Berikade miljöer hjälper vid strokerehab

Ett intensivt träningsprogram som genomförs i en berikad miljö kan leda till bland annat en snabbare förbättring av fysisk förmåga hos personer som drabbats av stroke. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

En stroke kan ofta förändra livet radikalt på ett fysiskt, psykologiskt och socialt plan. Tidigare forskning har visat att en så kallad berikad miljö, som innefattar bland annat sociala interaktioner, fysisk aktivitet samt stimulering av sinnena och hjärnan, kombinerat med ett särskilt träningsprogram kan bidra till återhämtning efter stroke.

Doktoranden Sara Vive vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet, har undersökt just detta i sin avhandling.

I en av delstudierna fick 39 deltagare, som var i ett kroniskt skede efter stroke, genomföra ett intensivt träningsprogram i en berikad miljö i Spanien i tre veckor. Utöver detta fick de som behövde också språkträning.

Resultatet av träningsprogrammet var att deltagarna förbättrade sin fysiska förmåga, balans, gånghastighet och uthållighet, något som kvarstod sex månader senare.

I en annan delstudie intervjuades 20 personer om hur de hade upplevt programmet. De beskrev det som annorlunda och tufft uppgav att den innehöll både kroppslig och mental inlärning som gynnade dem.

Dessutom betonade dem vikten av tillit till personalen och stödet från anhöriga och andra deltagare. Ett övergripande motto var att det var svårt men möjligt – men inte ensam.

Ladda ner avhandlingen

AVHANDLING

Sara Vive (2021). Enriched, task-specific therapy in the chronic phase after stroke. Göteborgs universitet.

DELARBETEN

I. Sara Vive m fl (2020). Enriched, task-specific therapy in the chronic phase after stroke: An exploratory study. Publicerad i Journal of neurologic physical therapy.

II. Sara Vive m fl (2020). Experience of enriched rehabilitation in the chronic phase of stroke. Publicerad u Disability and rehabilitation.

III. Sara Vive (2021). Gait kinematics and spatiotemporal variables after enriched, task-specific therapy in the chronic phase after stroke. A single-subject experimental design study. Publicerad i Archives of clinical and medical case reports 5.

IIII. Sara Vive m fl (2021). Comfortable and maximum gait speed in individuals with chronic stroke and community-dwelling controls. Manus lämnat 2021.

Relaterat

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi har i sin avhandling funnit ett alternativ i form av täckproteser som lätt kan tas av från…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden vid akututryckningar till äldre personer.

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga muskler. – Det visar att det aldrig är för sent att börja med styrketräning, säger nydisputerade Sebastian…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet som har följt tvillingpar över 60 års ålder i 18 år.

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det sig.

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig åt. Att vara ofrivilligt ensam kan påverka den psykiska hälsan.