyste Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, medel för forskning om hbtq+-personers livssituation och hälsa. I veckan kom beslutet som beviljade sammanlagt 49 miljoner kronor för 12 nya projekt. Tre av dem har en tydlig koppling till äldre och åldrande.

– Det är glädjande att gensvaret blev så stort för Fortes första riktade utlysning om hbtq+-personers livssituation och hälsa. Vi hoppades på att få in en stor bredd av ämnen och det fick vi. De beviljade ansökningarna belyser allt från barn och ungdomar till äldre, från glädje, njutning och trygghet till ojämlikhet i hälsa, våld och asylsökandes utsatthet, säger Ulla Wallin, forskningssekreterare, i en nyhet på Fortes hemsida.

Här är de tre forskningsprojekten kring äldre lbtq+-personer:

  • Hbtq och demens i policy och praktik inom svensk demensomsorg. Linn Sandberg, Södertörns högskola. 4,9 miljoner kronor.
  • Öka communitystöd och förebygga ofrivillig ensamhet bland äldre lhbtq-personer i Sverige – Ett deltagande aktionsforskningsprojekt. Max Kleijberg, Karolinska institutet. 2 miljoner kronor.
  • Förklaringar till ojämlik hälsa baserad på sexuell läggning i olika delar av livsförloppet: en prospektiv longitudinell studie av risk- och skyddsfaktorer i en representativ befolkningsstudie. Richard Bränström Karolinska institutet. 4,9 miljoner kronor.
Läs mer

Relaterat

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en digital utbildning i kombination ökar vårdpersonalens kunskap om äldres munhälsa – men det viktigaste är att personalen…

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar tre länsstyrelser resultaten från ett projekt som ska höja kunskapen om risker och möjliga åtgärder.

Fler nyheter

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En av dem är Mattias Andréasson som forskar om Parkinsons sjukdom genom att studera nervtrådar i huden.

Våldsutsatta äldre söker sällan hjälp

Få personer över 65 år söker stöd efter att de blivit utsatta för våld, visar en omfattande undersökning från Sveriges kommuner och regioner och SU-Kvinnofrid. De befarar att det finns ett stort mörkertal bland äldre som inte söker hjälp.

En man springer på en väg.

Symptom, samsjuklighet och andra utmaningar för äldre med ADHD

En litteraturstudie från Hälsohögskolan i Jönköping har sammanställt forskningen om äldre personer med ADHD. De grundläggande symptomen består, men tar sig ofta andra uttryck och får en annan intensitet.