Foto: Unsplash

Delaktighet vid hemsjukvård svår fråga under pandemin

Patienter och anhöriga har under pandemin känt att de behöver avstå från sina önskemål och delvis ge upp bestämmanderätten över sitt eget hem när vårdpersonal besöker dem. Det visar en intervjustudie av FoU i Väst.

Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet, FoU i Väst, har i en studie intervjuat elva patienter och åtta anhöriga i sju kommuner för att undersöka hur de har upplevt vård i hemmet under pandemin.

Intervjuerna visar bland annat att det funnits situationer där det som patienter och anhöriga upplevde som viktigt stod i konflikt med hemsjukvårdens direktiv.

– Patienten kanske ville att personalen skulle ha skyddsutrustning, men personalen kunde inte möta det önskemålet i början av pandemin. De hade inte riktlinjer och rekommendationer om det och för att det rådde brist på skyddsutrustning, säger Theresa Larsen, som tillsammans med kollegan Doris Lydahl gjort studien, i ett pressmeddelande.

Flera av de intervjuade sa att det känts tryggare att få vård i hemmet jämfört med på en vårdinrättning där risken för smittspridning uppfattades som högre. Men många uttryckte mycket stor oro för att smittas av hemsjukvårdspersonalen.

Studien visar också att anhöriga har blivit ännu viktigare under pandemin eftersom patienter har minskat eller sagt upp hemtjänsten på grund av rädsla för att bli smittade.

– Det har inneburit att de anhöriga har fått ta ett betydligt större ansvar. Vi kan se att anhöriga och patienter har ändrat uppfattning om vad som är en acceptabel nivå av anhörigstöd. Det finns exempel på saker som man före pandemin nog inte tyckt var okej, som att flytta hem till sin sjuka förälder för att hjälpa till med omvårdnaden, säger Doris Lydahl.

Ladda ner studien

Relaterat

Samverkan är ett måste för att anhöriga ska orka

–För att vi som anhöriga skulle orka var det helt avgörande att de flesta instanserna kring vår son samverkade, när han insjuknade i…

Äldre i Centrum #4/23: kultur

I årets sista nummer berättar vi om hur kultur påverkar hälsan hos äldre och vård- och omsorgspersonal. Läs bland annat om musik som…

Äldre kvinna målar på duk

Kultur i hälsans tjänst

Att konstupplevelser kan ha goda hälsoeffekter för äldre finns det i dag livaktig forskning som visar. Det gäller musik och musicerande, bildbetraktande och…

Fler nyheter

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…