Foto: Unsplash

Delaktighet vid hemsjukvård svår fråga under pandemin

Patienter och anhöriga har under pandemin känt att de behöver avstå från sina önskemål och delvis ge upp bestämmanderätten över sitt eget hem när vårdpersonal besöker dem. Det visar en intervjustudie av FoU i Väst.

Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet, FoU i Väst, har i en studie intervjuat elva patienter och åtta anhöriga i sju kommuner för att undersöka hur de har upplevt vård i hemmet under pandemin.

Intervjuerna visar bland annat att det funnits situationer där det som patienter och anhöriga upplevde som viktigt stod i konflikt med hemsjukvårdens direktiv.

– Patienten kanske ville att personalen skulle ha skyddsutrustning, men personalen kunde inte möta det önskemålet i början av pandemin. De hade inte riktlinjer och rekommendationer om det och för att det rådde brist på skyddsutrustning, säger Theresa Larsen, som tillsammans med kollegan Doris Lydahl gjort studien, i ett pressmeddelande.

Flera av de intervjuade sa att det känts tryggare att få vård i hemmet jämfört med på en vårdinrättning där risken för smittspridning uppfattades som högre. Men många uttryckte mycket stor oro för att smittas av hemsjukvårdspersonalen.

Studien visar också att anhöriga har blivit ännu viktigare under pandemin eftersom patienter har minskat eller sagt upp hemtjänsten på grund av rädsla för att bli smittade.

– Det har inneburit att de anhöriga har fått ta ett betydligt större ansvar. Vi kan se att anhöriga och patienter har ändrat uppfattning om vad som är en acceptabel nivå av anhörigstöd. Det finns exempel på saker som man före pandemin nog inte tyckt var okej, som att flytta hem till sin sjuka förälder för att hjälpa till med omvårdnaden, säger Doris Lydahl.

Ladda ner studien

Relaterat

Stor undersökning om anhörigvård

Många äldre som är i behov av vård bor hemma och får en stor del av sin omsorg från familj, vänner eller grannar.…

Så anpassade sig Europas äldre till pandemin

En ny studie från Umeå universitet har undersökt hur Europas äldre befolkning anpassade sitt liv till covid-19-pandemin. Det visar sig att mönstren var…

Personalen maktlös under pandemin

Chock, sorg och maktlöshet samt en ständig oro för att själv bli smittad präglade den första tiden våren 2020 vittnar personalen om på…

Fler nyheter

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att…

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…