Foto: Unsplash

Delaktighet vid hemsjukvård svår fråga under pandemin

Patienter och anhöriga har under pandemin känt att de behöver avstå från sina önskemål och delvis ge upp bestämmanderätten över sitt eget hem när vårdpersonal besöker dem. Det visar en intervjustudie av FoU i Väst.

Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet, FoU i Väst, har i en studie intervjuat elva patienter och åtta anhöriga i sju kommuner för att undersöka hur de har upplevt vård i hemmet under pandemin.

Intervjuerna visar bland annat att det funnits situationer där det som patienter och anhöriga upplevde som viktigt stod i konflikt med hemsjukvårdens direktiv.

– Patienten kanske ville att personalen skulle ha skyddsutrustning, men personalen kunde inte möta det önskemålet i början av pandemin. De hade inte riktlinjer och rekommendationer om det och för att det rådde brist på skyddsutrustning, säger Theresa Larsen, som tillsammans med kollegan Doris Lydahl gjort studien, i ett pressmeddelande.

Flera av de intervjuade sa att det känts tryggare att få vård i hemmet jämfört med på en vårdinrättning där risken för smittspridning uppfattades som högre. Men många uttryckte mycket stor oro för att smittas av hemsjukvårdspersonalen.

Studien visar också att anhöriga har blivit ännu viktigare under pandemin eftersom patienter har minskat eller sagt upp hemtjänsten på grund av rädsla för att bli smittade.

– Det har inneburit att de anhöriga har fått ta ett betydligt större ansvar. Vi kan se att anhöriga och patienter har ändrat uppfattning om vad som är en acceptabel nivå av anhörigstöd. Det finns exempel på saker som man före pandemin nog inte tyckt var okej, som att flytta hem till sin sjuka förälder för att hjälpa till med omvårdnaden, säger Doris Lydahl.

Ladda ner studien

Relaterat

Vem hjälper en gammal utan familj?

Det blir allt vanligare att åldras utan familj. Forskarna Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg har tilldelats medel för forskning kring hur nätverk runt…

Min bror och jag

Hur är det att ha ett syskon med nedsatt hörsel? Med anledning av temat för senaste numret av tidningen är hörselnedsättning funderar Lotta…

De stod mitt i en flod av information

Under coronapandemin jobbade vårdpersonalen på som vanligt, men ändå var allt annorlunda. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor berättar om hur deras arbetsvardag påverkades…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…