Foto: Pixaby

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade med ångest och depression, men mörkertalet bland männen kan vara stort.

Socialstyrelsens kartläggning och analys under perioden åren 2006–2022 visar att allt fler äldre använder antidepressiva läkemedel. Under dessa år ökade användningen med 23 procent och det är främst kvinnor som tar läkemedel mot ångest och depression och som blir diagnostiserade. Kvinnor över 65 år har 70 procent högre förbrukning än män.

– Det finns dock mycket som tyder på att det är en underdiagnostisering av depression hos män. En förklaring till det kan vara att det är svårare att upptäcka depression hos män, men också att män är mindre benägna att söka hjälp för sådana problem, säger Johan Fastbom, projektledare för kartläggningen, i en nyhet från Socialstyrelsen.

När äldre får hjälp från hemtjänst eller flyttar till ett särskilt boende ökar förskrivningen av antidepressiva medel visar kartläggningen. Det kan bero på att det är en stor omställning att inte längre vara självständig, vilket kan påverka den psykiska hälsan och leda till ökad risk för depression, ångest och sömnsvårigheter. Och medicinerna mot depression kan även hjälpa mot sömnproblem, vilket många äldre lider av.

– Men det kan också vara så att bakomliggande förändringar i hälsotillstånd eller funktionsförmåga också medför att den äldre kommer i kontakt med sjukvården där behovet av behandling med antidepressiva uppmärksammas, säger Johan Fastbom.

Det finns vissa regionala skillnader som Socialstyrelsen ska undersöka vad de beror på. Region Kronoberg sticker ut som den region som förskriver mest antidepressiva medel till äldre, och Region Gotland står för den största ökningen sedan 2006.

Enligt Socialstyrelsen kommer förskrivning av läkemedel mot depression att öka under kommande  år, eftersom allt fler lever längre.

Relaterat

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att…

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Fler nyheter

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara…