Berikade miljöer hjälper vid strokerehab

Ett intensivt träningsprogram som genomförs i en berikad miljö kan leda till bland annat en snabbare förbättring av fysisk förmåga hos personer som drabbats av stroke. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

En stroke kan ofta förändra livet radikalt på ett fysiskt, psykologiskt och socialt plan. Tidigare forskning har visat att en så kallad berikad miljö, som innefattar bland annat sociala interaktioner, fysisk aktivitet samt stimulering av sinnena och hjärnan, kombinerat med ett särskilt träningsprogram kan bidra till återhämtning efter stroke.

Doktoranden Sara Vive vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet, har undersökt just detta i sin avhandling.

I en av delstudierna fick 39 deltagare, som var i ett kroniskt skede efter stroke, genomföra ett intensivt träningsprogram i en berikad miljö i Spanien i tre veckor. Utöver detta fick de som behövde också språkträning.

Resultatet av träningsprogrammet var att deltagarna förbättrade sin fysiska förmåga, balans, gånghastighet och uthållighet, något som kvarstod sex månader senare.

I en annan delstudie intervjuades 20 personer om hur de hade upplevt programmet. De beskrev det som annorlunda och tufft uppgav att den innehöll både kroppslig och mental inlärning som gynnade dem.

Dessutom betonade dem vikten av tillit till personalen och stödet från anhöriga och andra deltagare. Ett övergripande motto var att det var svårt men möjligt – men inte ensam.

Ladda ner avhandlingen

AVHANDLING

Sara Vive (2021). Enriched, task-specific therapy in the chronic phase after stroke. Göteborgs universitet.

DELARBETEN

I. Sara Vive m fl (2020). Enriched, task-specific therapy in the chronic phase after stroke: An exploratory study. Publicerad i Journal of neurologic physical therapy.

II. Sara Vive m fl (2020). Experience of enriched rehabilitation in the chronic phase of stroke. Publicerad u Disability and rehabilitation.

III. Sara Vive (2021). Gait kinematics and spatiotemporal variables after enriched, task-specific therapy in the chronic phase after stroke. A single-subject experimental design study. Publicerad i Archives of clinical and medical case reports 5.

IIII. Sara Vive m fl (2021). Comfortable and maximum gait speed in individuals with chronic stroke and community-dwelling controls. Manus lämnat 2021.

Relaterat

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög, men åtminstone lägre än året innan. Det framgår av Vård- och omsorgsanalys nya rapport.

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC och om ett samarbete kring att förebygga försvinnanden av personer med kognitiv svikt.

Hur gick det sen, Giola Santoni?

… Som för fem år sedan disputerade med en avhandling betitlad How well are we aging: capturing the complexity of health trajectories of older adults.

Fler nyheter

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis undersöka i ett nytt projekt.

Allt fler äldre med infektionsdiagnos på sjukhus

Mellan 1998 och 2019 ökade andelen vårddygn för personer med infektionsdiagnos från 11 till 21 procent. Ökningen är störst bland äldre personer över 80 år. Det visar en ny studie av forskare från Lunds universitet.

Äldre kvinna i sjukhusmiljö i samtal med läkare och sköterska

Låg kunskap om äldre med hiv

Det blir allt fler äldre som lever med hiv. Men det saknas kunskap inom hälso- och sjukvården om hur det är att vara äldre med hivdiagnos. En ny svensk studie ska bidra till en större öppenhet kring hiv och minska…