Foto: Unsplash

Antalet äldre ökar mer än befolkningen som helhet

De senaste 50 åren har antalet personer i Sverige som är 60 år och äldre mer än fördubblats. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

SCB har publicerat kartläggningen Efter 60 – En beskrivning av äldre i Sverige, med uppgifter om livslängd och hälsa till delaktighet i samhällslivet.

Rapporten visar att antalet personer i Sverige som är 60 år och äldre har ökat med 65 procent de senaste 50 åren. Motsvarande ökning för hela befolkningen är knappt 30 procent. I dag finns det fler än 2,6 miljoner svenskar som är 60+.

– Det är en åldersgrupp som procentuellt sett har ökat mer än befolkningen som helhet, säger Örjan Hemström, demograf på SCB, i ett pressmeddelande.

Om tio år beräknas personer 60 år och äldre vara fler än tre miljoner, något som beror på att allt fler lever längre.

Den grupp som har ökat allra mest är de som är 90 år och äldre. Örjan Hemström berättar att de är mer än dubbelt så många nu som för 50 år sedan och att den utvecklingen kommer att fortsätta.

Rapporten visar också att tre av fyra i 60-årsåldern har bra allmänhälsotillstånd, en siffra som sjunker med åldern. Allra tydligast minskar aktivitetsförmågan, men det är först vid 80 års ålder som det blir tydligt.

Fakta
Fler resultat från rapporten
  • 60 procent av de som är 60+ bor tillsammans med en partner
  • Vid 60 årsålder har kvinnor i snitt 25,9 återstående år. För männen är siffran 23,1 år.
  • Vid 70 års ålder förvärvsarbetar drygt 13 procent av kvinnorna och 25 procent av männen.
  • Gifta män har högre inkomster än män som inte är gifta. För kvinnor är skillnaderna utifrån civilstånd små.
  • Över hälften av personerna över 60 år bor i småhus.
  • Av de som är 80 år och äldre har 20 procent bott i sin bostad i mer än 50 år.
Läs rapporten i sin helhet

Statistiska centralbyrå (2022). Efter 60. En beskrivning av äldre i Sverige.

Relaterat

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC…

Fler nyheter

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis…

Allt fler äldre med infektionsdiagnos på sjukhus

Mellan 1998 och 2019 ökade andelen vårddygn för personer med infektionsdiagnos från 11 till 21 procent. Ökningen är störst bland äldre personer över…