Kvinna har fallit i snöhalka
Foto: Maria Sbytova & Getty Images

Blockering av nerv minskar smärta vid höftfraktkur

Det går att smärtlindra patienter som fått en höftfraktur utan hjälp av opiater. Det visar en avhandling av Anna Unneby från Umeå. Genom en tillfällig blockering av lårbensnerven dämpas nervimpuslerna till hjärnan och smärtan minskar för patienter som väntar på operation. Avhandlingen visar också att patienterna upplevde en stor variation i smärta.

– Smärta är komplext och kräver individualiserat synsätt utifrån varje patient som tillägg till evidensbaserade riktlinjer för bedömning och smärtlindring, säger Anna Unneby, doktorand, i en nyhet från Umeå universitet.

Smärtlindringen sker genom en så kallad femoralisblockad, en tillfällig blockering av lårbensnerven, som stänger av signalerna till hjärnan om att det gör ont. Patienter uppger att de drabbas av lägre smärta och behöver mindre mängd smärtstillande läkemedel, än en kontrollgrupp som bara fick smärtstillande behandling med opioider i väntan på operation.

Oavsett om patienten fick läkemedel som smärtstillande eller blockering av nerven, så påverkades inte förekomsten av de vanligaste komplikationerna före och efter operation.

Patienterna upplevde en stor variation i smärta vid höftfraktur, vilket avhandlingen också visar. De hanterar värken på många olika sätt och uppger att de är beroende av personalens vilja att att hjälpa dem vid när de har ont.

Anna Unneby arbetar som sjuksköterska på Ortopedkliniken i Umeå med smärta som specialitet.

Relaterat

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…

Fler nyheter

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara…

Ursprungslandets regler påverkar pensioneringen

En ny rapport från IFAU kartlägger hur migranter tar ut sin pension. Det visar sig att de påverkas mest av sitt nya lands…