Äldrepengar i Fortes utlysning om hbtq+

När Forte presenterade sina anslagsbeslut för utlysningen Hbtq+-personers livssituation och hälsa, fanns tre projekt med inriktning mot äldre personer med.

I våras utlyste Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, medel för forskning om hbtq+-personers livssituation och hälsa. I veckan kom beslutet som beviljade sammanlagt 49 miljoner kronor för 12 nya projekt. Tre av dem har en tydlig koppling till äldre och åldrande.

– Det är glädjande att gensvaret blev så stort för Fortes första riktade utlysning om hbtq+-personers livssituation och hälsa. Vi hoppades på att få in en stor bredd av ämnen och det fick vi. De beviljade ansökningarna belyser allt från barn och ungdomar till äldre, från glädje, njutning och trygghet till ojämlikhet i hälsa, våld och asylsökandes utsatthet, säger Ulla Wallin, forskningssekreterare, i en nyhet på Fortes hemsida.

Här är de tre forskningsprojekten kring äldre lbtq+-personer:

  • Hbtq och demens i policy och praktik inom svensk demensomsorg. Linn Sandberg, Södertörns högskola. 4,9 miljoner kronor.
  • Öka communitystöd och förebygga ofrivillig ensamhet bland äldre lhbtq-personer i Sverige – Ett deltagande aktionsforskningsprojekt. Max Kleijberg, Karolinska institutet. 2 miljoner kronor.
  • Förklaringar till ojämlik hälsa baserad på sexuell läggning i olika delar av livsförloppet: en prospektiv longitudinell studie av risk- och skyddsfaktorer i en representativ befolkningsstudie. Richard Bränström Karolinska institutet. 4,9 miljoner kronor.
Läs mer

Relaterat

Viktig rapport om världens demenssjuklighet

Den ökande andelen personer med demenssjukdom leder till stora samhälleliga utmaningar. Nya siffror från Världshälso­organisationen WHO visar skillnader mellan länder och betonar vad som krävs för ett mer hållbart samhälle för alla.

Pengarna och livet – om ojämlikheter i hälsa över livsloppet

Det finns stora skillnader i hälsa och livslängd mellan olika socioekonomiska grupper. Dessa ojämlikheter formas av en mängd olika mekanismer som verkar under hela livs­loppet och drivs ytterst av skillnader i social klass, status och social rörlighet.

Hälsobeteende och åldrande

Hälsobeteende är ett samlingsbegrepp för beteenden, attityder och reaktionsmönster som är relaterade till hälsa. Det kan gälla attityder till arbete och pensionering men även frågor om kost och motionsvanor. Hälsobeteende har också att göra med hur vi tolkar kroppsliga upplevelser…

Fler nyheter

Äldre i Centrum #4/21

Årets fjärde och sista nummer av Äldre i Centrum bjuder bland annat på ett tema om livslångt åldrande, fyra maffiga bokanmälningar – och en maffiabokanmälan.

Miljoninitiativ lyfter maten

Stockholms stad har under tre år drivit Matlyftet, en satsning för att med hjälp av sociala aktiviteter förebygga undernäring och ofrivillig ensamhet. En uppföljning från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum visar att arbetet har uppskattats, men att det saknas underlag för…

Hon undersöker samband mellan medellivslängd och sjukdom

Hälsan hos äldre personer är en av de största folkhälsoutmaningarna i dag. En viktig fråga är om den ökande medellivslängden åtföljs av fler år med sjukdom. Det har Louise Sundberg vid Karolinska institutet undersökt i sin avhandling.