Foto: Unsplash

Antalet äldre ökar mer än befolkningen som helhet

De senaste 50 åren har antalet personer i Sverige som är 60 år och äldre mer än fördubblats. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

SCB har publicerat kartläggningen Efter 60 – En beskrivning av äldre i Sverige, med uppgifter om livslängd och hälsa till delaktighet i samhällslivet.

Rapporten visar att antalet personer i Sverige som är 60 år och äldre har ökat med 65 procent de senaste 50 åren. Motsvarande ökning för hela befolkningen är knappt 30 procent. I dag finns det fler än 2,6 miljoner svenskar som är 60+.

– Det är en åldersgrupp som procentuellt sett har ökat mer än befolkningen som helhet, säger Örjan Hemström, demograf på SCB, i ett pressmeddelande.

Om tio år beräknas personer 60 år och äldre vara fler än tre miljoner, något som beror på att allt fler lever längre.

Den grupp som har ökat allra mest är de som är 90 år och äldre. Örjan Hemström berättar att de är mer än dubbelt så många nu som för 50 år sedan och att den utvecklingen kommer att fortsätta.

Rapporten visar också att tre av fyra i 60-årsåldern har bra allmänhälsotillstånd, en siffra som sjunker med åldern. Allra tydligast minskar aktivitetsförmågan, men det är först vid 80 års ålder som det blir tydligt.

Fakta
Fler resultat från rapporten
  • 60 procent av de som är 60+ bor tillsammans med en partner
  • Vid 60 årsålder har kvinnor i snitt 25,9 återstående år. För männen är siffran 23,1 år.
  • Vid 70 års ålder förvärvsarbetar drygt 13 procent av kvinnorna och 25 procent av männen.
  • Gifta män har högre inkomster än män som inte är gifta. För kvinnor är skillnaderna utifrån civilstånd små.
  • Över hälften av personerna över 60 år bor i småhus.
  • Av de som är 80 år och äldre har 20 procent bott i sin bostad i mer än 50 år.
Läs rapporten i sin helhet

Statistiska centralbyrå (2022). Efter 60. En beskrivning av äldre i Sverige.

Relaterat

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig…