Foto: Unsplash

Antalet äldre ökar mer än befolkningen som helhet

De senaste 50 åren har antalet personer i Sverige som är 60 år och äldre mer än fördubblats. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

SCB har publicerat kartläggningen Efter 60 – En beskrivning av äldre i Sverige, med uppgifter om livslängd och hälsa till delaktighet i samhällslivet.

Rapporten visar att antalet personer i Sverige som är 60 år och äldre har ökat med 65 procent de senaste 50 åren. Motsvarande ökning för hela befolkningen är knappt 30 procent. I dag finns det fler än 2,6 miljoner svenskar som är 60+.

– Det är en åldersgrupp som procentuellt sett har ökat mer än befolkningen som helhet, säger Örjan Hemström, demograf på SCB, i ett pressmeddelande.

Om tio år beräknas personer 60 år och äldre vara fler än tre miljoner, något som beror på att allt fler lever längre.

Den grupp som har ökat allra mest är de som är 90 år och äldre. Örjan Hemström berättar att de är mer än dubbelt så många nu som för 50 år sedan och att den utvecklingen kommer att fortsätta.

Rapporten visar också att tre av fyra i 60-årsåldern har bra allmänhälsotillstånd, en siffra som sjunker med åldern. Allra tydligast minskar aktivitetsförmågan, men det är först vid 80 års ålder som det blir tydligt.

Fakta
Fler resultat från rapporten
  • 60 procent av de som är 60+ bor tillsammans med en partner
  • Vid 60 årsålder har kvinnor i snitt 25,9 återstående år. För männen är siffran 23,1 år.
  • Vid 70 års ålder förvärvsarbetar drygt 13 procent av kvinnorna och 25 procent av männen.
  • Gifta män har högre inkomster än män som inte är gifta. För kvinnor är skillnaderna utifrån civilstånd små.
  • Över hälften av personerna över 60 år bor i småhus.
  • Av de som är 80 år och äldre har 20 procent bott i sin bostad i mer än 50 år.
Läs rapporten i sin helhet

Statistiska centralbyrå (2022). Efter 60. En beskrivning av äldre i Sverige.

Relaterat

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att…

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Fler nyheter

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara…