En äldre man sätter in sin hörapparat i örat.
Foto: Yuri Arcurs/Mostphotos

Åtta av tio 90-plussare behövde hjälp med sin hörsel

I en studie från Göteborgs universitet och Region Västra Götaland har forskare undersökt hörseln på personer över 90 år. En stor majoritet av dem hade så stora problem att de skulle behöva hjälp.

Hur stora är egentligen hörselproblemen bland våra 90-plussare? Det har en grupp forskare från Göteborg undersökt i en ny studie. De valde ut två grupper från H70-studien, bestående av 42 stycken 90-åringar och 49 stycken 95-åringar. Hörselmätningarna gjordes i hemmiljön, för att kunna få ett bättre deltagande.

98 procent av deltagarna hade en hörselnedsättning i sitt bäst fungerande öra. 83 procent av dem hade dessutom så pass svår hörselnedsättning av de skulle behöva hjälp för det. Det fanns också en skillnad mellan åldersgrupperna som tydde på att hörseln fortsatte att försämras mellan 90 och 95 år. Skillnaden mellan kvinnor och män verkade också jämnas ut med åldern.

Enligt forskarna som genomförde studien behövs det en ökad medvetenhet om de negativa effekterna av hörselnedsättning om man ska kunna öka det allmänna välbefinnandet för de äldre äldre. Samtidigt är det många som drabbas av demens i den här åldersgruppen och det behövs mer forskning för att hitta undersökningsmetoder som fungerar för dem utanför vårdinstitutionerna, något forskargruppen planerar att bidra med framöver.

Läs den vetenskapliga artikeln

Åsa Winzell Juhlin, Ulf Rosenhall, Birgitta Wallström Berg, Maria Hoff, Hanna Wetterberg, Lina Rydén, Ingmar Skoog och André Sadeghi (2024). Hearing acuity in nonagenarians aged 90 and 95 assessed in a home setting using standardized pure-tone audiometry. International journal of audiology.

Relaterat

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…