Kvinna har fallit i snöhalka
Foto: Maria Sbytova & Getty Images

Blockering av nerv minskar smärta vid höftfraktkur

Det går att smärtlindra patienter som fått en höftfraktur utan hjälp av opiater. Det visar en avhandling av Anna Unneby från Umeå. Genom en tillfällig blockering av lårbensnerven dämpas nervimpuslerna till hjärnan och smärtan minskar för patienter som väntar på operation. Avhandlingen visar också att patienterna upplevde en stor variation i smärta.

– Smärta är komplext och kräver individualiserat synsätt utifrån varje patient som tillägg till evidensbaserade riktlinjer för bedömning och smärtlindring, säger Anna Unneby, doktorand, i en nyhet från Umeå universitet.

Smärtlindringen sker genom en så kallad femoralisblockad, en tillfällig blockering av lårbensnerven, som stänger av signalerna till hjärnan om att det gör ont. Patienter uppger att de drabbas av lägre smärta och behöver mindre mängd smärtstillande läkemedel, än en kontrollgrupp som bara fick smärtstillande behandling med opioider i väntan på operation.

Oavsett om patienten fick läkemedel som smärtstillande eller blockering av nerven, så påverkades inte förekomsten av de vanligaste komplikationerna före och efter operation.

Patienterna upplevde en stor variation i smärta vid höftfraktur, vilket avhandlingen också visar. De hanterar värken på många olika sätt och uppger att de är beroende av personalens vilja att att hjälpa dem vid när de har ont.

Anna Unneby arbetar som sjuksköterska på Ortopedkliniken i Umeå med smärta som specialitet.

Relaterat

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie…

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det…

Fler nyheter

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

Stor undersökning om anhörigvård

Många äldre som är i behov av vård bor hemma och får en stor del av sin omsorg från familj, vänner eller grannar.…

Topp 3 bland seniorer: promenera, cykla eller träna framför tv:n

När seniorer i Karlstad motionerar är det dessa tre aktiviteter som toppar. Det visar en kartläggning av den fysiska aktiviteten och hälsostatusen hos…