Bild: Mostphotos

Ett fall för pensionärsföreningar

Nu ska pensionärer i Sörmland stötta forskare i arbetet med att motverka fallolyckor. I en forskningsstudie ska man testa och utvärdera erfarenheter och effekter av att leda träningsgrupper i fallprevention. Ledarna för grupperna kommer från olika pensionärsföreningar och utgör både målgrupp och har lätt för att nå ut till andra.

Fallskador innebär ett mänskligt lidande och kostar samhället mycket pengar. De drabbade är främst äldre personer, omkring var tredje över 65 år råkar ut för fallolyckor och risken ökar med åldern. Det är ofta en fallolycka orsakar en skada som innebär en stor förändring på resten av livet. Med olika former av träning går det att förebygga fall och minska risken att man skadar sig.

Foto: Lena Stenbrink

Marina Arkkukangas från FoU i Sörmland ingår i en forskargrupp som arbetar med ett fallpreventionsprojekt där de involverar äldre personer som ska leda andra. Det ingår i en större satsning på fallprevention som startade 2023 och pågår under hela 2024.

Hon har nyligen publicerat en studie som handlar om fördelarna med att involvera äldre vuxna. Man ser dem som gyllene resurser, de själva utgör den primära åtgärden för att förebygga fall. Metoden bygger på ”train the trainer”-principen.

– I vårt projekt handlar ”train the trainer” om att utbilda personer från pensionärsföreningarna i fallprevention med fokus på träning. Dessa ska sedan självständigt leda träningsgrupper i fallförebyggande syfte. Personer som anmäler sitt intresse får utbildning av olika experter inom området, där vi utgår från den allra senaste evidensen, säger Marina Arkkukangas.

Forskarna har valt att samverka med pensionärsföreningar eftersom de är etablerade, verkar inom en stor bredd av områden och når många i målgruppen. Efter att ledarna har lett träningsgrupper under våren ska forskningsgruppen utvärdera modellen. Om den visar positiva resultat blir nästa steg ett fokus på implementering av modellen. Att samverka med äldre är centralt för att modellen ska fungera.

– Jag anser att det är viktigt att de själva kan, och får möjlighet att äga kunskap om fallprevention samt har en modell att utgå ifrån. Genom att involvera och samverka med pensionärsföreningarna ser jag positiva fördelar som jag tänker kompletterar andra samhällsaktiviteter som erbjuds av andra aktörer i dagsläget, säger Marina Arkkukangas.

Vad kan de äldre deltagare bidra med för kunskap som ni forskare inte redan känner till?

– Att öka kunskapen om fallprevention. Genom att utbilda personer från pensionärsföreningarna,det ser vi som ett starkt bidrag för det tidiga förebyggande arbete som behöver ske. Vi vet också att personal inom region och kommuner inte kommer räcka till i framtiden, och att det tidigt förebyggande arbetet redan idag är eftersatt. Satsningen syftar därför till att så många som möjligt, så tidigt som möjligt, ska få ta del av kunskapsbaserade insatser för att minska olika fall och fall-relaterade skador, säger Marina Arkkukangas.

Generella råd för att undvika fallskador

  • Träna styrka och balans. Det är det mest effektiva skyddet gällande fall och fallskada.
  • Träna på att gå ner och upp från golv regelbundet. Det finns vissa Judo-program som fokuserar på fallträning.
  • Kosten är viktig. Både kalcium och protein är viktiga komponenter samt att se över behov av D-vitamintillskott.
  • Se över ditt hem för att upptäcka om det finns risker där.
  • Se över läkemedel som eventuellt kan vara förknippade med ökad fallrisk.
  • Använd broddar på vintern.
  • Kontrollera din syn regelbundet.
  • Vid extremhalka: gå som en pingvin.

De fyra pensionärsföreningarna som medverkar i Sörmland är SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna, RPG Riksförbundet PensionärsGemenskap och PRO Pensionärernas riksorganisation. Forskargruppen består av Marina Arkkukangas från FoU i Sörmland, Michail Tonkonogi från Högskolan Dalarna och FoU i Sörmlands doktorand Karin Strömqvist Bååthe.

Läs den vetenskapliga studien

Marina Arkkukangas (2023). Involvement of older adults as a measure for fall prevention. Dovepress.

Relaterat

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…