Kvinna har fallit i snöhalka
Foto: Maria Sbytova & Getty Images

Blockering av nerv minskar smärta vid höftfraktkur

Det går att smärtlindra patienter som fått en höftfraktur utan hjälp av opiater. Det visar en avhandling av Anna Unneby från Umeå. Genom en tillfällig blockering av lårbensnerven dämpas nervimpuslerna till hjärnan och smärtan minskar för patienter som väntar på operation. Avhandlingen visar också att patienterna upplevde en stor variation i smärta.

– Smärta är komplext och kräver individualiserat synsätt utifrån varje patient som tillägg till evidensbaserade riktlinjer för bedömning och smärtlindring, säger Anna Unneby, doktorand, i en nyhet från Umeå universitet.

Smärtlindringen sker genom en så kallad femoralisblockad, en tillfällig blockering av lårbensnerven, som stänger av signalerna till hjärnan om att det gör ont. Patienter uppger att de drabbas av lägre smärta och behöver mindre mängd smärtstillande läkemedel, än en kontrollgrupp som bara fick smärtstillande behandling med opioider i väntan på operation.

Oavsett om patienten fick läkemedel som smärtstillande eller blockering av nerven, så påverkades inte förekomsten av de vanligaste komplikationerna före och efter operation.

Patienterna upplevde en stor variation i smärta vid höftfraktur, vilket avhandlingen också visar. De hanterar värken på många olika sätt och uppger att de är beroende av personalens vilja att att hjälpa dem vid när de har ont.

Anna Unneby arbetar som sjuksköterska på Ortopedkliniken i Umeå med smärta som specialitet.

Relaterat

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…

Fler nyheter

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig…

Tio forskare står i en trappa.

UserAge avslutar med konferens om brukarmedverkan

I sex år har forskningsprogrammet UserAge undersökt möjligheter och utmaningar med brukarmedverkan. Nu är det dags för avslutningskonferens.

Förändringar i hjärnan vanligt bland äldre med gångbesvär

Mer än var tredje äldre person har problem att gå. En del har stora hålrum i hjärnan, så kallade hjärnventriklar, som är ett…