Foto: Barbro Wickström/Mostphotos

Covid-19 ökade risken för hjärt-kärlsjukdom

En ny avhandling från Umeå universitet visar att covidsjuka har ökad risk för hjärt-kärlsjukdom så länge som sex månader efter infektionen.

Ioannis Katsoularis har disputerat vid vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin på Umeå universitet med en avhandling som undersöker kopplingen mellan covid-19-infektion och hjärt-kärlsjukdom. Och sambandet överraskade.

Störst är risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom de första två till fyra veckorna efter covidinfektionen. Riskerna var dessutom ganska stora. Risken för lungembolier var 33 gånger högre än normalt och risken för förmaksflimmer och förmaksfladder var 12 gånger högre, medan riskerna för andra komplikationer var mellan tre och sju gånger högre än vanligt. Dessutom gick risken upp för personer som var äldre och multisjuka, och för dem som fått svår covid-19. För hjärtinfarkt var risken förhöjd i två veckor efter infektionen, och fyra veckor för stroke.

– Det var överraskande att risken är så stor och kvarstår under så pass lång tid efter infektion. Det innebär att man bör vara vaksam på symtom för att kunna behandla hjärtkärlsjukdom i tid, säger Ioannis Katsoularis i en nyhet på Umeå universitets hemsida.

Studien bygger på data från nationella register för alla svenskar som testade positivt för covid-19 från pandemins början till maj 2021, vilket innebär en analys av en miljon covidsmittade personer, som jämfördes med fyra miljoner personer utan positivt covidtest.

– Resultaten understryker vikten både av att vaccineras mot covid-19 och att sjukvården identifierar personer med ökad risk för dessa komplikationer så att förebyggande åtgärder sätts in, till exempel blodförtunnande behandling. Dessutom bör man se till att följa upp högrisk-individerna och vara observant på misstänkta symtom, säger Ioannis Katsoularis.

Läs avhandlingen

Ioannis Katsoularis (2023). Cardiovascular complications following covid-19: population-based register studies. Doktorsavhandling, Umeå universitet.

Avhandlingens publicerade artiklar
I Katsoularis, O Fonseca-Rodríguez, P Farrington, K Lindmark och AM Connolly-Andersen (2021). Risk of acute myocardial infarction and ischaemic stroke following COVID-19 in Sweden: a self-controlled case series and matched cohort study. The Lancet.

O Fonseca-Rodríguez, AM Fors Connolly, I Katsoularis, K Lindmark och P Farrington (2021). Avoiding bias in self-controlled case series studies of coronavirus disease 2019. Statistics in medicine.

I Katsoularis, O Fonseca-Rodríguez, P Farrington, E Häggström Lundevaller, K Lindmark och AM Fors Connolly (2022). Risks of deep vein thrombosis, pulmonary embolism, and bleeding after covid-19: nationwide self-controlled cases series and matched cohort study. The BMJ.

Relaterat

Så anpassade sig Europas äldre till pandemin

En ny studie från Umeå universitet har undersökt hur Europas äldre befolkning anpassade sitt liv till covid-19-pandemin. Det visar sig att mönstren var…

Personalen maktlös under pandemin

Chock, sorg och maktlöshet samt en ständig oro för att själv bli smittad präglade den första tiden våren 2020 vittnar personalen om på…

De stod mitt i en flod av information

Under coronapandemin jobbade vårdpersonalen på som vanligt, men ändå var allt annorlunda. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor berättar om hur deras arbetsvardag påverkades…

Fler nyheter

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…