Foto: Unsplash

Antalet äldre ökar mer än befolkningen som helhet

De senaste 50 åren har antalet personer i Sverige som är 60 år och äldre mer än fördubblats. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

SCB har publicerat kartläggningen Efter 60 – En beskrivning av äldre i Sverige, med uppgifter om livslängd och hälsa till delaktighet i samhällslivet.

Rapporten visar att antalet personer i Sverige som är 60 år och äldre har ökat med 65 procent de senaste 50 åren. Motsvarande ökning för hela befolkningen är knappt 30 procent. I dag finns det fler än 2,6 miljoner svenskar som är 60+.

– Det är en åldersgrupp som procentuellt sett har ökat mer än befolkningen som helhet, säger Örjan Hemström, demograf på SCB, i ett pressmeddelande.

Om tio år beräknas personer 60 år och äldre vara fler än tre miljoner, något som beror på att allt fler lever längre.

Den grupp som har ökat allra mest är de som är 90 år och äldre. Örjan Hemström berättar att de är mer än dubbelt så många nu som för 50 år sedan och att den utvecklingen kommer att fortsätta.

Rapporten visar också att tre av fyra i 60-årsåldern har bra allmänhälsotillstånd, en siffra som sjunker med åldern. Allra tydligast minskar aktivitetsförmågan, men det är först vid 80 års ålder som det blir tydligt.

Fakta
Fler resultat från rapporten
  • 60 procent av de som är 60+ bor tillsammans med en partner
  • Vid 60 årsålder har kvinnor i snitt 25,9 återstående år. För männen är siffran 23,1 år.
  • Vid 70 års ålder förvärvsarbetar drygt 13 procent av kvinnorna och 25 procent av männen.
  • Gifta män har högre inkomster än män som inte är gifta. För kvinnor är skillnaderna utifrån civilstånd små.
  • Över hälften av personerna över 60 år bor i småhus.
  • Av de som är 80 år och äldre har 20 procent bott i sin bostad i mer än 50 år.
Läs rapporten i sin helhet

Statistiska centralbyrå (2022). Efter 60. En beskrivning av äldre i Sverige.

Relaterat

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att…

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

Fler nyheter

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie…