Foto: Unsplash

Antalet äldre ökar mer än befolkningen som helhet

De senaste 50 åren har antalet personer i Sverige som är 60 år och äldre mer än fördubblats. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

SCB har publicerat kartläggningen Efter 60 – En beskrivning av äldre i Sverige, med uppgifter om livslängd och hälsa till delaktighet i samhällslivet.

Rapporten visar att antalet personer i Sverige som är 60 år och äldre har ökat med 65 procent de senaste 50 åren. Motsvarande ökning för hela befolkningen är knappt 30 procent. I dag finns det fler än 2,6 miljoner svenskar som är 60+.

– Det är en åldersgrupp som procentuellt sett har ökat mer än befolkningen som helhet, säger Örjan Hemström, demograf på SCB, i ett pressmeddelande.

Om tio år beräknas personer 60 år och äldre vara fler än tre miljoner, något som beror på att allt fler lever längre.

Den grupp som har ökat allra mest är de som är 90 år och äldre. Örjan Hemström berättar att de är mer än dubbelt så många nu som för 50 år sedan och att den utvecklingen kommer att fortsätta.

Rapporten visar också att tre av fyra i 60-årsåldern har bra allmänhälsotillstånd, en siffra som sjunker med åldern. Allra tydligast minskar aktivitetsförmågan, men det är först vid 80 års ålder som det blir tydligt.

Fakta
Fler resultat från rapporten
  • 60 procent av de som är 60+ bor tillsammans med en partner
  • Vid 60 årsålder har kvinnor i snitt 25,9 återstående år. För männen är siffran 23,1 år.
  • Vid 70 års ålder förvärvsarbetar drygt 13 procent av kvinnorna och 25 procent av männen.
  • Gifta män har högre inkomster än män som inte är gifta. För kvinnor är skillnaderna utifrån civilstånd små.
  • Över hälften av personerna över 60 år bor i småhus.
  • Av de som är 80 år och äldre har 20 procent bott i sin bostad i mer än 50 år.
Läs rapporten i sin helhet

Statistiska centralbyrå (2022). Efter 60. En beskrivning av äldre i Sverige.

Relaterat

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Fler nyheter

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

Goda insatser för att behålla självständighet i åldrandet

SBU har utvärderat en forskningsöversikt över insatser för att bibehålla självständighet och hemmaboende hos äldre personer. De konstaterar att studien är välgjord och…

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…