Berikade miljöer hjälper vid strokerehab

Ett intensivt träningsprogram som genomförs i en berikad miljö kan leda till bland annat en snabbare förbättring av fysisk förmåga hos personer som drabbats av stroke. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

En stroke kan ofta förändra livet radikalt på ett fysiskt, psykologiskt och socialt plan. Tidigare forskning har visat att en så kallad berikad miljö, som innefattar bland annat sociala interaktioner, fysisk aktivitet samt stimulering av sinnena och hjärnan, kombinerat med ett särskilt träningsprogram kan bidra till återhämtning efter stroke.

Doktoranden Sara Vive vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet, har undersökt just detta i sin avhandling.

I en av delstudierna fick 39 deltagare, som var i ett kroniskt skede efter stroke, genomföra ett intensivt träningsprogram i en berikad miljö i Spanien i tre veckor. Utöver detta fick de som behövde också språkträning.

Resultatet av träningsprogrammet var att deltagarna förbättrade sin fysiska förmåga, balans, gånghastighet och uthållighet, något som kvarstod sex månader senare.

I en annan delstudie intervjuades 20 personer om hur de hade upplevt programmet. De beskrev det som annorlunda och tufft uppgav att den innehöll både kroppslig och mental inlärning som gynnade dem.

Dessutom betonade dem vikten av tillit till personalen och stödet från anhöriga och andra deltagare. Ett övergripande motto var att det var svårt men möjligt – men inte ensam.

Ladda ner avhandlingen

AVHANDLING

Sara Vive (2021). Enriched, task-specific therapy in the chronic phase after stroke. Göteborgs universitet.

DELARBETEN

I. Sara Vive m fl (2020). Enriched, task-specific therapy in the chronic phase after stroke: An exploratory study. Publicerad i Journal of neurologic physical therapy.

II. Sara Vive m fl (2020). Experience of enriched rehabilitation in the chronic phase of stroke. Publicerad u Disability and rehabilitation.

III. Sara Vive (2021). Gait kinematics and spatiotemporal variables after enriched, task-specific therapy in the chronic phase after stroke. A single-subject experimental design study. Publicerad i Archives of clinical and medical case reports 5.

IIII. Sara Vive m fl (2021). Comfortable and maximum gait speed in individuals with chronic stroke and community-dwelling controls. Manus lämnat 2021.

Relaterat

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar en rapport från Socialstyrelsen att det fortfarande är stora skillnader när det gäller hur lång tid det…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att det går att att upptäcka tecken på depression hos äldre med hjälp av frågeformulär.

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det i efterhand. Filminspelningen är cirka 55 minuter och finns tillgänglig för alla på vår youtube-kanal.

Fler nyheter

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde situationen. Det visar Elisabeth Carlstedt i en ny studie.

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara ett sätt att identifiera personer med hög risk för detta.

Ursprungslandets regler påverkar pensioneringen

En ny rapport från IFAU kartlägger hur migranter tar ut sin pension. Det visar sig att de påverkas mest av sitt nya lands regelverk, men även av normer och regler i sitt tidigare hemland.