Berikade miljöer hjälper vid strokerehab

Ett intensivt träningsprogram som genomförs i en berikad miljö kan leda till bland annat en snabbare förbättring av fysisk förmåga hos personer som drabbats av stroke. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

En stroke kan ofta förändra livet radikalt på ett fysiskt, psykologiskt och socialt plan. Tidigare forskning har visat att en så kallad berikad miljö, som innefattar bland annat sociala interaktioner, fysisk aktivitet samt stimulering av sinnena och hjärnan, kombinerat med ett särskilt träningsprogram kan bidra till återhämtning efter stroke.

Doktoranden Sara Vive vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet, har undersökt just detta i sin avhandling.

I en av delstudierna fick 39 deltagare, som var i ett kroniskt skede efter stroke, genomföra ett intensivt träningsprogram i en berikad miljö i Spanien i tre veckor. Utöver detta fick de som behövde också språkträning.

Resultatet av träningsprogrammet var att deltagarna förbättrade sin fysiska förmåga, balans, gånghastighet och uthållighet, något som kvarstod sex månader senare.

I en annan delstudie intervjuades 20 personer om hur de hade upplevt programmet. De beskrev det som annorlunda och tufft uppgav att den innehöll både kroppslig och mental inlärning som gynnade dem.

Dessutom betonade dem vikten av tillit till personalen och stödet från anhöriga och andra deltagare. Ett övergripande motto var att det var svårt men möjligt – men inte ensam.

Ladda ner avhandlingen

AVHANDLING

Sara Vive (2021). Enriched, task-specific therapy in the chronic phase after stroke. Göteborgs universitet.

DELARBETEN

I. Sara Vive m fl (2020). Enriched, task-specific therapy in the chronic phase after stroke: An exploratory study. Publicerad i Journal of neurologic physical therapy.

II. Sara Vive m fl (2020). Experience of enriched rehabilitation in the chronic phase of stroke. Publicerad u Disability and rehabilitation.

III. Sara Vive (2021). Gait kinematics and spatiotemporal variables after enriched, task-specific therapy in the chronic phase after stroke. A single-subject experimental design study. Publicerad i Archives of clinical and medical case reports 5.

IIII. Sara Vive m fl (2021). Comfortable and maximum gait speed in individuals with chronic stroke and community-dwelling controls. Manus lämnat 2021.

Relaterat

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter operation längre än tidigare.

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har lagt fram vid Högskolan i Halmstad.

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre personer drabbas extra hårt av humanitära kriser, hur byte av livsstil kan minska risken för demens och…

Fler nyheter

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

Goda insatser för att behålla självständighet i åldrandet

SBU har utvärderat en forskningsöversikt över insatser för att bibehålla självständighet och hemmaboende hos äldre personer. De konstaterar att studien är välgjord och kan fungera som inspiration för kommunerna i utformningen av insatser i omsorgen.

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma till tals är sköra äldre personer. Om detta handlar Isak Berges avhandling.

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren i vårdvetenskap, Marcus Falk Johansson i sin doktorsavhandling: ”For better and for worse, till death do us…