Balans och rädsla för att falla i ny avhandling

Risken att falla påverkas av många faktorer. I sin avhandling har Mascha Pauelsen vid Luleå tekniska universitet undersökt de komplexa sambanden kring rädslan att drabbas av en fallolycka.

Mascha Pauelsen, har presenterat sin doktorsavhandling Losing control and developing concerns: The complexities of ageing postural control and fall-related concerns, i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet.

Att hålla sig aktiv när man åldras kan vara svårt när man får sämre balans och blir rädd för att falla, då fallolyckor orsakar många skador och dödsfall längre upp i åldrarna. I sin avhandling utforskar Mascha Pauelsen förhållandet mellan postural kontroll, alltså det system som hjälper oss att hålla balansen och kontrollen över kroppen, och rädslan för att falla.

Studien bygger på hembesök hos drygt 150 personer 70 år och äldre, som fick gå igenom ett frågeformulär och tester av motoriska och kognitiva färdigheter. 45 personer testades också i ett rörelselabb. 70 procent av testpersonerna uppvisar åtminstone en av ingredienserna i fallrisk, vare sig det rör sig om fysiska eller psykiska faktorer. I avhandlingen blir det tydligt att bakgrunden till fallrisk är mycket komplex.

Läs avhandlingen

Läs avhandlingen:

Mascha Pauelsen (2021) Losing control and developing concerns: The complexities of ageing postural control and fall-related concerns. Luleå tekniska universitet.

 

Läs avhandlingens artiklar:

M Pauelsen, L Nyberg, U Röijezon och I Vikman (2018). Both psychological factors and physical performance are associated with fall-related concerns. Aging clinical and experimental research.

M Pauelsen, I Vikman, V Strandkvist, A Larsson och U Röijezon (2018). Decline in sensorimotor systems explains reduced falls self-efficacy. Journal of electromyography and kinesiology.

M Pauelsen, H Jafari, V Strandkvist, L Nyberg, T Gustafsson, I Vikman och U Röijezon (2020). Fall-related concerns and sensorimotor decline explain low-frequency postural control strategies in older population. PLoS ONE.

H Jafari, M Pauelsen, U Röijezon, L Nyberg, G Nikolakopoulos och T Gustafsson (2018). On internal modellingof the upright postural control in elderly. IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (IEEE ROBIO 2018).

Relaterat

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att motverka ensamhet. Det visar en nya rapport från Suicide zero om kommunernas arbete med att förbygga självmord.

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar en rapport från Socialstyrelsen att det fortfarande är stora skillnader när det gäller hur lång tid det…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att det går att att upptäcka tecken på depression hos äldre med hjälp av frågeformulär.

Fler nyheter

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde situationen. Det visar Elisabeth Carlstedt i en ny studie.

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det i efterhand. Filminspelningen är cirka 55 minuter och finns tillgänglig för alla på vår youtube-kanal.

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara ett sätt att identifiera personer med hög risk för detta.