Äldrepengar i Fortes utlysning om hbtq+

När Forte presenterade sina anslagsbeslut för utlysningen Hbtq+-personers livssituation och hälsa, fanns tre projekt med inriktning mot äldre personer med.

I våras utlyste Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, medel för forskning om hbtq+-personers livssituation och hälsa. I veckan kom beslutet som beviljade sammanlagt 49 miljoner kronor för 12 nya projekt. Tre av dem har en tydlig koppling till äldre och åldrande.

– Det är glädjande att gensvaret blev så stort för Fortes första riktade utlysning om hbtq+-personers livssituation och hälsa. Vi hoppades på att få in en stor bredd av ämnen och det fick vi. De beviljade ansökningarna belyser allt från barn och ungdomar till äldre, från glädje, njutning och trygghet till ojämlikhet i hälsa, våld och asylsökandes utsatthet, säger Ulla Wallin, forskningssekreterare, i en nyhet på Fortes hemsida.

Här är de tre forskningsprojekten kring äldre lbtq+-personer:

  • Hbtq och demens i policy och praktik inom svensk demensomsorg. Linn Sandberg, Södertörns högskola. 4,9 miljoner kronor.
  • Öka communitystöd och förebygga ofrivillig ensamhet bland äldre lhbtq-personer i Sverige – Ett deltagande aktionsforskningsprojekt. Max Kleijberg, Karolinska institutet. 2 miljoner kronor.
  • Förklaringar till ojämlik hälsa baserad på sexuell läggning i olika delar av livsförloppet: en prospektiv longitudinell studie av risk- och skyddsfaktorer i en representativ befolkningsstudie. Richard Bränström Karolinska institutet. 4,9 miljoner kronor.
Läs mer

Relaterat

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs universitet med 70-åringar visar att många äldre inte misstänker att de kan ha grön starr, trots symptom.

Mening och delaktighet ger ett gott åldrande

Vi svenskar har mer gemensamt med franska demonstranter än vi anar. De har samma drömmar som vi om att få leva smärtfritt och självständigt på ålderns höst.

Närbild kvinna och man, båda nakna och 70+, håller ömt om varandra.

Sex i tredje och fjärde åldern

Synen på äldres sexualitet har gått från exkluderande och snuskig till att vara ett tecken på gott åldrande. Den sexuella frigörelsen har satt avtryck som påverkar både forskning och populärkultur.

Fler nyheter

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella varelser. Forskare efterlyser en öppen dialog kring åldrande och sexualitet som kan leda till en kompetenshöjning inom…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha bättre effekt än både styrketräning och kondition.

Ensam äldre kvinna vid ett köksbord

Avhandling undersöker varför vård uteblir

Antalet äldre personer ökar i Sverige, vilket också innebär att vårdbehovet gör det. I sin avhandling undersöker Ingrid Andersson vilken vård som inte blir utförd inom kommunal vård och omsorg.