Foto: Pixaby

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade med ångest och depression, men mörkertalet bland männen kan vara stort.

Socialstyrelsens kartläggning och analys under perioden åren 2006–2022 visar att allt fler äldre använder antidepressiva läkemedel. Under dessa år ökade användningen med 23 procent och det är främst kvinnor som tar läkemedel mot ångest och depression och som blir diagnostiserade. Kvinnor över 65 år har 70 procent högre förbrukning än män.

– Det finns dock mycket som tyder på att det är en underdiagnostisering av depression hos män. En förklaring till det kan vara att det är svårare att upptäcka depression hos män, men också att män är mindre benägna att söka hjälp för sådana problem, säger Johan Fastbom, projektledare för kartläggningen, i en nyhet från Socialstyrelsen.

När äldre får hjälp från hemtjänst eller flyttar till ett särskilt boende ökar förskrivningen av antidepressiva medel visar kartläggningen. Det kan bero på att det är en stor omställning att inte längre vara självständig, vilket kan påverka den psykiska hälsan och leda till ökad risk för depression, ångest och sömnsvårigheter. Och medicinerna mot depression kan även hjälpa mot sömnproblem, vilket många äldre lider av.

– Men det kan också vara så att bakomliggande förändringar i hälsotillstånd eller funktionsförmåga också medför att den äldre kommer i kontakt med sjukvården där behovet av behandling med antidepressiva uppmärksammas, säger Johan Fastbom.

Det finns vissa regionala skillnader som Socialstyrelsen ska undersöka vad de beror på. Region Kronoberg sticker ut som den region som förskriver mest antidepressiva medel till äldre, och Region Gotland står för den största ökningen sedan 2006.

Enligt Socialstyrelsen kommer förskrivning av läkemedel mot depression att öka under kommande  år, eftersom allt fler lever längre.

Relaterat

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…