Foto: Unsplash

Delaktighet vid hemsjukvård svår fråga under pandemin

Patienter och anhöriga har under pandemin känt att de behöver avstå från sina önskemål och delvis ge upp bestämmanderätten över sitt eget hem när vårdpersonal besöker dem. Det visar en intervjustudie av FoU i Väst.

Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet, FoU i Väst, har i en studie intervjuat elva patienter och åtta anhöriga i sju kommuner för att undersöka hur de har upplevt vård i hemmet under pandemin.

Intervjuerna visar bland annat att det funnits situationer där det som patienter och anhöriga upplevde som viktigt stod i konflikt med hemsjukvårdens direktiv.

– Patienten kanske ville att personalen skulle ha skyddsutrustning, men personalen kunde inte möta det önskemålet i början av pandemin. De hade inte riktlinjer och rekommendationer om det och för att det rådde brist på skyddsutrustning, säger Theresa Larsen, som tillsammans med kollegan Doris Lydahl gjort studien, i ett pressmeddelande.

Flera av de intervjuade sa att det känts tryggare att få vård i hemmet jämfört med på en vårdinrättning där risken för smittspridning uppfattades som högre. Men många uttryckte mycket stor oro för att smittas av hemsjukvårdspersonalen.

Studien visar också att anhöriga har blivit ännu viktigare under pandemin eftersom patienter har minskat eller sagt upp hemtjänsten på grund av rädsla för att bli smittade.

– Det har inneburit att de anhöriga har fått ta ett betydligt större ansvar. Vi kan se att anhöriga och patienter har ändrat uppfattning om vad som är en acceptabel nivå av anhörigstöd. Det finns exempel på saker som man före pandemin nog inte tyckt var okej, som att flytta hem till sin sjuka förälder för att hjälpa till med omvårdnaden, säger Doris Lydahl.

Ladda ner studien

Relaterat

Två polishundar som ligger ner i gräs

Samarbete mot försvinnanden

Varje år försvinner nästan 27 000 personer, varav många har en demenssjukdom. Nu ska Isoldeprojektet förebygga försvinnanden och öka tryggheten för personer med…

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom…

En äldre man sitter på sin säng, och ser ut att tröstas av en yngre man, kanske en son.

Många demenssjuka lever utan äldreomsorg

Nästan en fjärdedel av alla som lever med demens i Sverige saknar äldreomsorg. Varför är det så och vilka är de? Det har…

Fler nyheter

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…