Balans och rädsla för att falla i ny avhandling

Risken att falla påverkas av många faktorer. I sin avhandling har Mascha Pauelsen vid Luleå tekniska universitet undersökt de komplexa sambanden kring rädslan att drabbas av en fallolycka.

Mascha Pauelsen, har presenterat sin doktorsavhandling Losing control and developing concerns: The complexities of ageing postural control and fall-related concerns, i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet.

Att hålla sig aktiv när man åldras kan vara svårt när man får sämre balans och blir rädd för att falla, då fallolyckor orsakar många skador och dödsfall längre upp i åldrarna. I sin avhandling utforskar Mascha Pauelsen förhållandet mellan postural kontroll, alltså det system som hjälper oss att hålla balansen och kontrollen över kroppen, och rädslan för att falla.

Studien bygger på hembesök hos drygt 150 personer 70 år och äldre, som fick gå igenom ett frågeformulär och tester av motoriska och kognitiva färdigheter. 45 personer testades också i ett rörelselabb. 70 procent av testpersonerna uppvisar åtminstone en av ingredienserna i fallrisk, vare sig det rör sig om fysiska eller psykiska faktorer. I avhandlingen blir det tydligt att bakgrunden till fallrisk är mycket komplex.

Läs avhandlingen

Läs avhandlingen:

Mascha Pauelsen (2021) Losing control and developing concerns: The complexities of ageing postural control and fall-related concerns. Luleå tekniska universitet.

 

Läs avhandlingens artiklar:

M Pauelsen, L Nyberg, U Röijezon och I Vikman (2018). Both psychological factors and physical performance are associated with fall-related concerns. Aging clinical and experimental research.

M Pauelsen, I Vikman, V Strandkvist, A Larsson och U Röijezon (2018). Decline in sensorimotor systems explains reduced falls self-efficacy. Journal of electromyography and kinesiology.

M Pauelsen, H Jafari, V Strandkvist, L Nyberg, T Gustafsson, I Vikman och U Röijezon (2020). Fall-related concerns and sensorimotor decline explain low-frequency postural control strategies in older population. PLoS ONE.

H Jafari, M Pauelsen, U Röijezon, L Nyberg, G Nikolakopoulos och T Gustafsson (2018). On internal modellingof the upright postural control in elderly. IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (IEEE ROBIO 2018).

Relaterat

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har lagt fram vid Högskolan i Halmstad.

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre personer drabbas extra hårt av humanitära kriser, hur byte av livsstil kan minska risken för demens och…

Aktiviteter bästa receptet mot ohälsa

Många äldre personer känner sig ensamma, är isolerade hemma och mår psykiskt dåligt. I Skogås, söder om Stockholm, har kommun, region och civilsamhälle gått samman och tagit forskare till hjälp för att hjälpa äldre invånare.

Fler nyheter

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått 24 miljoner kronor i anslag från forskningsrådet Forte.

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den informella vårdgivarens liv syfte och mening, men om vårdandet blir intensivt, och man själv är i hög…

Arbetets mening för äldre sjuksköterskor och vårdbiträden

I intervjuer med forskare vid Stockholms universitet har sjuksköterskor och vårdbiträden nära och efter pensionen berättat om vad som skapar mening i deras arbete. Sociala kontakter och känslan av att ha ett syfte var två viktiga faktorer.