Balans och rädsla för att falla i ny avhandling

Risken att falla påverkas av många faktorer. I sin avhandling har Mascha Pauelsen vid Luleå tekniska universitet undersökt de komplexa sambanden kring rädslan att drabbas av en fallolycka.

Mascha Pauelsen, har presenterat sin doktorsavhandling Losing control and developing concerns: The complexities of ageing postural control and fall-related concerns, i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet.

Att hålla sig aktiv när man åldras kan vara svårt när man får sämre balans och blir rädd för att falla, då fallolyckor orsakar många skador och dödsfall längre upp i åldrarna. I sin avhandling utforskar Mascha Pauelsen förhållandet mellan postural kontroll, alltså det system som hjälper oss att hålla balansen och kontrollen över kroppen, och rädslan för att falla.

Studien bygger på hembesök hos drygt 150 personer 70 år och äldre, som fick gå igenom ett frågeformulär och tester av motoriska och kognitiva färdigheter. 45 personer testades också i ett rörelselabb. 70 procent av testpersonerna uppvisar åtminstone en av ingredienserna i fallrisk, vare sig det rör sig om fysiska eller psykiska faktorer. I avhandlingen blir det tydligt att bakgrunden till fallrisk är mycket komplex.

Läs avhandlingen

Läs avhandlingen:

Mascha Pauelsen (2021) Losing control and developing concerns: The complexities of ageing postural control and fall-related concerns. Luleå tekniska universitet.

 

Läs avhandlingens artiklar:

M Pauelsen, L Nyberg, U Röijezon och I Vikman (2018). Both psychological factors and physical performance are associated with fall-related concerns. Aging clinical and experimental research.

M Pauelsen, I Vikman, V Strandkvist, A Larsson och U Röijezon (2018). Decline in sensorimotor systems explains reduced falls self-efficacy. Journal of electromyography and kinesiology.

M Pauelsen, H Jafari, V Strandkvist, L Nyberg, T Gustafsson, I Vikman och U Röijezon (2020). Fall-related concerns and sensorimotor decline explain low-frequency postural control strategies in older population. PLoS ONE.

H Jafari, M Pauelsen, U Röijezon, L Nyberg, G Nikolakopoulos och T Gustafsson (2018). On internal modellingof the upright postural control in elderly. IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (IEEE ROBIO 2018).

Relaterat

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att forskningen kanske överdriver de goda effekterna.

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på i en ny studie med hjälp av den så kallade FMT-metoden.

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning om äldres hälsa och välbefinnande.

Fler nyheter

Så ska en app förbättra vården för personer med demens

De allra flesta som drabbas av demens får också psykiska symptom, till exempel vanföreställningar och ångest. Nu hoppas forskare vid Jönköping university att en app ska förbättra vården och livskvaliteten för dessa personer.

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar resultat i Magnus Lindh-Rengifos avhandling som lagts fram vid Lunds universitet.

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar. Det visar en studie från Göteborgs universitet som bygger på data från 1 500 patienter.