Balans och rädsla för att falla i ny avhandling

Risken att falla påverkas av många faktorer. I sin avhandling har Mascha Pauelsen vid Luleå tekniska universitet undersökt de komplexa sambanden kring rädslan att drabbas av en fallolycka.

Mascha Pauelsen, har presenterat sin doktorsavhandling Losing control and developing concerns: The complexities of ageing postural control and fall-related concerns, i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet.

Att hålla sig aktiv när man åldras kan vara svårt när man får sämre balans och blir rädd för att falla, då fallolyckor orsakar många skador och dödsfall längre upp i åldrarna. I sin avhandling utforskar Mascha Pauelsen förhållandet mellan postural kontroll, alltså det system som hjälper oss att hålla balansen och kontrollen över kroppen, och rädslan för att falla.

Studien bygger på hembesök hos drygt 150 personer 70 år och äldre, som fick gå igenom ett frågeformulär och tester av motoriska och kognitiva färdigheter. 45 personer testades också i ett rörelselabb. 70 procent av testpersonerna uppvisar åtminstone en av ingredienserna i fallrisk, vare sig det rör sig om fysiska eller psykiska faktorer. I avhandlingen blir det tydligt att bakgrunden till fallrisk är mycket komplex.

Läs avhandlingen

Läs avhandlingen:

Mascha Pauelsen (2021) Losing control and developing concerns: The complexities of ageing postural control and fall-related concerns. Luleå tekniska universitet.

 

Läs avhandlingens artiklar:

M Pauelsen, L Nyberg, U Röijezon och I Vikman (2018). Both psychological factors and physical performance are associated with fall-related concerns. Aging clinical and experimental research.

M Pauelsen, I Vikman, V Strandkvist, A Larsson och U Röijezon (2018). Decline in sensorimotor systems explains reduced falls self-efficacy. Journal of electromyography and kinesiology.

M Pauelsen, H Jafari, V Strandkvist, L Nyberg, T Gustafsson, I Vikman och U Röijezon (2020). Fall-related concerns and sensorimotor decline explain low-frequency postural control strategies in older population. PLoS ONE.

H Jafari, M Pauelsen, U Röijezon, L Nyberg, G Nikolakopoulos och T Gustafsson (2018). On internal modellingof the upright postural control in elderly. IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (IEEE ROBIO 2018).

Relaterat

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi har i sin avhandling funnit ett alternativ i form av täckproteser som lätt kan tas av från…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden vid akututryckningar till äldre personer.

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga muskler. – Det visar att det aldrig är för sent att börja med styrketräning, säger nydisputerade Sebastian…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet som har följt tvillingpar över 60 års ålder i 18 år.

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det sig.

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig åt. Att vara ofrivilligt ensam kan påverka den psykiska hälsan.