Berikade miljöer hjälper vid strokerehab

Ett intensivt träningsprogram som genomförs i en berikad miljö kan leda till bland annat en snabbare förbättring av fysisk förmåga hos personer som drabbats av stroke. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

En stroke kan ofta förändra livet radikalt på ett fysiskt, psykologiskt och socialt plan. Tidigare forskning har visat att en så kallad berikad miljö, som innefattar bland annat sociala interaktioner, fysisk aktivitet samt stimulering av sinnena och hjärnan, kombinerat med ett särskilt träningsprogram kan bidra till återhämtning efter stroke.

Doktoranden Sara Vive vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet, har undersökt just detta i sin avhandling.

I en av delstudierna fick 39 deltagare, som var i ett kroniskt skede efter stroke, genomföra ett intensivt träningsprogram i en berikad miljö i Spanien i tre veckor. Utöver detta fick de som behövde också språkträning.

Resultatet av träningsprogrammet var att deltagarna förbättrade sin fysiska förmåga, balans, gånghastighet och uthållighet, något som kvarstod sex månader senare.

I en annan delstudie intervjuades 20 personer om hur de hade upplevt programmet. De beskrev det som annorlunda och tufft uppgav att den innehöll både kroppslig och mental inlärning som gynnade dem.

Dessutom betonade dem vikten av tillit till personalen och stödet från anhöriga och andra deltagare. Ett övergripande motto var att det var svårt men möjligt – men inte ensam.

Ladda ner avhandlingen

AVHANDLING

Sara Vive (2021). Enriched, task-specific therapy in the chronic phase after stroke. Göteborgs universitet.

DELARBETEN

I. Sara Vive m fl (2020). Enriched, task-specific therapy in the chronic phase after stroke: An exploratory study. Publicerad i Journal of neurologic physical therapy.

II. Sara Vive m fl (2020). Experience of enriched rehabilitation in the chronic phase of stroke. Publicerad u Disability and rehabilitation.

III. Sara Vive (2021). Gait kinematics and spatiotemporal variables after enriched, task-specific therapy in the chronic phase after stroke. A single-subject experimental design study. Publicerad i Archives of clinical and medical case reports 5.

IIII. Sara Vive m fl (2021). Comfortable and maximum gait speed in individuals with chronic stroke and community-dwelling controls. Manus lämnat 2021.

Relaterat

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att forskningen kanske överdriver de goda effekterna.

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på i en ny studie med hjälp av den så kallade FMT-metoden.

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning om äldres hälsa och välbefinnande.

Fler nyheter

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar resultat i Magnus Lindh-Rengifos avhandling som lagts fram vid Lunds universitet.

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar. Det visar en studie från Göteborgs universitet som bygger på data från 1 500 patienter.

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie från Uppsala universitet hittar nyanser i äldre personers inställning till ensamätande.